Historyczny moment! Trybunał uznał niezgodność przesłanki eugenicznej z konstytucją

Opublikowano: 22 października 2020 r.

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie przesłanki eugenicznej uznając ją za niezgodną z konstytucją. Wyrok zapadł większością głosów sędziów. We wspomnienie św. Jana Pawła II wygrało życie!

Dziś po 11.00 rozpoczęła się rozprawa ws. dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki eugenicznej. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę w pełnym składzie, przewodniczącą składu orzekającego była prezes TK Julia Przyłębska, natomiast sprawozdawcą sędzia Justyn Piskorski.

W 2019 r. grupa 119 posłów skierowała do Trybunału Konstytucyjnego sprawę o zbadanie konstytucyjności przesłanki eugenicznej. Pełny skład Trybunału sprawdzał dziś, czy aborcja chorych dzieci narusza obecnie obowiązującą konstytucję. Ten najwyższy akt prawny zapewnia ochronę życia człowieka (art. 38), poszanowanie i ochronę godności osoby ludzkiej (art. 30) oraz ochronę przed dyskryminacją (art. 32). Trybunał analizował aspekty prawne [za: KAI].

Aborcja, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z konstytucją RP – orzekł dziś Trybunał.

www.opoka.org.pl