Błogosławieństwo narzeczonych przed ślubem [POBIERZ TEKST]

Opublikowano: 27 lipca 2021 r.

Tuż przed wyjściem do kościoła w wielu domach odbywa się błogosławieństwo narzeczonych, którzy lada chwila udzielą sobie sakramentu małżeństwa. Tekst tego obrzędu jest krótki i podkreśla wartość błogosławieństwa rodziców pary młodej.

Przed mszą ślubną warto zaplanować kilka minut na błogosławieństwo rodziców dla narzeczonych – nawet jeśli spotkają się oni ze sobą dopiero na miejscu, w kościele. Błogosławieństwa można udzielić zarówno w domu jak i przed świątynią lub w przedsionku czy też zakrystii.

Poniżej zamieszczamy propozycję tekstu takiego błogosławieństwa. Można go także wygodnie pobrać w formacie PDF i wydrukować.

POBIERZ PDF

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PARY MŁODEJ W DOMU

Zgodnie z polską tradycją, zanim młodzi wyruszą do kościoła, aby w czasie liturgii zawrzeć sakrament małżeństwa, proszą swoich rodziców o błogosławieństwo.

Obrzęd ten jest bardzo krótki, gdyż jest on początkiem pięknej liturgii sakramentu małżeństwa, która odbywać się będzie w kościele parafialnym w otoczeniu wspólnoty wiernych.

Na stole ustawiamy obraz, lub figurkę patrona młodej rodziny, mogą być również, ustawione i zapalone świece chrzcielne młodych oraz wianek i wiązanka ślubna, a także Biblia i woda święcona z kropidłem.

 

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Po przygotowaniu się pary młodych i wszystkich zgromadzonych jeden z rodziców, przewodnicząc obrzędowi błogosławieństwa, żegnając się mówi:

P.    + W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W.    Amen.

Pan młody lub panna młoda, tymi lub podobnymi słowami, prosi rodziców obojga stron o błogosławieństwo:

Kochani Rodzice! Jesteśmy głęboko przekonani, że bez Waszego błogosławieństwa nie możemy dostąpić również błogosławieństwa Bożego, dlatego bardzo serdecznie prosimy, abyście zechcieli nam pobłogosławić na nową drogę naszego życia we wspólnocie małżeńskiej.

 

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

Ktoś z obecnych odczytuje poniższy lub inny, wybrany na tę okoliczność przez młodych, tekst słowa Bożego.

P.    Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Jana.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. (J 15,9-12)

Oto słowo Pańskie.

W.    Chwała Tobie, Chryste.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Młodzi klękają przed rodzicami, a jeden z nich jako szafarz mając ręce złożone mówi:

P.    Wszechmogący Boże, Najlepszy nasz Ojcze! Bądź uwielbiony za miłość, którą wzbudziłeś w naszych sercach. Prosimy Cię pobłogosław tych narzeczonych, (wymienić imiona), których złączyłeś w Twojej miłości. Niech będą dla świata żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem doczekać szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, niech zstąpi na nich i pozostanie na zawsze.

W.    Amen

Rodzice czynią na czołach pary młodej kciukiem znak krzyża świętego i przekazują pocałunek pokoju.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WIANKA I WIĄZANKI ŚLUBNEJ

P.    Panie i Boże, twórco wszelkiego piękna, pobłogosław ten wianek i kwiaty, które są znakiem nowego życia, jakim nas obdarowujesz, spraw aby słudzy Twoi, którzy dzisiaj zawrą sakramentalny związek małżeński, żyli zawsze w Twojej łasce i okazywali Ci wdzięczność za powołanie ich do wspólnoty życia i miłości. O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego.

W.    Amen.

Można wszystkich pokropić wodą święconą. Po odmówieniu poniższej lub innej modlitwy wszyscy wyruszają do kościoła.

P.    Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej, odmawiając:
Pod Twoją obronę, uciekamy się…

Przygotowano na podstawie materiałów ze strony par. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli.

www.stacja7.pl