25 marca: Podjęcie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Opublikowano: 25 marca 2021 r.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadająca 25 marca, obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia. Został on ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 roku w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku:

„proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (nr 85).

Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego celem jest przypomnienie o nadrzędnej wartości życia ludzkiego.

Tego dnia w wielu kościołach w Polsce podejmowane są przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Aborcją. Praktyka Duchowej Adopcji polega na codziennej modlitwie w intencji dziecka i jego rodziców oraz odmówieniu jednej Tajemnicy Różańca św. Do modlitwy należy dołączyć dobrowolnie podjęte praktyki, np. uczestniczenie w dodatkowych Mszach, modlitwach, postach, Eucharystii, praca nad charakterem, walka z nałogami, działania charytatywne itp.

Historia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wiąże się z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Modlitwa powstała po objawieniach fatimskich, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji odbyły się 2 lutego 1987 roku w warszawskim klasztorze Ojców Paulinów.

Z myślą o wszystkich, którzy chcą promować w swoich parafiach, wspólnotach, rodzinach czy na katechezie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, udostępniona została strona internetowa www.duchowaadopcja.pl. Celem strony stworzonej z inicjatywy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, jest jak najszersze rozpropagowanie tej formy modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, ich matek, ojców, rodzin.

Słowo od dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. dr. Przemysława Drąga i Krajowej Doradczyni Życia Rodzinnego Beaty Choroszewskiej z okazji Dnia Świętości Życia:

Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, towarzysząca dziesiątce różańca: 

Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po narodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

Obchody Dnia Świętości Życia:

W sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia OO. Paulinów w Warszawie o godz. 17.15 będzie odprawione nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. O godz. 18.00 bp Michał Janocha będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. Podczas Eucharystii będzie można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Centralne obchody Dnia Świętości Życia w archidiecezji krakowskiej zaplanowane są w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2021 r. o godz. 18.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Mszy św. z obrzędem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego połączonej z otwarciem Roku Rodziny „Amoris laetitia” przewodniczył będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin / BP KEP