Konferencja online dla rodziców po stracie dziecka

Opublikowano: 12 października 2020 r.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Utraconego, tarnowska fundacja Spes organizuje ogólnopolską konferencję online. Do udziału zaprasza personel medyczny, rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka i ich bliskich. Ponadto m.in. w Tarnowie, Tuchowie i Dębicy odbędą się pochówki dzieci, które zmarły przed narodzeniem i zostały pozostawione w szpitalach.

Konferencja pt. „Kompleksowe wsparcie rodzin po stracie dziecka w wyniku poronienia oraz rodzin dziecka ze znacznym zaburzeniem rozwoju zdiagnozowanym w okresie perinatalnym” odbędzie się 20 października o godz. 16.00. Spotkanie rozpocznie się prelekcją prof. dr hab. Roberta Śmigla na temat: „Ciężkie wady rozwojowe u dziecka zdiagnozowane w okresie perinatalnym. Rola hospicjum perinatalnego.” Po krótkiej przerwie dr n. med. Agnieszka Stembalska przybliży temat „Przyczyny poronień. Diagnostyka i postępowanie medyczne po poronieniu”.

Po wykładach będzie możliwość zadawania pytań prelegentom. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się na stronie internetowej. Po wypełnieniu formularza każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do spotkania. Konferencja jest bezpłatna.

„Poronienie, jak i świadomość o poważnych zaburzeniach rozwoju nienarodzonego dziecka jest wielką traumą dla rodziców. Z tego względu, w obu przypadkach niezbędna jest rzetelna i kompleksowa pomoc. W pierwszym rzędzie udziela jej personel medyczny. Z racji traumatycznych przeżyć – które towarzyszą zarówno rodzicom jak i personelowi medycznemu – to niezwykle ważna, ale i bardzo trudna pomoc, która wymaga ciągłego i wszechstronnego doskonalenia kompetencji, do czego ma służyć konferencja organizowana przez Fundację Spes” – mówi wiceprezes Anna Kościółek. Fundacja Spes informuje także, że 18 października w Tarnowie odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych, pozostawionych w tarnowskich szpitalach.

O 15.00 będzie Msza św. w kościele w Tarnowie Mościcach w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dzieci. „Przed Mszą św. będzie można napisać, na specjalnie przygotowanych karteczkach, imiona zmarłych dzieci, które zostaną złożone na czas Mszy św. przed ołtarzem głównym, a po nabożeństwie do mogiły zbiorczej na cmentarzu” – mówi Joanna Sadowska, prezes Fundacji.

[shortcode_news id=”336863″ style=”2″

Uroczystości na cmentarzu rozpoczną się po Mszy św. Uczestnicy spotkają się przy kaplicy cmentarza w Tarnowie Mościcach, skąd uroczyście przejdą na Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych.

Przed pochówkiem odczytane zostaną imiona dzieci utraconych, które rodzice udostępnili Fundacji. Do udziału w ceremonii zaproszono przedstawicieli innych związków wyznaniowych, działających w Tarnowie. Koszt pochówku zostanie pokryty ze środków budżetowych Miasta Tarnowa.

Do 16 października Fundacja Spes czeka na imiona dzieci utraconych. Oprócz imienia można również podać datę śmierci i tydzień ciąży, w którym rodzice doświadczyli straty. Zostaną one odczytane w czasie pochówku, a także wpisane do wirtualnej Księgi Pamięci znajdującej się na stronie fundacji. Imiona dzieci można przesyłać przez wiadomość na profilu fb oraz przez stronę fundacjaspes.pl/kontakt
Dzięki m.in. pomocy Fundacji Spes, parafii i samorządu w diecezji tarnowskiej powstają kolejne miejsca, gdzie zostaną pochowane dzieci, które zmarły przed narodzeniem.

Po raz pierwszy taki pochówek będzie w Dębicy. To inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II dla uczczenia 100-lecia urodzin Papieża. Uroczysty pochówek odbędzie się 18 października na cmentarzu przy ul. Wielopolskiej. Wcześniej będzie Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego. Zostanie ona odprawiona o 13.00 w intencji rodziców, którzy doświadczyli utraty dziecka.

Podobna uroczystość jest planowana w Tuchowie, gdzie powstaje Pomnik Dziecka Utraconego i grobowiec. To miejsce ma zostać poświęcone 17 października na tuchowskim cmentarzu. Wówczas odbędzie się także pochówek zmarłych dzieci pozostawionych przez rodziców w tuchowskim szpitalu w ciągu minionego roku.

www.ekai.pl