Duszpasterze i doradcy życia rodzinnego o nowej strategii

Opublikowano: 26 sierpnia 2020 r.

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski spotkali się duszpasterze rodzin, diecezjalni doradcy życia rodzinnego oraz świeccy zaangażowani w duszpasterstwo rodzin, by pracować nad długofalową strategią działania. – Chodzi o zastanowienie się, w jaki sposób możemy tworzyć ośrodki, w których duszpasterstwo rodzin będzie rzeczywiście owocne, bardziej profesjonalne i przyjazne – powiedział KAI ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele duszpasterstw rodzin z kilkunastu diecezji, w tym zajmujący się tą tematyką księża diecezjalni oraz doradcy i doradczynie życia rodzinnego.

– Spotkanie odbywa się jako próba wypracowania strategii duszpasterstwa rodzin. Po pierwsze ustalamy, gdzie jesteśmy w tym momencie, jakie są warunki naszej pracy, zagrożenia oraz szanse. Chcemy opracować plan działania na najbliższe 5-10 lat. Chodzi o zastanowienie się, w jaki sposób możemy oddziaływać oraz tworzyć ośrodki, w których duszpasterstwo rodzin będzie rzeczywiście owocne, w jaki sposób docierać do narzeczonych i małżeństw, jak rozmawiać z osobami przeżywającymi różne rodzinne problemy, wreszcie, jak prowadzić dialog z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych” – dodał dyrektor.

Dyskutowana strategia, choć na razie na etapie początkowym, obejmować ma bardzo szerokie spektrum zagadnień. W trakcie najbliższych spotkań zostanie sprecyzowany plan działania, który zostanie następnie przedstawiony Radzie KEP ds. Rodziny oraz wszystkim diecezjalnym duszpasterzom rodzin i doradcom życia rodzinnego, a także niektórym ośrodkom naukowym specjalizującym się w tej dziedzinie. Strategia ma zacząć funkcjonować w ciągu najbliższych 2-3 lat.

-Chcemy, aby nastąpiła konkretna, głęboka i trwała zmiana w postrzeganiu duszpasterstwa rodzin, pracy samych doradców świeckich czy też związku małżeńskiego i naturalnych metod planowania rodziny – wyjaśnia ks. Drąg.

Zdaniem dyrektora KODR, sama struktura krajowego duszpasterstwa rodzin funkcjonuje poprawnie. – Duszpasterze schodzą z poziomu Rady ds. Rodziny aż do poziomu dekanatów i parafii w diecezjach. Chcielibyśmy natomiast poprawić jakość katechez dla narzeczonych – aby były prowadzone bardziej w formie warsztatów w małych grupach, pozwalającej narzeczonym w większym stopniu na otwartą dyskusję. Trzeba także podnieść standard działania poradni życia rodzinnego, tak aby były kojarzone jako miejsca przyjazne i udzielające profesjonalnych porad – tłumaczy dyrektor KODR.

W jego opinii, trwająca pandemia wyraźnie zaburzyła funkcjonowanie tych poradni. – W wielu przypadkach duszpasterstwa musiały przejść na tryb pracy online, w innych katechezy zostały wręcz zawieszone. W poszczególnych diecezjach niestety narzeczeni będą zawierali związek małżeński na poziomie tej wiedzy, jaką mają. Poleciliśmy księżom proboszczom, aby czuwali poprzez rozmowy indywidualne nad rozwiązaniem tego problemu. Mamy natomiast nadzieję, i to jest propozycja na przyszłość, aby ci małżonkowie, którzy nie przeszli takiego przygotowania, mogli uczestniczyć, oczywiście dobrowolnie, w warsztatach, spotkaniach, konferencjach pozwalających im odrobinę nadrobić zaległości dla ich dobra – dodaje ks. Drąg.

Na najbliższym 386. zebraniu plenarnym Episkopatu Polski w Częstochowie poruszony zostanie m.in. kwestia włączenia w nauczanie seminarzystów odpowiedniego bloku poświęconego duszpasterstwu spraw rodzinnych. Obowiązywałoby ono na V roku studiów w liczbie ok. 30 godzin. Biskupi dowiedzą się, jak prowadzić takie zajęcia, jakie tematy powinny być omawiane.

Tekst: rk, KAI

www.diecezja.bielsko.pl