Konferencja on-line o misji małżeństwa w nauczaniu św. Jana Pawła II

Opublikowano: 2 września 2020 r.

Misja

Małżeństwo jest sakramentem misyjnym. W momencie wylania na małżonków Ducha Świętego mąż i żona stają się uczestnikami miłości Chrystusa do Kościoła. Ich powołaniem jest wzajemna miłość, która ma się rozlewać na ich dzieci, bliższą i dalszą rodzinę, parafię i cały Kościół. Święty Jan Paweł II głęboko wierzył, że zgłębiając tajemnicę ludzkiej miłości, odkrywamy kim jest Trójca Święta. Z Jego dokumentów, listów, encyklik i adhortacji jasno wynika, że posiadał niezachwianą wiarę w miłość mężczyzny i kobiety i ich podobieństwo do relacji Chrystusa z Kościołem. Powierzył nam – małżonkom głoszenie piękna ludzkiej miłości a przez to ewangelizowanie ludzi spragnionych Boga. Każdy z nas zadaje sobie pytanie: jak żyć na co dzień prawdą o sakramencie małżeństwa?

Konferencja o misji małżonków spróbuje odpowiedzieć na to pytanie. Niezwykłe grono prelegentów z całego świata przybliży nam to, o czym mówił Święty Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu. Są to ludzie, którzy mieli okazję osobiście spotkać Papieża a większość z nich poświęciła całe swoje życie pogłębionej refleksji dokumentów papieskich i popularyzowaniu Jego myśli. To niezwykła okazja, aby poznać i pokochać nauczanie Papieża na temat ludzkiej miłości.

www.jp2m4m.org