XXI Sympozjum na UAM - "Posługa bpa Stanisława Stefanka na rzecz rodziny"

Opublikowano: 29 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,
Czcigodni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,

w imieniu ks. prof. UAM dr. hab. Andrzeja Pryby MSF zapraszamy Państwa do uczestnictwa online w XXI Sympozjum Naukowym nt. „Posługa bpa Stanisława Stefanka na rzecz rodziny”. Konferencja odbędzie się 10 lutego br. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Transmisja z obrad sympozjalnych będzie prowadzona na kanale: https://pl-pl.facebook.com/klerycymsf/.

Patronat honorowy nad sympozjum sprawuje JE ks. bp dr Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, oraz ks. dr Agustinus Purnama MSF, generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Głównym organizatorem odbywających się już od 21 lat poznańskich sympozjów familiologicznych jest ks. prof. Andrzej Pryba MSF, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego i Prodziekan ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka tegorocznej edycji konferencji zostanie poświęcona Osobie i Dziełu nestora polskich familiologów JE ks. bpa Stanisława Stefanka zmarłego 17 stycznia 2020 r.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem transmisji internetowej.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Guzdek
sekretarz Zarządu PSF