Minister Czarnek o nowej dyscyplinie naukowej

Opublikowano: 1 lutego 2021 r.

Podczas konferencji na KUL „Aktualność przesłania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację”, Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki ogłosił, że będzie wnioskował o utworzenie nowej dyscypliny naukowej – nauki o rodzinie.

– Spuścizna prymasa jest ogromna, ale zastanawiając się nad nią, czterdzieści lat po jego śmierci, chcielibyśmy myśleć, czuć i działać jak prymas, w przestrzeni miłości, rodziny, nauki czy ojczyzny – mówi Rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Ideą konferencji było przywołanie nauki Wyszyńskiego do różnych grup społecznych, ale też w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń czy problemów. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki wygłosił referat, w którym skoncentrował się na przesłaniu prymasa skierowanego do uniwersytetów. – Akademik szuka nie tylko dyplomu, ale prawdy, bo nauka jest jej poszukiwaniem – mówił minister. Nawiązał również do tematu godności człowieka, poszanowania rodziny i ochrony życia, stąd też propozycja, by wprowadzić jako dyscyplinę naukowa nauki o rodzinie. Za Wyszyńskim powtórzył, że szczególnym zadaniem dla ministerstwa jest otoczenie uczelni opieką, tak by mogły wypełniać swe priorytetowe zadanie. – Nauka w Polsce, w pierwszej kolejności ma służyć Polakom i państwu polskiemu, oczywiście w duchu wartości – mówił minister.

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka referował o Wyszyńskim jako człowieku epok, o wszechstronnych poglądach, który z troską mówił o bezpieczeństwie dziecka, jego godności. – Kardynał dwukrotnie był kapelanem w ośrodku dla ociemniałych dzieci w Laskach, miał możliwość spotykania się z tym najmniejszym człowiekiem – przypomniał Pawlak. – Wyszyńskiego uważam za prekursora praw człowieka i rzecznika praw ludzkich.

Zbiór cennych porad dla parafii i księży, zawartych w protokołach z wizytacji kardynała, przedstawił Ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński. – Cechowała go prostota i dobroć, nieprzeciętny umysł i serce, a jego uwagi na temat funkcjonowania parafii nie tracą na aktualności dziś. To między innymi potrzeba integracji, formowania parafii, tworzenia wspólnot, ożywiania kościoła, tak by stawał się bliski człowiekowi.

Konferencję współorganizował Uczelniany Samorząd Studentów KUL w ramach programu grantów misyjnych, który został tworzony przez Rektora KUL. Jego ideą jest zaangażowanie studentów oraz doktorantów w tworzenie inicjatyw promujących nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zgodnych z misją uczelni „Deo et Patriae”. Patronat nad nią objęli: Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz Rektora KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

www.niedziela.pl