Komunikat KPLŻ- HLI Polska w 100 ROCZNICA LEGALIZACJI ABORCJI NA ŚWIECIE

Opublikowano: 18 listopada 2020 r.

100 ROCZNICA LEGALIZACJI ABORCJI NA ŚWIECIE
KOMUNIKAT

W dniu 18 listopada 2020 roku mija niechlubna, setna rocznica legalizacji aborcji w wymiarze międzynarodowym. Została ona wprowadzona 18 listopada 1920 roku w Związku Radzieckim decyzją Narodowych Komisji Ochrony Zdrowia, pt. „O ochronie zdrowia kobiet w sowieckich szpitalach”, co było zgodne z założeniami programowymi Lenina z 1913 roku. Pisał on wówczas: klasa robotnicza potrzebuje koniecznej zmiany wszystkich ustaw, które zakazują aborcji i antykoncepcji. Ten właśnie program był realizowany przez władzę komunistyczną po objęciu przez niego władzy podczas Rewolucji Październikowej w Rosji. Komunizm uznaje niszczenie życia, tradycyjnej rodziny oraz wiary chrześcijańskiej za największe „osiągnięcia” rewolucji bolszewickiej. Fakt ten jednoznacznie pokazuje, że propagowanie przerywania ciąży wyrasta z ideologii marksistowskiej.

Z czasem kolejne kraje przyjmowały ustawodawstwo aborcyjne. Najpierw pod przymusem zrobiły to republiki ZSRR: Białoruś, Kazachstan, Turkmenistan. a w 1921 roku Ukraina, Gruzja, Armenia. Po Ii wojnie światowej tą samą drogą poszły: Szwecja (1946) i Japonia (1948). W latach 1955 – 57 ustawodawstwo to narzucono krajom przyłączonym do Związku Radzieckiego jak: Litwa, Łotwa i Estonia. Następnie pod naciskiem Rosji Sowieckiej zmieniono prawo w krajach tzw. bloku wschodniego: w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, Czechach i Rumunii (1956 rok). W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku kolejno legalizowały aborcję kraje Europy Zachodniej i Azji. W USA stało się to w 1973 roku na podstawie precedensu sądowego Roe przeciwko Wade.

Zgodnie z wyliczeniem szacunkowym w ciągu ostatniego stulecia w łonach matek zginęło co najmniej dwa i pół miliarda dzieci!

Jest to liczba tak szokująca, że wiele osób nie jest w stanie uwierzyć, że to możliwe i podaje cyfry zaniżone, np. kilkaset milionów. Jednak WHO od lat siedemdziesiątych oficjalnie szacuje liczbę aborcji na świecie na ok. 50 mln rocznie. Przez 50 lat daje to liczbę 2 500 000 zabitych dzieci. Liczba ta, z powodu braku danych, nie uwzględnia przypadków dotyczących wcześniejszych 50 lat. Nie obejmuje także skutków działania pigułki aborcyjnej RU-486, środków wczesnoporonnych oraz nie raportowanych.

Obecnie zarówno agendy ONZ, jak rządy licznych krajów promują aborcję pod hasłem promocji zdrowia reprodukcyjnego i rozszerzają jej dostępność. Wywierają też potężne naciski na kraje słabo uprzemysłowione, aby w ramach pomocy humanitarnej wprowadzały aborcję w ramach usług zdrowotnych wbrew woli rządów i obywateli, np. w Ameryce Południowej.
Ta smutna rocznica powinna skłaniać nas do poważnych przemyśleń, a osoby wierzące do modlitwy ekspiacyjnej za przelaną rzekę krwi. Jak nas poinformował abp Tomasz Peta, Kościół katolicki w Kazachstanie podejmuje taką modlitwę we wszystkich parafiach stołecznej diecezji Astany w niedzielę 22 listopada w uroczystość Chrystusa Króla. Podobną modlitwę podejmuje też Kościół katolicki w Rosji. W katedrze w Moskwie adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała nieustannie przez 36 godzin w dniach 19 – 21 listopada. Na Białorusi modlitwa ekspiacyjna będzie się odbywać kolejno w wybranych parafiach wszystkich diecezji od godz. 18:00 w dniu 19 listopada do 9:00 rano 21 listopada. Można się też przyłączyć do modlitwy na żywo w Witebsku lub Mohylewie. Dołącza się Ukraina i Litwa. Modlić się będą w Austrii i we Francji (o. Daniel Ange). W USA przyłącza się centrala HLI z prezydentem ks. Bouquet. Kolejne informacje dopiero napływają.

Polska wyprzedziła wszystkich, gdyż modlitwa przebłagalna za grzech aborcji płynęła w dniach 1 – 8 listopada br. w ramach Różańca do Granic Nieba. To nie jest przypadkowa zbieżność dat. Po raz pierwszy z imprimatur Kościoła katolickiego modlitwa ta była skierowana także bezpośrednio do dzieci, które zginęły na skutek aborcji z prośbą o wybaczenie. Pozostałe kraje Europy Środkowej, jak Czechy, Słowacja, Węgry i in. także się włączają. Wszędzie jest to inicjatywa świeckich, podejmowana za zgodą i w bliskiej współpracy z miejscowymi biskupami.
Zachęcamy do osobistego włączenia się!

w imieniu HLI Polska – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Ewa H. Kowalewska