III Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Opublikowano: 7 maja 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, która odbędzie się 6 czerwca 2020 w Krakowie Łagiewnikach.

Pielgrzymka jest adresowana przede wszystkim do rodzin, które przedwcześnie utraciły swoje dzieci, nienarodzone i narodzone, bez względu na wiek dziecka i okoliczności jego śmierci. Rodziny proszone są o przywiezienie ze sobą karty z imieniem swojego dziecka oraz świecę. Zmarłe dzieci pragniemy zawierzyć Bożemu Miłosierdziu.

Pielgrzymka rozpocznie się modlitwą Anioł Pański o godz. 12.00 w bazylice Bożego Miłosierdzia. Następnie zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Zająca. Pielgrzymkę zakończy adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z koronką do Bożego Miłosierdzia oraz aktem zawierzenia zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu.

Wszystkie rodziny przeżywające stratę dziecka, które w związku z aktualną pandemią nie będą mogły przyjechać, zachęcamy do łączności duchowej i uczestnictwa za pomocą internetu – TV Miłosierdzie (www.milosierdzie.pl oraz na kanale YouTube „sanktuariumbozegomil”). Istnieje również możliwość zapisania utraconego dziecka do Księgi Dzieci Utraconych na stronie internetowej www.du.milosierdzie.pl.

Koordynatorem pielgrzymki jest Ks. dr Janusz Kościelniak, posługujący od 2009 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W 2013 obronił doktorat w zakresie Katolickiej Nauki Społecznej na podstawie pracy „Pastoralne aspekty koncepcji socjologii parafii ks. Franciszka Mirka (1893-1970)”.

Prowadził wykłady z Katolickiej Nauki Społecznej w Seminarium Ojców Reformatów w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest autorem kilku książek m.in „Elementarz Miłosierdzia”, „Elementarz dobrych rad jak mądrze iść przez świat”, „Single w Kościele”. „Powołani w pojedynkę”, „Jak walczyć z pokusą”, „Modlitewnik dla chorych i starszych”, „Błogosławmy dzieci”, „Kazania chrzcielne” i artykułów naukowych. Jest również cenzorem kościelnym.

Duszpasterstwem Rodziców Dzieci utraconych opiekuje się od kilku lat. Prowadził dwa razy rekolekcje dla Rodziców Dzieci utraconych. W każdym miesiącu odprawia Mszę św. z adoracją Najświętszego sakramentu dla Rodziców w żałobie po śmierci dziecka. Był współorganizatorem dwóch Pielgrzymek Rodziców Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia W Krakowie. Owocem pielgrzymki był również przygotowany na tę okazję Modlitewnik dla Rodziców Dzieci utraconych. Dekretem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, 7 stycznia 2020r. został mianowany Duszpasterzem Rodzin Dzieci Utraconych w Archidiecezji Krakowskiej.