Przedstawienie Roku Rodziny „Amoris Laetitia” (ang.) - Kard. Kevin Farell

Opublikowano: 19 marca 2021 r.

Dykasteria ds.Świeckich, Rodziny i Życia jest odpowiedzialna z ramienia Stolicy Apostolskiej, za sprawy dotyczące promocji życia, apostolstwa wiernych świeckich, duszpasterstwa rodzin, misji rodziny zgodnie z zamysłem Bożym oraz ochrony i wsparcie życia ludzkiego.

Projekt

Rok Rodziny „Amoris Laetitia” to inicjatywa papieża Franciszka, której celem jest dotarcie do każdej rodziny na całym świecie poprzez kilka propozycji duchowych, duszpasterskich i kulturowych, które mogą być realizowane w parafiach, diecezjach, uniwersytetach, ruchach kościelnych i stowarzyszeniach rodzinnych. Doświadczenie pandemii uwydatniło centralną rolę rodziny jako Kościoła domowego oraz znaczenie więzi wspólnotowych między rodzinami, które czynią z Kościoła autentyczną „rodzinę rodzin” (AL 87). Rodzina zasługuje na rok obchodów, aby mogła znaleźć się w centrum zaangażowania i troski w każdej rzeczywistości duszpasterskiej i kościelnej.

Cele

 • Dzielcie się szerzej treścią Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia, aby „ludzie doświadczali Ewangelii rodziny jako radości, która napełnia serce i całe życie” (AL 200). Rodzina, która odkryje i przeżywa radość z posiadania daru i bycia darem dla Kościoła i społeczeństwa, „może stać się światłem w mroku świata” (AL 66). A dzisiejszy świat z pewnością potrzebuje tego światła!
 • Głoście, że sakrament małżeństwa jest darem i zawiera w sobie przemieniającą moc ludzkiej miłości. W tym celu kapłani i rodziny winni iść razem w poczuciu współodpowiedzialności i duszpasterskiej komplementarności między różnymi powołaniami w Kościele (por. AL 203).
 • Włączajcie rodziny do stawania się aktywnymi uczestnikami apostolatu rodzinnego. W tym celu potrzebny jest „wysiłek ewangelizacji i katechezy w rodzinie” (AL 200), ponieważ rodzina uczniów zamienia się w rodzinę misyjną.
 • Uświadamiajcie młodym, jak ważna jest formacja w prawdzie, miłości i darze z siebie, poprzez dedykowane im inicjatywy.
 • Poszerzajcie wizję i zakres duszpasterstwa rodzinnego, tak aby stało się ono przekrojowe w stosunku do rodziny, obejmując małżeństwa, dzieci, młodzież, osoby starsze i sytuacje niestabilności rodzin.

  Odbiorcy

 • Konferencje Episkopatów
 • Diecezje
 • Parafie
 • Ruchy kościelne
 • Stowarzyszenia rodzinne
 • ale przede wszystkim rodziny na całym świecie

Zaproszenie, skierowane do wszystkich wspólnot, jest takie aby uczestniczyć i stawać się aktywnymi uczestnikami dalszych propozycji, które mają być rozwijane na szczeblu Kościoła lokalnego (tj. Diecezji, parafii i wspólnot kościelnych).

(tłum. BCh/KODR)

www.laityfamilylite.va