Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” otrzymało prawa autorskie do nauczania metody rozpoznawania płodności wg wersji polskiej

Opublikowano: 4 maja 2020 r.

Metoda NPR objawowo-termiczna wg wersji polskiej (TK), którą zajmuje się Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”, jest kontynuacją 60 lat pracy lek. gin. Teresy Kramarek.

Teresa Kramarek całe swoje życie poświęciła opracowaniu metody naturalnego poczęcia. Była niezwykle zasłużonym lekarzem ginekologiem, prekursorem nauczania metod naturalnego planowania rodziny w Polsce. Odznaczona przez Stolicę Apostolską medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” (Krzyż „Dla Kościoła i Papieża”). Jako lekarz ginekolog, położnik poświęciła większość swojej praktyki zawodowej i naukowego zaangażowania poradnictwu w zakresie naturalnego planowania rodziny. O autentycznym zaangażowaniu w służbę życia świadczy fakt, że straciła pracę w szpitalu z powodu odmowy wykonywania zabiegów aborcji. Jej decyzja, wynikająca z szacunku do świętości życia ludzkiego, pociągnęła za sobą dalsze konsekwencje w postaci wstrzymania możliwości specjalizacji w położnictwie i ginekologii. W wyniku wieloletniej działalności w poradniach i szkoleniu na kursach naturalnego planowania rodziny Teresa Kramarek zyskała bogate doświadczenie w analizie kart cykli obserwowanych przez użytkowników metody. Kontynuowała pracę nad rozwojem metody do ostatnich dni swojego życia

W 2001 roku była współzałożycielem Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność”, któremu powierzyła pieczę nad dalszym rozwojem i propagowaniem metody.

Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” rozpoczęło swoją działalność 30 czerwca 2001 roku na Jasnej Górze. Mszą Świętą rozpoczęło się pierwsze walne zebranie Stowarzyszenia, które zrzesza doradców życia rodzinnego będących jednocześnie nauczycielami i instruktorami Naturalnego Planowania Rodziny wg metody wersji polskiej (TK) opracowanej przez lek. Teresę Kramarek.

Głównym celem Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” jest działanie na rzecz rodziny, a w szczególności propagowanie idei odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowanie postawy szacunku dla ludzkiego życia, upowszechnianie metod Naturalnego Planowania Rodziny w różnych środowiskach społecznych i zawodowych oraz wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej.

Doktor Teresa Kramarek powierzyła troskę o dalszy rozwój metody naturalnego planowania rodziny wersji polskiej (TK) Stowarzyszeniu „Miłość i Odpowiedzialność”, które podejmuje trud realizacji zapisów testamentu poprzez organizację szkoleń, kursów dla instruktorów i nauczycieli tej metody, członkowie Stowarzyszenia włączają się w organizację różnego rodzaju inicjatyw, konferencji, sympozjów dedykowanych tematyce pro life. Propagowanie metody odbywa się w całym kraju poprzez aktywne zaangażowanie członków Stowarzyszenia w trzech oddziałach w Przemyślu, Rzeszowie i Częstochowie.

Metoda Naturalnego Planowania Rodziny wg metody wersji polskiej (TK) – jest jedną z metod rozpoznawania płodności (tzw. metodą objawowo – termiczną). Autorką metody jest lek. med. Teresa Kramarek. Metodę popularyzuje Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”. Metoda opracowana przez lek. med. Kramarek dedykowana jest głównie kobietom, małżeństwom które chcą nauczyć się obserwacji parametrów płodności jak również umiejętności rozpoznawania płodności w cyklu miesiączkowym. Metoda jest niezwykle prostym sposobem obserwacji cyklu kobiety polegającym na monitorowaniu śluzu szyjkowego i podstawowej temperatury ciała. Biomarkery te pozwalają bardzo precyzyjnie śledzić rytm płodności oraz zdrowie ginekologiczne i ogólne kobiety.

Metoda polega na samoobserwacji cyklu kobiety, tzn. pomiarze podstawowej temperatury ciała, obserwacji śluzu szyjkowego , zapisywaniu czynników mających wpływ na płodność oraz interpretacji kart cyklów w celu wyznaczenia okresów płodności i niepłodności stosując odpowiednie zasady i reguły metody. Rozpoznawanie płodności w taki sposób nie szkodzi zdrowiu kobiety, wręcz przeciwnie kobieta umie dostrzec nieprawidłowości, niepokojące objawy w cyklu, które warto skonsultować z lekarzem. Obserwacja i umiejętność interpretacji wskaźników płodności niejednokrotnie mogą się przyczynić do przyspieszenia diagnostyki zaburzeń cyklu. Aby stosować metodę Naturalnego Planowania Rodziny wg metody wersji polskiej (TK) nie ma znaczenia regularność cykli, metoda może być stosowana przez każdą kobietę w różnych sytuacjach tj. jeśli cykle są nieregularne, po urodzeniu dziecka, po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej, w premenopauzie. Aby skutecznie uczyć się metody rozpoznawania płodności zaleca się kontakt z nauczycielem, instruktorem metody.

Autor: Barbara Wiater, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność”