Papież: prośmy o pokój oraz jedność w rodzinach i w Kościele

Opublikowano: 4 maja 2020 r.
„Niech Pan nas uwolni od psychologii podziałów, od dzielenia, i pomoże nam zobaczyć, co było ważne dla Jezusa, co było wielkie w Jezusie, że w Nim jesteśmy wszyscy braćmi i On jest Pasterzem wszystkich” – te słowa Papież Franciszek skierował podczas porannej Mszy w domu św. Marty. Ojciec Święty modlił się szczególnie za rodziny podczas kwarantanny, które są zamknięte w domach i próbują robić różne rzeczy. Czynią wiele, aby pobudzić twórczość wspólnie z dziećmi, ze wszystkimi, aby iść naprzód. Zwrócił uwagę również na sytuację przemocy domowej.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszych czytań z Dziejów Apostolskich (Dz 11, 1-18) oraz z Ewangelii św. Jana (J 10, 11-18).Papież – Kościół jest jak rzeka

„[ Zawsze w Kościele istniał, tym bardziej w Kościele pierwotnym, ponieważ nie było to jeszcze jasną sprawą – ten duch myślenia, że «jesteśmy sprawiedliwi, a inni są grzesznikami». To «my i inni», «my i inni», podziały: «My właśnie stoimy na właściwej pozycji wobec Boga» – zaznaczył Papież. Natomiast tamci «pozostają inni», mówi się także «są potępieni» i już. To jest choroba Kościoła, choroba, która rodzi się z ideologii lub z partii religijnych…. To są idee, pozycje, które dokonują podziałów, prowadzą one do przekonania, że podział jest ważniejszy od jedności. Moja idea jest ważniejsza niż Duch Święty, który nas prowadzi. ] “

Franciszek zacytował jednego z emerytowanych kardynałów, dobrego pasterza, który mieszka w Rzymie. Mawiał on do swoich wiernych: „Wiecie, Kościół jest jak rzeka. Jedni znadują się po tej stronie, inni po drugiej, ale ważne jest że wszyscy jesteśmy połączeni rzeką”. To jest jedność Kościoła. Nikt na zewnątrz, wszyscy w środku.

www.vaticannews.va