Wolny, aby kochać. Uwolnić się od pornografii

Opublikowano: 8 czerwca 2020 r.

Dzisiaj coraz więcej osób próbuje wyzwolić się z jednej ze współczesnych form niewolnictwa, którą jest częste oglądanie pornografii.

Niniejszy duchowy program proponuje tym osobom 40-dniową drogę wyzwolenia.

To program wsparcia w pracy nad stopniowym nawróceniem, wyzwoleniem i odbudową swojego życia. Na każdy dzień składają się: świadectwo, wyjaśnienia dotyczące mechanizmów psychologicznych, refleksja duchowa oraz ćwiczenia praktyczne. Dzięki programowi „Wolny, aby kochać” dziesiątki osób odzyskały wolność i zdolność kochania, które uważały za utracone.

Program „Wolny, aby kochać” powstał pod kierunkiem ks. Erica Jacquineta ze wspólnoty Emmanuel (Bordeaux, Francja), we współpracy z terapeutami i osobami wyzwolonymi z pornografii.

www.wierzymy.pl

Prezentacja książki “Wolny aby kochać”, zawierającej program wyjścia z uzależnienia od pornografii