Papież do małżonków: umacniajcie waszą miłość łaską sakramentu

Opublikowano: 29 czerwca 2021 r.
Dzięki łasce sakramentu małżonkowie mogą się doskonalić w miłości – przypomina chrześcijańskim rodzinom Papież w kolejnym filmie przygotowanym z okazji Roku Rodziny Amoris Laetitia. Tym razem komentuje świadectwo afrykańskiego małżeństwa, które dzieli się swoimi doświadczeniami w przezwyciężaniu rodzinnych kryzysów i nieporozumień.

Gérard i Julie przyznają, że były sytuacje, kiedy dla wyjaśnienia ciemnych stron ich związku niezbędna była pomoc kapłana. Kiedy indziej wystarczył prosty gest miłości czy niespodziewana pomoc ze strony dzieci.

Papież przypomina im o łasce sakramentu, na której można kształtować w sobie to wszystko, o czym mówi św. Paweł w Hymnie o miłości.

„Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa. Miłość nie jest zazdrosna, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Miłość nie znieważa, nie szuka własnych korzyści, nie gniewa się. Miłość nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale raduje się prawdą. Miłość wszystko przebacza, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Wszystko! Wszystko! Jest to miłość mimo wszystko – podkreśla w filmie Ojciec Święty. – To siła miłości przezwycięża wszelkie zagrożenia, pozwala wytrzymać i sprawia, że jesteśmy mocni i niezawodni. To miłość sprawia, że dzieci mogą powiedzieć o swoich rodzicach: wiem, że mama i tata zawsze będą przy mnie, że na nich mogę liczyć i mogę ufać ich miłości! Kochać znaczy cieszyć się z drugiego człowieka, z jego sukcesów. Jakże ważne jest uczenie dzieci, by cieszyły się radością innych, z ich urodzin i osiągnięć! Bo piękne jest to, że rodzina jest miejscem, gdzie świętuje się radość!”.

www.vaticannews.va