Ks. prałat Grysa: w ideologii LGBT+ nie chodzi o równe traktowanie osób

Opublikowano: 30 czerwca 2020 r.

Tutaj, wbrew deklaracjom, nie chodzi o równe traktowanie osób o odmiennej orientacji seksualnej, ale o przyznanie jakichś szczególnych praw pewnej grupie ludzi – uważa ks. prałat Tomasz Grysa, dyplomata watykański, w odpowiedzi na pytanie „Przewodnika Katolickiego” czym jest ideologia LGBT+.

Wywiad przeprowadzony przez ks. Mirosława Tykfera ukazał się w najnowszym „Przewodniku Katolickim” pod tytułem „Dobro wszystkich i wolność każdego”.

Ks. Grysa wyjaśnia, że „źródłem praw człowieka jest godność osoby ludzkiej, niezależnie od jej sposobu identyfikowania się w kontekście seksualności”.

„Nie powinniśmy stracić z oczu tej personalistycznej wizji człowieka, bo ona chroni zarówno przed dyskryminacją, jak i przed nieuzasadnionymi roszczeniami grup, które próbują własne zachowania podnieść do rangi jakichś nowych praw” – mówi ks. Grysa.

„I jeśli ktoś zapytałby, czy chrześcijaństwo ma w tym kontekście jakieś znaczenie, to powiedziałbym, że tak, że rzeczywiście pomaga państwu zachować stabilność kulturową, a w konsekwencji stabilność prawną i praworządność właśnie dlatego, że przypomina nieustannie o niezbywalnej godności każdego człowieka. Że pokazuje wizję osoby ludzkiej” – czytamy w wywiadzie na łamach tygodnika.

Ks. dr prałat Tomasz Grysa jest pierwszym radcą nuncjatury apostolskiej w Jerozolimie. W służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej od 2001 r., kolejno w Rosji, w Indiach, w Nepalu, w Belgii, w Meksyku i w Brazylii. W latach 2016-2019 pełnił służbę dyplomatyczną w Nowym Jorku w misji stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. w Poznaniu.

www.ekai.pl