3. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia: Powołanie rodziny

Opublikowano: 11 czerwca 2021 r.

 

Materiał do pobrania TUTAJ

Powołanie rodziny

Rodzina może być światłem w ciemnościach świata

Ojciec Święty

„Z tym samym spojrzeniem czułości i miłosierdzia, spojrzeniem, którym obdarzał Jezus Chrystus, pragnie Kościół towarzyszyć rodzinom, aby każda rodzina mogła być filarem ewangelizacji. Chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz: razem z sakramentem małżeństwa każda rodzina otrzymuje łaskę bycia światłem w ciemnościach świata.”

Spoglądał On [Jezus] na spotykanych ludzi z miłością i czułością, towarzysząc ich krokom z prawdą, cierpliwością i miłosierdziem, głosząc wymagania Królestwa Bożego”. Podobnie Pan towarzyszy nam dzisiaj w naszym trudzie życia i przekazywania Ewangelii rodziny.” AL 60

Przymierze miłości i wierności, którym żyje Święta Rodzina z Nazaretu […] pozwala jej [rodzinie] lepiej radzić sobie ze zmiennymi kolejami życia i historii. Na tym fundamencie każda rodzina, także w swojej słabości, może stać się światłem w mroku świata.” AL 66

Od Chrystusa, za pośrednictwem Kościoła, małżeństwo i rodzina otrzymują niezbędną łaskę do świadczenia o miłości Boga i życia życiem komunii.” AL 63

Antonio i Angela

Antonio: „Po trzydziestu jeden latach małżeństwa odkryliśmy, że łaska sakramentu małżeństwa sprawia, że z Jezusem wiele rzeczy staje się możliwych”.
Angela:  „Kiedy byłam młoda, powiedziano mi, że nie będę mogła mieć dzieci. A ostatecznie mamy troje dzieci.”

Antonio: „Otrzymałem moc Ducha Świętego, bym mógł przyjmować naszą odmienność i ograniczenia, jakie oboje posiadamy. Nauczyłem się uczciwych kompromisów. Nauczyłem się, jak słuchać uczuć Angeli i naszych dzieci”.

Chciałbym ukazać Chrystusa obecnego w tak wielu historiach miłości i przyzywać ognia Ducha Świętego dla wszystkich rodzin na świecie.” AL 59
Całe życie wspólne małżonków, cała sieć powiązań, które przeplatają się ze sobą z ich dziećmi i ze światem będzie przeniknięta i umocniona przez łaskę sakramentu. Nigdy nie będą sami, zmuszeni, by o własnych siłach sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Są powołani, by odpowiedzieć na dar Boga poprzez swoje zaangażowanie, swoją kreatywność, wy-trwałość i codzienne zmagania, ale zawsze mogą przywoływać Ducha Świętego, który uświęcił ich związek, aby otrzymana łaska ukazywała się na nowo w każdej nowej sytuacji.” AL 74

 

Zaproszenie do refleksji:

Jezus patrzy poprzez Kościół na każdą rodzinę z czułością i miłosierdziem. Wychwalajmy Pana – On przyjmuje i kocha nas takimi, jakimi jesteśmy z naszymi ograniczeniami i słabością.

Dynamika rodziny:

Wybierzmy konkretną chwilę w ciągu dnia, w której możemy zapalić świecę i przywołać w myśli żywą obecność Jezusa w naszej rodzinie. Może to być w czasie posiłku, w czasie modlitwy małżeńskiej lub rodzinnej.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Można rozdać małą świecę każdej rodzinie. Świecę tę można następnie zapalić i położyć na ołtarzu, gdzie palić się będzie większa świeca symbolizująca światło Chrystusa w każdym domowym Kościele.

Modlitwa

Dziękujemy Ci, Panie, ponieważ poprzez miłość
każda rodzina może ukazywać światło Twojej obecności.
Dziękujemy Ci, ponieważ w naszej słabości
Ty towarzysz nam z Twoją czułością i miłosierdziem.
Daj nam łaskę, byśmy nie czuli się samotni,
gdy przyjdzie nam stawić czoła trudnościom i wyzwaniom,
tym małym i tym dużym.

Daj nam łaskę, abyśmy wiedzieli jak odpowiadać na dar Boga
z oddaniem i kreatywnością,
abyśmy nie zmęczyli się naszymi upadkami,
ale zawsze starali się z nich powstawać.
Przyzywamy daru Ducha Świętego dla każdej rodziny,
aby ich małe płomienie mogły jaśnieć w ciemnościach świata.
Amen.

Święci małżonkowie

Ojciec Święty:

„Czy wiecie coś o kanonizowanych małżonkach? Jest wiele procesów beatyfikacyjnych świętych małżeństw. Świętych, którzy byli mężem i żoną, którzy oboje stali się świętymi. Normalni ludzie, zwykli ludzie, którzy stali się świadkami miłości Jezusa poprzez swoje małżeństwo. Wasze małżeństwo może być święte, jeśli będziecie tego pragnąć.  Jesteście podobni do osób konsekrowanych I jesteście potrzebni we wznoszeniu, budowaniu Kościoła.”

Chrystus Pan « wychodzi na spotkanie małżonków chrześcijańskich w sakramencie małżeństwa » (n. 48) i z nimi pozostaje. We Wcieleniu przyjmuje On ludzką miłość, oczyszcza ją, doprowadza do pełni i daje małżonkom wraz ze swoim Duchem zdolność, by żyć nią, przenikając całe ich życie wiary, nadziei i miłości. W ten sposób małżonkowie są jakby konsekrowanymi i poprzez właściwą im łaskę budują Ciało Chrystusa stanowiąc Kościół domowy (por. Lumen gentium, 11), tak że Kościół, aby w pełni zrozumieć swoją tajemnicę, spogląda na rodzinę chrześcijańską, która ukazuje to w sposób autentyczny.” AL 67

Małżonkowie, w ich wzajemnej miłości otrzymują dar Ducha Chrystusa i żyją swoim powołaniem do świętości.” AL 69

Piękno wzajemnego daru jest bezinteresowne, radość z powodu rodzącego się życia i pełna miłości opieka wszystkich członków rodziny, od małych dzieci do starców, to tylko niektóre z owoców, które czynią wyjątkową i niezastąpioną odpowiedź na powołanie rodziny”. AL 88

Antonio i Angela

Angela: „Jak wspomniane jest w Amoris leatitia, małżeństwo jest drogą do świętości.”

Antonio: „Tak, czasami to było trudne i przełomowe, podobnie jak powołanie do życia konsekrowanego.”

Angela: „Nasze życie małżeńskie stawiamy na pierwszym miejscu, wyżej niż nasze zachcianki czy karierę.”

Antonio: „Dwadzieścia lat temu podjąłem decyzję, że nie będę pracował w Chinach, aby mógł więcej przebywać z rodziną. Nie widziałem tu innej możliwości kompromisu. I to działa.”

„Sakrament małżeństwa nie jest umową społeczną, pustym rytuałem lub jedynie zewnętrznym znakiem zaręczyn. Sakrament jest darem dla uświęcenia i zbawienia małżonków. (…) Decyzja o zawarciu małżeństwa i założeniu rodziny powinna być owocem rozeznania powołania. AL 72

„Zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa; dzielą między sobą plany i trudy, pragnienia i zmartwienia; uczą się wzajemnej troski i wzajemnego przebaczenia. W tej miłości świętują swe chwile szczęśliwe i wspierają się w trudnych przejściach dziejów swego życia. AL 88

 

Zaproszenie do refleksji:

Kiedy sposób, w jaki kocha Bóg staje się miarą naszej małżeńskiej miłości, a następnie pomiędzy nami i w naszej rodzinie, wtedy zwykłe rzeczy stają się niezwykłe. Codzienne czynności zostają przemienione, gdyż są zamieszkane przez Boga.

Wybierzmy jedną czynność, którą wykonujemy regularnie (może to być poranne „dzień dobry” lub „dobranoc” wypowiadane wieczorem). Wyraźmy przez tę małą czynność naszą miłość.

Dynamika rodziny:

Popatrzmy na przykład małżeństwa, które zostało kanonizowane, beatyfikowane lub czczone. Przeczytajmy o nich i podzielmy się między sobą tym, co w naszym życiu mogłoby być realizowane.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Można wykorzystać tekst lub film prezentujący życie małżeństwa kanonizowanego, beatyfikowanego lub korzystającego z tytułu sług Bożych. Każdy może podzielić się z innymi jednym z aspektów świętości, który według niego/niej może wcielić w swoim życiu.

Modlitwa

Święta Rodzino z Nazaretu, pomóż nam uczyć się dzień po dniu
wartości małych uczynków ,
które mogą komunikować miłość do osoby obok nas,
nawet jeśli te czynności są naszą rutyną lub są trudne.
Obdarz nas zrozumieniem, jak ochraniać naszą rodzinę
w sposób, jaki został nam dany, by nasze człowieczeństwo mogło w pełni rozkwitać,
w sposób będący odpowiedzią na wezwanie do świętości.
Obdarz nas zrozumieniem, jak z radością żyć naszymi zobowiązaniami każdego dnia,
jak przyjmować każdego brata i siostrę z bezwarunkową miłością,
jak wierzyć, że świętość może stać się możliwa dla każdej rodziny.
Amen.

 

Kościół jest “rodziną rodzin”

Ojciec Święty:

„Każda rodzina jest błogosławieństwem, siłą dla Kościoła! Piękno daru, które przekazywane jest w rodzinach, radość z życia, które się rodzi, troska o małych i starszych  sprawiają, że każda rodzina jest niezastąpiona nie tylko w Kościele, lecz również w społeczeństwie. Dlatego też Kościół jest „rodziną rodzin” wzbogaconą również udziałem każdego z was.”

„Miłość przeżywana w rodzinach jest nieustanną mocą dla życia Kościoła.”AL 88

„Kościół jest rodziną rodzin, stale wzbogacającą życie wszystkich Kościołów domowych. W związku z tym, „na mocy sakramentu małżeństwa każda rodzina staje się dobrem dla Kościoła, ze wszystkimi tego skutkami. W tej perspektywie z pewnością cennym darem dla Kościoła będzie dzisiaj rozważenie wzajemnego oddziaływania rodziny i Kościoła: Kościół jest dobrem dla rodziny, rodzina jest dobrem dla Kościoła.” AL 87

Antonio i Angela

Angela: „Nasza trzecia córka, Maria, urodziła się w 2005 roku, gdy miałam 43 lata. Ludzie uważali, że to dużo ryzyko i radzili,  żebym przerwała ciążę.”
Antonio: „Oczywiste jest, że owoc naszego małżeństwa to błogosławieństwo.”

Małżonkowie, którym Bóg nie dał potomstwa, mogą mimo to prowadzić głębokie życie małżeńskie z ludzkiego i chrześcijańskiego punktu widzenia”83. Pomimo to związek ten jest ukierunkowany „z natury” na prokreację. Przychodzące dziecko nie przybywa „z zewnątrz jako dodane do wzajemnej miłości małżonków; wyłania się w samym centrum tego wzajemnego daru, którego jest owocem i wypełnieniem.  Nie pojawia się pod koniec procesu, ale jest obecne od początku miłości, jako istotna cecha, której nie można zaprzeczać bez okaleczenia samej miłości. Od początku miłość odrzuca wszelkie impulsy do zamykania się w sobie i otwiera się na płodność, która ją przedłuża, wykraczając poza swoją własnej egzystencję.AL 80

 

„Wybór adopcji i powierzenia w opiekę wyraża szczególną płodność doświadczenia małżeńskiego”. Ze szczególną wdzięcznością, Kościół „popiera rodziny przyjmujące, wychowujące i otaczające miłością dzieci sprawne inaczej.”AL 82

 

Zaproszenie do refleksji:

Nasza rodzina nie tylko jest darem dla nas i naszych dzieci, ale także dla całego Kościoła. Jesteśmy darem, ponieważ nasze gesty miłości odkrywają przed każdą osobą obraz ojcowskiej i macierzyńskiej miłości Boga. Co przywołuje w nas ta prawda?

Dynamika rodziny:

Jak konkretnie nasza miłość może przynosić owoce, to znaczy: jak my możemy ukazywać miłość ludziom wokół nas?

Dynamika grupy/wspólnoty:

Małżeństwa/rodziny oraz kapłani/diakoni mogą porozmawiać ze sobą na temat oczekiwań wobec siebie nawzajem, wspólnie podejmując refleksję na temat:  W jaki sposób Kościół oraz rodzina są jednakowo potrzebne dla wspólnego budowania Kościoła.

 

Modlitwa:

O, święta Rodzino z Nazaretu,
która zamieszkiwałaś w całkowitym opuszczeniu w dłoniach Boga,
świadku miłosiernego dobra Pana,
błogosław wszystkim rodzinom na świecie.
Obudź święte pragnienia w sercach młodych ludzi.
Złóż w sercach zaręczonych Ducha czystości i wzajemnego szacunku.
Głęboko zakorzeń w małżeństwach miłość niezłomną i hojną.
Rozwijaj poczucie macierzyństwa i ojcostwa w życiu rodziców.
Uczyń z każdej chrześcijańskiej rodziny wymowny znak miłości Boga do świata, małych Kościołów domowych, w których łaska może wzbudzić obfite owoce świętości.
Amen.

 

Znaczenie naszego wspólnego życia

Ojciec Święty:

„Papieże przede mną również wypowiadali się na temat kwestii interesujących rodziny: mówiłem o nich w adhortacji Amoris laetitia. Przeczytajcie ją, a znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących znaczenia waszego wspólnego życia.”

 „Tutaj rozumiemy sposób życia w rodzinie. Niech Nazaret przypomni nam, czym jest rodzina, czym jest komunia miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nienaruszalny charakter. Niech nam pozwoli zobaczyć, jak słodkie i niezastąpione jest wychowanie w rodzinie, niech nauczy nas, że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i niezrównane znaczenie (Paweł VI, Przemówienie w Nazarecie, 5 stycznia, 1964).” AL 66

„W perspektywie Boskiej pedagogii Kościół zwraca się z miłością do tych, którzy uczestniczą w jego życiu w sposób niedoskonały: wraz z nimi modli się o łaskę nawrócenia, zachęca ich do czynienia dobra, do wzajemnej troski z miłością jedno o drugie oraz do zaangażowania się w służbę wspólnocie, w której żyją i pracują.” AL 78

Zaproszenie do refleksji:

Kościół oferuje nam wiele dokumentów, które pomagają nam zrozumieć rodzinę. My także powinniśmy czuć się wezwani do odpowiedzenia na zaproszenie Ojca Świętego, aby przeczytać niektóre z tych dokumentów, w szczególności Amoris laetitia.

Dynamika rodziny:

Znajdźmy interesujący nas temat w spisie treści w Amoris laetitia. Przeczytajmy go i pomyślmy nad nim wspólnie.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Znajdźmy interesujący nas temat w spisie treści w Amoris laetitia. Przeczytajmy go i pomyślmy nad nim wspólnie. Następnie podzielmy się swoimi przemyśleniami w grupie.

 

Modlitwa

Wierzę w rodzinę, o Panie,
wierzę, że wyszła ona z Twojego stwórczego zamysłu,
założona na skale wiecznej i płodnej miłości,
Wierzę, że wybrałeś ją na mieszkanie pośród nas,
że pragnąłeś, by była kolebką życia.
Wierzę w rodzinę, o Panie, nawet wówczas,
gdy do naszego domu wejdzie ciemność krzyża,
gdy miłość utraci swoją pierwotną atrakcyjność,
gdy wszystko stanie się żmudne i ciężkie.
Wierzę w rodzinę, o Panie,
jako świetlisty znak nadziei pośród kryzysów naszych czasów,
jako źródło miłości i życia,
jako przeciwwaga dla agresji, egoizmu i śmierci.
Wierzę w rodzinę, o Panie,
jako moją drogę ku pełnej realizacji człowieczeństwa,
jako moje wezwanie do świętości,
jako misję, by przemieniać świat na obraz Twojego Królestwa.
(o. Enrico Masseroni)

 

Zaproszenie do przeczytania Amoris leatitia.

Słuchając Jezusa: powołanie rodziny

Amoris leatitia, numery 58 – 88

 

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

(Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin, Rzym,

22-26 czerwca 2022)

 

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, konsultor Rady ds. Rodziny KEP