Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości. Oficjalna modlitwa X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie

Opublikowano: 4 maja 2021 r.

Diecezja Rzymu i Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia przedstawiają oficjalną modlitwę na 10. Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w dniach 22-26 czerwca 2022 r. Gotowy jest również oficjalny hashtag: # WMOF2022.

Kardynał Joseph Kevin Farrell, prefekt Dykasterii, podkreślił, że „modlitwa jest sposobem na wejście w serce Roku Amoris Laetitia i przygotowanie do wydarzenia w Rzymie. Dodał, że „wiele rodzin i wspólnot czekało od dawna, aby móc wyruszyć, przynajmniej duchowo, do Rzymu. Modlitwa będzie im towarzyszyła i pomoże im zrozumieć przesłanie zgromadzenia ”.

Wikariusz Rzymu, kard. Angelo De Donatis, dodał, że „modlitwa będzie w centrum drogi przygotowania. Będzie kierować naszą pracą i inspirować do refleksji, aby pomóc nam, w świetle wiary, dostrzec nowe wyzwania, jakie kryzys pandemiczny stawia przed wspólnotą kościelną w odniesieniu do rodzin ”. Dlatego „wzywam wszystkich, aby przygotowali się na to wydarzenie łaski, które Kościół Rzymu z radością gościł, i aby skierowali tę modlitwę do Pana w intymności swojej rodziny, razem z parafią i wspólnotą diecezjalną”.

 

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin.
Amen.

 (Tłumaczenie tekstu modlitwy: Marta Wierzbicka-Kuczaj, konsultor Rady ds. Rodziny KEP)

 

Ta modlitwa, przygotowana na X Światowe Spotkanie Rodzin, wypływa z głębokiej wdzięczności dla naszego Ojca Niebieskiego za wielki dar rodziny, bardzo szczególne miejsce na pełne miłości relacje. Inspiruje się tematem wybranym przez Papieża Franciszka na spotkanie: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”. Modlitwa ma być narzędziem duszpasterskim: można się nią odtąd modlić w parafiach, we wspólnotach, w domu, aby pomóc w przygotowaniach do przyszłorocznego międzynarodowego wydarzenia.

 „Z miłości przeżywanej w życiu rodzinnym rodzi się powołanie każdego dziecka; to miłość, którą rozkoszuje się w domowych murach, wyznacza pierwsze kroki na drodze do świętości – dodał kardynał Farrell. Doświadczenie modlitwy wprowadza nas w głębszy wyzwalający sens relacji w życiu codziennym. Dwumiany rodzina i powołanie wraz z rodziną i świętością pokazują nam, jakie znaczenie w rodzeniu miłości mają relacje rodzinne. W wieku pełnym prób i trudności, w których rodziny przeżywają i radzą sobie z wyzwaniami i trudnościami, mówienie o świętości rodziny może wydawać się nieco oderwane lub niewłaściwe. Stąd znaczenie modlitwy dla pełnego przeżywania sakramentu małżeństwa. Relacja z Bogiem umożliwia parom chrześcijańskim każdego dnia ponowne rozpalanie otrzymanej Łaski, a to pomaga im w codziennych zadaniach i zmaganiach. Nasze życie zawsze może być drogą do świętości osobistej, rodzinnej i małżeńskiej, drogą do wzrastania w miłości do innych. Wszyscy członkowie rodziny, w tym dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie, są wezwani do odkrycia w sobie powołania do świętości. W tym sensie życie rodzinne może stać się wyrazem świętości jako „najpiękniejsze oblicze Kościoła” (GE 9). To pokazuje nam, jak przydatne jest odniesienie się do Amoris Laetitia i Gaudete et Exsultate, jak sugeruje Papież Franciszek w temacie Spotkania, w celu lepszego zrozumienia powołania rodzinnego ”.

 „Chrześcijańskie pary – kontynuował kard. De Donatis – są zaproszone do wspólnego kroczenia drogą świętości, podążając śladami znamienitych świętych i małżeństw beatyfikowanych oraz wspierani ich wstawiennictwem. Przykład podają rodzice św. Teresy z Lisieu lub para Beltrame Quattrocchi, ludzie, którzy z ufnością przyjęli bolesne doświadczenia życiowe i widzieli wierną obecność Chrystusa w historii ich miłości. Fala nadziei, zrodzona z wiernej miłości Boga, rodzi pragnienie głoszenia miłości Boga i uczynienia rodziny „drogą Kościoła” (AL 69), miejscem, w którym pielęgnowane są nowe powołania ”.

Tłumaczenie: BCh/KODR

 www.laityfamilylife.va