Abp Jędraszewski na początku DK w Kal. Zebrzyd.: Mamy zwiększyć troskę o poczęte dziecko i rodziców

Opublikowano: 8 kwietnia 2021 r.

„Nie zabijaj!”. Kochaj! Broń! Strzeż! Pomagaj! – bo w ten sposób bronisz i strzeżesz również swojego człowieczeństwa… – mówił metropolita krakowski przy stacji “U Piłata” rozpoczynając tradycyjną Drogę Krzyżową w Kalwarii Zebrzydowskiej. Metropolita krakowski swoje rozważania poświęcił „Piłatowemu sądowi nad dzieckiem nienarodzonym”.