Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji Amoris laetitia. Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna

Opublikowano: 8 grudnia 2020 r.

Publikacja podejmuje na gruncie polskim ważne i usilnie dyskutowane wśród teologów i duszpasterzy zagadnienia zawarte w ósmym rozdziale adhortacji apostolskiej Franciszka Amoris laetitia. Zawiera nie tylko cenną refleksję teologiczną i inspiracje naukowe, ale aplikuje je na grunt działalności Kościoła, tak bardzo oczekiwanej po adhortacji Amoris laetitia. Ukazuje ona ważne z punktu widzenia duszpasterstwa osób żyjących w sytuacjach nieuregulowanych konkretne problemy, wskazując podstawy, kierunki oraz rozwiązania praktyczne.

Składa się z 3 części ujmujących tematykę papieskiej „Drogi miłosierdzia i integracji” w trzech perspektywach: teologiczno-dogmatycznej, teologiczno-moralnej oraz teologiczno pastoralnej (duszpasterstwa rodzin). Każdy z Autorów, jako specjalista z zakresu danej dyscypliny teologicznej, przygotował jedną z części monografii. Poszczególne części poświęcone są odpowiednio: I. Perspektywa dogmatyczna: Sens i wartość sakramentu małżeństwa według adhortacji Amoris laetitia; II. Perspektywa moralna: Adhortacja apostolska Amoris laetitia i teologia moralna bliższa życiu; III. Perspektywa pastoralna: Towarzyszenie, rozeznawanie i włączanie osób w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich.

Książkę opatrzył swoją Przedmową przewodniczący Rady ds Rodziny KEP, Biskup Toruński, ks. dr hab. Wiesław Śmigiel a recenzowali wybitni polscy specjaliści z zakresu teologii dogmatycznej i moralnej.