Różaniec dla Rodzin na Rok Rodziny Amoris Laetitia

Opublikowano: 19 marca 2021 r.

eBook RÓŻANIEC DLA RODZIN do pobrania TUTAJ

Wstęp

„Modlitwa to oddech Boga” – wyjaśnia papież Franciszek. Nawet w rodzinach „będzie to oznaczać zachęcanie do modlitwy rodzinnej w ciągu tygodnia’, ponieważ „rodzina, która wspólnie się modli, pozostanie zjednoczona”. (AL 227)

Modlitwa Różańcem Świętym stanowi szczególny czas, jakim dzielimy się z członkami swoich rodzin, a także z innymi rodzinami. Podczas roku poświęconemu św. Józefowi, modlitwa różańcowa w rodzinie to również konkretny sposób otrzymania odpustu zupełnego. W każdym przypadku ”może to przynieść wielkie dobro dla naszych rodzin.” (AL 318)

Z tą nadzieją zapraszam Was wszystkich do skorzystania z tych rozważań różańcowych, które zostały przygotowane z okazji Roku Rodziny Amoris Laetitia, abyśmy nie zmarnowali okazji do pogłębienia naszej miłości do Jezusa i Maryi, naszej Niebieskiej Matki. Rozważania są krótkie i zostały wzięte z adhortacji Amoris Laetitia. Towarzyszą im krótkie pytania i obrazy mogące pomóc Wam, nawet z dziećmi, podjąć refleksję wiary.

Niech Pan błogosławi Wam i niech towarzyszy Wam Święta Rodzina z Nazaretu, abyście mogli nazywać Wasze domowe Kościoły wieczernikami modlitwy dla szerzenia miłości Maryi w świecie.

Kard. Kevin Farrell
Prefekt Dykasterii Świeckich, Rodziny i Życia

 

Rożaniec dla Rodzin został starannie przygotowany przez the Pope’s Worldwide Prayer Network oraz Dykasterię Świeckich, Rodziny i Życia. Nasz zespół pracowników jest urzeczony tą współpracą, której celem była pomoc rodzinom w modlitwie i modlitwa całą rodziną.

Różaniec dostępny jest dla Amazon Kindle, a także w sklepie z książkami.

Poza tym różaniec jest dostępny do bezpłatnego pobrania jako EPUB, MOBI lub jako PDF poprzez naszą stronę https://www.popesprayes.va

Frédéric Fornos SJ

Międzynarodowy Dyrektor

the Pope’s Worldwide Prayer Network oraz

Bettina Raed
Międzynarodowy Koordynator projektu Click to Pray


 

Różaniec dla Rodzin

Rok Rodziny Amoris Laetitia

Dykasteria Świeckich, Rodziny i Życia

 

Różaniec ten został przygotowany do odmawiania w rodzinach z dziećmi

Przy każdej tajemnicy jesteśmy zaproszeni do refleksji nad pytaniem oświetlonym słowem Bożym i fragmentem z  adhortacji Amoris Laetitia.

 

Tajemnice radosne

Czego dowiadujemy się o rodzinie w każdej tajemnicy?

 1. Pierwsza tajemnica radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Archanioł Gabriel został posłany do młodej kobiety, Maryi, zaręczonej z Józefem. Anioł rzekł do niej: „ Ciesz się, Maryjo, Bóg jest z Tobą, On bardzo Cię kocha. Będziesz miała Syna i nazwiesz Go imieniem Jezus. On dorośnie i będzie nazwany Synem Najwyższego” (por. Łk 1, 26-32)

Odkrywamy, że sam Bóg jest rodziną:

„Trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym odzwierciedleniem… Osoby naszego Boga w swej najbardziej wewnętrznej tajemnicy nie pozostają w samotności, lecz tworzą rodzinę, ponieważ w tajemnicy tej zawiera się ojcostwo, synostwo i sama istota rodziny, jaką jest miłość.” (AL 11).

*W jakich chwilach naszej historii rodziny czuliśmy, że Bóg jest obecny pośród nas?

 

 1. Druga tajemnica radosna: Nawiedzenie świętej Elżbiety

 

Maryja zamierzała odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę i jej męża Zachariasza. Elżbieta była w stanie błogosławionym i pełna Ducha Świętego powiedziała do Maryi: „ Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławione jest dziecko, które nosisz w Twoim łonie”. A Maryja odpowiedziała: „Wychwalam Pana, który uczynił mi cuda”. (por. Łk 1, 39-45).

Odkrywamy, że radość jest dzielona pomiędzy wszystkimi osobami w rodzinie:

„Jeżeli osoba, która kocha, może uczynić dobro dla drugiego lub gdy widzi, że drugiemu się powodzi, przeżywa to z radością, to tym samym oddaje chwałę Bogu, ponieważ „radosnego dawcę miłuje Bóg” … Rodzina powinna być zawsze miejscem, o którym każdy, kto uczyni w życiu coś dobrego, wie, że tam będą się z tego cieszyć wraz z nim..” (AL 110).

*Które osoby w naszej rodzinie były dla nas żywą obecnością Jezusa?

 

 1. Trzecia tajemnica radosna: Narodzenie Pana Jezusa

 

Maryja i Józef udali się do Betlejem. Tam właśnie narodził się Jezus, którego owinęli w pieluszki i położyli w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie. Pewnym pasterzom ukazał się anioł, który powiedział: „ Przynoszę wam radosną. Dziś rodzi się Zbawiciel, Syn Boży.” Wtedy pasterze udali się, aby Go adorować (por. Łk 2, 4-11).

Odkrywamy, że dzieci kochane są w rodzinie miłością bezwarunkową:

„Dzieci są darem. Każde jest wyjątkowe i niepowtarzalne … Kocha się dziecko, ponieważ jest dzieckiem: nie dlatego, że jest ładne, czy dlatego, że jest takie a takie; nie, dlatego że jest dzieckiem!”. Miłość rodziców jest narzędziem miłości Boga Ojca, który czule oczekuje na narodziny każdego dziecka, bezwarunkowo je akceptuje i przyjmuje je bezinteresownie” (AL 170).

*Jak się czuliście odkrywając, że będziecie rodzicami? Jakie to było uczucie – móc przywitać dzieci na świecie?

 

 1. Czwarta tajemnica radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 

Maryja i Józef, zgodnie z prawem, poszli do świątyni, aby podziękować za narodziny Jezusa. Tam spotkali dwie starsze osoby, Annę i Symeona, którzy bardzo kochali Boga i ucieszyli się, że mogli poznać Jezusa, Zbawiciela (por. Łk 2, 22, 28, 36-38).

Odkrywamy, że każda rodzina jest częścią społeczeństwa i Kościoła:

„Rodzina jest środowiskiem podstawowej socjalizacji, ponieważ jest pierwszym miejscem, gdzie uczymy się stawać wobec innych, wysłuchiwać się nawzajem, dzielić się, wspierać, szanować, pomagać, żyć jedni z drugimi… W kontekście rodzinnym uczymy się odnajdywania bliskości, opiekuńczości, pozdrawiania się nawzajem. Tu łamie się pierwszy krąg śmiertelnego egoizmu, aby uznać, że żyjemy obok innych, z innymi, którzy są godni naszej uwagi, naszej życzliwości, naszej miłości.” (zob. AL 276).

*Jakie wspólnoty/społeczności są ważne dla naszej rodziny? Z którymi dzielimy nasze życie?

 

 1. Piąta tajemnica radosna: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Kiedy Jezus miał dwanaście lat, udał się z e swoimi rodzicami w podróż do Jeruzalem. Józef i Maryja wrócili, ale Jezus został w Jeruzalem, z czego nie zdawali sobie sprawy rodzice. Przez trzy dni szukali Go, a gdy Go znaleźli, jego mama powiedziała do Niego:  „Synu, dlaczego mi to uczyniłeś?”,  na co Jezus odpowiedział: „Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że muszę troszczyć się o sprawy mojego Ojca?”(por. Łk 2, 41-49).

Odkrywamy, że rodzice troszczą się o dzieci i szanują ich wolność:

„Nie można mieć kontroli nad wszystkimi sytuacjami, które mogą zdarzyć się dziecku… Jeśli rodzic ma obsesję, by wiedzieć, gdzie jest dziecko i chce kontrolować każdy jego ruch, to będzie się starał jedynie zapanować nad jego przestrzenią. Liczy się przede wszystkim to, aby zrodzić w dziecku z wielką miłością procesy dojrzewania w jego wolności, uczeniu się, kompleksowym rozwoju, pielęgnowaniu prawdziwej autonomii. Tylko w ten sposób dziecko będzie miało w sobie cechy, których potrzebuje, aby umieć się bronić oraz działać inteligentnie i przebiegle w trudnych okolicznościach.” (zob. AL 261).

*Rodzice: czy pamiętacie niektóre z waszych niewłaściwych zachowań z czasów waszego dzieciństwa? Opowiedzcie o nich w rodzinie.

 

Tajemnice światła

Czego dowiadujemy się o rodzinie w tych tajemnicach?

 1. Pierwsza tajemnica światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Następnie Jezus poszedł nad Jordan, aby dać się ochrzcić Janowi … i odezwał się głos z nieba: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (por. Mt 1, 9-11).

Uczymy się, że mama i tato poprosili o nasz chrzest oraz, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga:

„[Rodzice] mogą uczestniczyć w tym Bożym projekcie marząc o swym dziecku … Nie jest możliwa rodzina bez marzeń. Kiedy w jakiejś rodzinie traci się zdolność do marzenia, dzieci nie wzrastają i miłość nie rośnie, życie słabnie i gaśnie”… W małżeństwie chrześcijańskim w tym marzeniu koniecznie pojawia się chrzest. Rodzice przygotowują go swoją modlitwą, powierzając swoje dziecko Jezusowi jeszcze przed jego narodzinami.” (zob. AL 169).

*Przypominamy sobie dzień Chrztu Świętego naszych rodziców i dzieci. Jeśli nie jesteśmy ochrzczeni, czy chcielibyśmy tego?

 

 1. Druga tajemnica światła: Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i był tam Jezus ze swoją matką. Kiedy skończyło się wino, Maryja powiedziała do Jezusa: „Nie mają wina.” Jezus odpowiedział jej, mówiąc: „Co to ma wspólnego ze mną? Moja godzina jeszcze nie nadeszła.” Ale Jego matka powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. W ten sposób Jezus rozpoczął wiele znaków, objawił swoją chwałę i wzrosła wiara jego uczniów. (por. J 2, 1-5, 11).

Uczymy się wartości małżeństwa:

” Zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa; dzielą między sobą plany i trudy, pragnienia i zmartwienia; uczą się wzajemnej troski i wzajemnego przebaczenia. Radość z powodu rodzącego się życia i pełna miłości opieka wszystkich członków rodziny, od małych dzieci do starców, to tylko niektóre z owoców, które czynią wyjątkową i niezastąpioną odpowiedź na powołanie rodziny.” (AL 73-88).

*Czy uczestniczyliście w ślubie? A w weselu? Co pamiętacie z tych celebracji?

 

 1. Trzecia tajemnica światła: Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Jezus poszedł do Galilei, aby nauczać o królestwie Bożym. Powiedział: „Nadszedł czas i królestwo Boże jest już tu. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. (por. Mk 1, 14-15).

Uczymy się, że rodziny także głoszą, że Bóg nas kocha:

”Swoim świadectwem, a także i słowem, rodziny mówią innym o Jezusie, przekazują wiarę, wzbudzają pragnienie Boga i ukazują piękno Ewangelii i stylu życia, jaki nam ona proponuje. W ten sposób małżeństwa chrześcijańskie kolorują szarość, wypełniając przestrzeń publiczną barwami braterstwa, wrażliwości społecznej, obrony osób słabych oraz jaśniejącej wiary i czynnej nadziei. Ich płodność rozszerza się i przekłada na tysiące sposobów, aby uobecniać miłość Boga w społeczeństwie.” (AL 184).

*Czy mówimy innym, że Bóg kocha nas? W jaki sposób to czynimy?

 

 1. Czwarta tajemnica światła: Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor

I przemienił się wobec nich, tak że Jego twarz stała się świetlista jak słońce a Jego ubiór tak biały jak światło. I głos z chmury powiedział: To jest mój Syn umiłowany, wybrany, w którym mam upodobanie. Słuchajcie Go. (por. Łk 9, 29, 35).

Uczymy się, że rodzice i dzieci potrzebują wyrażać miłość, jaką mają dla siebie nawzajem:

”Spotkanie edukacyjne między rodzicami a dziećmi może być ułatwione lub utrudnione przez coraz bardziej zaawansowane technologie komunikacji i rozrywki. Kiedy są one dobrze używane, mogą pomagać w łączeniu członków rodziny pomimo odległości. Kontakty mogą być częste i pomagać w rozwiązywaniu trudności. Jednak musi być jasne, że nie zastępują one potrzeby dialogu bardziej osobistego i głębokiego, który wymaga kontaktu fizycznego, albo przy-najmniej usłyszenia głosu drugiej osoby.” (AL 278).

*Jakimi sposobami wyrażamy miłość do naszej rodziny? (słowa, gesty, konkretne czyny)

 

 1. Piąta tajemnica światła: Ustanowienie Eucharystii

Podczas kolacji Jezus wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i rozdał, mówiąc: „Bierzcie, to jest moje ciało”. Potem wziął kielich, odmówił dziękczynienie i dał swoim uczniom, mówiąc: „Weźcie, wy wszyscy, i wypijcie, to jest moja krew, krew przymierza” (por. Mt 26, 26-28).

Uczymy się, że pięknie jest, gdy jako rodzina uczestniczymy w Eucharystii:

”Rodzina jest wezwana do wspólnej, codziennej modlitwy, czytania słowa Bożego i komunii eucharystycznej, aby rozwijać miłość i coraz bardziej stawać się świątynią, w której mieszka Duch Święty.” (AL 29).

*Naszym celem jest przeżywać Eucharystię jako rodzina.

 

 

Tajemnice bolesne

Jakich cnót nauczy się Jezus od Maryi i Józefa przygotowując się do tych tajemnic?

 1. Pierwsza tajemnica bolesna: Modlitwa w Ogrójcu

Jezus poszedł na Górę Oliwną a Jego uczniowie poszli za nim. A On poszedł trochę dalej niż oni… i modlił się na kolanach, mówiąc: „Ojcze, jeśli chcesz, niech ominie mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się wypełni.” (por. Łk 22, 39; Łk 22, 42).

Jezu, Ty nauczyłeś się od Maryi i Józefa modlić się i zawierzać Twemu Ojcu.

„Rodzice, którzy chcą wspomagać wiarę swoich dzieci powinni dostrzegać zachodzące w nich zmiany, wiedząc, że doświadczenie duchowe nie może być narzucone, ale powinno być zaproponowane ich wolności. Istotne znaczenie ma to, aby dzieci widziały w konkretny sposób, że dla ich rodziców modlitwa jest naprawdę ważna. Dlatego chwile modlitwy rodzinnej i przejawy pobożności mogą mieć większą siłę ewangelizacyjną od wszelkich katechez i wszystkich przemówień.” (por. AL 288).

*Jakie modlitwy lubimy odmawiać jako rodzina? Dziękczynienie przed posiłkami? Msza Święta? Różaniec Święty? Błogosławieństwo przed snem? Inne?

 

 1. Druga tajemnica bolesna: Biczowanie Pana Jezusa

Piłat uwolnił Barabasza, zaś Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie (por. Mt 27, 26).

Jezus nauczył się od Maryi i Józefa cierpieć niesprawiedliwość ze względu na miłość:

„W życiu rodzinnym nie może dominować logika panowania jednych nad drugimi czy współzawodnictwo, by dostrzec, kto jest bardziej inteligentny i możny, ponieważ ta logika kładzie kres miłości. Także rodziny dotyczy rada: ˂˂Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje˃˃ ” (AL 98).

*Czy widzimy czasami, jak uwalnia się Barabasza w naszej rodzinie? W jakich sytuacjach? Czy jest to miłe? Modlimy się, aby zawsze wybierać Jezusa.

 

 1. Trzecia tajemnica bolesna: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Żołnierze zabrali Jezusa do pałacu. Ubrali Go w szkarłat i włożyli koronę z cierni na Jego głowę. I wyszydzając Go mówili: „Witaj, Królu Żydowski!” (por. Mk 15, 16-18).

Jezus nauczył się od Maryi i Józefa być cierpliwym i znosić wyszydzanie ze względu na miłość do nas.

” Miłość zawsze ma poczucie głębokiego współczucia, które prowadzi do zaakceptowania drugiej osoby jako części tego świata, nawet gdy działa w inny sposób, niż bym sobie tego życzył.” (AL 92).

*Jak postępuję względem członków mojej rodziny, gdy nie postępują tak, jak zakładałem z nadzieją? Czy przyjmuję ich takimi? Czy denerwuję się? Czy wyszydzam? Czy jestem cierpliwy?

 

 1. Czwarta tajemnica bolesna: Dźwiganie krzyża

Następnie poprowadzili Jezusa, który wziął swój krzyż i poszedł w kierunku miejsca o nazwie Kalwaria. Gdy prowadzili Go, zatrzymali Szymona z Cyreny i włożyli na niego krzyż (por. Jn 19, 16; Mt 27, 32).

Jezus nauczył się od Maryi i Józefa, że potrzeba nam siły, odporności i otwartości na pomoc ze strony innych, aby kochać.

”Miłość z nastawieniem pozytywnym znosi wszelkie przeciwności. Oznacza bycie wytrwałym w środowisku nieprzyjaznym. Jest to miłość mimo wszystko, nawet wtedy, gdy wszystko wokół zachęca do czegoś innego. W życiu rodzinnym trzeba pielęgnować tę siłę miłości” (por. AL 118, 119).

*W jaki sposób nabieramy odporności jako rodzina? Jak stawiamy czoła trudnościom?

 

 1. Piąta tajemnica bolesna: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Jezus widząc swą matkę stojącą obok ucznia, którego miłował, powiedział do niej: Niewiasto, oto Twój syn”. Następnie powiedział do ucznia: „Oto Twoja matka.” …  jakiś czas później, ciemność pokryła całą ziemię aż do godziny dziewiątej, a Jezus wykrzyknął: „Ojcze, W Twoje ręce powierzam mojego ducha”, i powiedziawszy to, zakończył życie (por. J 19, 26-27;  Łk 23, 44-46).

Jezus nauczył się od Maryi i Józefa, czym jest prawdziwa miłość.

”Jeśli rodzinie udaje się skupić na Chrystusie, to jednoczy On i rzuca światło na całe życie rodzinne. Cierpienia i problemy są doświadczane w jedności z krzyżem Pana, a Jego uścisk po-zwala znieść najtrudniejsze chwile. W gorzkich dniach rodziny [jest miejsce na zjednoczenie z Jezusem opuszczonym, który przekształca trudności i cierpienia w ofiarę miłości]” (zob. AL 317).

*Jakie trudne sytuacje przeżyliśmy lub przeżywamy jako rodzina? Obejmijmy Jezusa miłością i powierzmy naszych bliskich Jemu.

 

Tajemnice chwalebne

Czego uczy nas Jezus w tych tajemnicach?

 1. Pierwsza tajemnica chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

O świcie pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i inna Maria poszły do grobu. Anioł Pański powiedział do kobiet: nie bójcie się, wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Zmartwychwstał! Idźcie i powiedzcie apostołom: Zmartwychwstał, idźcie do Galilei. Zobaczycie go tam  (por. Mt 28, 1; Mt 28, 5-7).

Jezus uczy nas, że wszystkie rodziny mogłyby być Galileą:

„Pan zamieszkuje w prawdziwej i konkretnej rodzinie, ze wszystkimi jej cierpieniami, zmaganiami, radościami i codziennymi postanowieniami … Jeśli tę autentyczność ożywia miłość, to Pan króluje ze swoją radością i pokojem. Na duchowość miłości rodzinnej składa się tysiące prawdziwych i konkretnych gestów. Bóg ma swoje mieszkanie w tej różnorodności darów i spotkań, sprawiających dojrzewanie jedności.” (por. AL 315).

*Jaka jest nasza rodzina? Co ją charakteryzuje? Co lubimy robić?

 

 1. Druga tajemnica chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus podszedł do nich i powiedział: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich, aby przestrzegali wszystkiego, co im nakazałem. Ja zawsze będę z wami, aż do końca wieków.”(por. Mt 28, 18-20).

Jezus uczy nas, że wszystkie rodziny są zaproszone, aby nieść Jego przesłanie:

„Chodzi „o doświadczenie, że Ewangelia rodziny jest radością, która « napełnia serce i całe życie » … W świetle przypowieści o siewcy (por. Mt 13, 3-9), naszym zadaniem jest współpraca w siejbie: reszta jest dziełem Boga.” (AL 200).

*Jak postrzegają nas inni ludzie? Czy mogliby ujrzeć naszą miłość w sposobie, w jaki traktujemy się wzajemnie?

 

 1. Trzecia tajemnica chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego

Nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy; wszyscy zebrani byli w jednym miejscu. Wtedy to pojawiły się przed nimi języki ognia, które zstąpiły na głowę każdej z osób, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (por. Dz 2, 1; Dz 2, 3-4).

Jezus uczy nas, że Duch Święty może zamieszkiwać we wszystkich rodzinach.

” Małe grono rodzinne nie powinno być odizolowane od szerszej rodziny, w której są rodzice, wujowie i ciocie, kuzyni, a nawet sąsiedzi. W tej dużej rodzinie mogą być osoby potrzebujące pomocy, a przynajmniej towarzystwa oraz gestów sympatii, ale mogą też być wielkie cierpienia, gdzie trzeba pocieszenia. Pod wpływem Ducha Świętego rodzina nie tylko przyjmuje życie, rodząc je w swoim łonie, ale się otwiera, wykracza poza swoje granice, aby obdarzyć swoim dobrem również innych, aby otoczyć ich opieką i dążyć do ich szczęścia.” (AL 187, 324).

*Kto jako pierwsze osoby przychodzi nam z pomocą, gdy nasza rodzina jest w trudnościach? Jak pomagają?

 

 1. Czwarta tajemnica chwalebna: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Niepokalana Dziewica Maryja, Matka Boga, zakończyła swoje życie i została zabrana, z ciałem i duszą, do niebieskiej chwały.” (Pius XII).

Jezus uczy nas, że Maryja może zachowywać w swoim sercu wszystkie rodziny.

” Podobnie jak Maryja, [rodziny] są zachęcone do przeżywania odważnie i z pogodą ducha swoich obowiązków rodzinnych, smutnych i porywających, do strzeżenia i rozważania w sercu Bożych cudów (por. Łk 2, 19.51). W skarbcu serca Maryi są również wszystkie sprawy każdej z naszych rodzin, które Ona troskliwie zachowuje. Dlatego może nam Ona pomóc w ich interpretacji, aby rozpoznać w rodzinnych dziejach Boże orędzie.” (por. AL 30).

*Pamiętamy o wydarzeniach i miejscach ważnych w historii naszej rodziny.

 

 1. Piąta tajemnica chwalebna: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Wielki znak ukazał się na niebie: niewiasta ubrana w słońce, z księżycem pod jej stopami i koroną z dwunastoma gwiazdami nad jej głową (por. Ap 12, 1).

Jezus czy nas, że możemy ukoronować naszą Matkę, Królową wszystkich rodzin.

„Przestrzeń życiowa rodziny może być przekształcona w Kościół domowy, w miejsce sprawowania Eucharystii, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym stole.” (…) W ten sposób naszkicowany jest dom, który niesie w swoim wnętrzu obecność Boga, wspólną modlitwę i przez to błogosławieństwo Pana” (zob. AL 15).

*Koronujemy Jezusa, Maryję i Józefa. Możemy zrobić ołtarzyk z wizerunkiem Świętej Rodziny, świecą, kwiatami, zdjęciami naszej rodziny, znakami naszej miłości. Uczyńmy z niego miejsce miłości w naszej rodzinie.

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, Konsultor Rady ds. Rodziny

Rozważania dostępne są także w językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim.

Więcej: http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/rosario-per-la-famiglia.html