4. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia: Miłość w Małżeństwie

Opublikowano: 30 lipca 2021 r.

 

Materiał do pobrania: TUTAJ

 

Miłość w małżeństwie

Miłość to ….

Ojciec Święty

„Wy, małżonkowie, macie dar łaski sakramentu, która może wydoskonalić was w miłości… A więc podyskutujmy o miłości! Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa; miłość nie zazdrości ani nie wynosi się; nie jest arogancka ani nieuprzejma. Miłość nie upiera się przy swoim, nie irytuje się ani nie obraża; nie cieszy się ze zła, ale z dobra.”

Przeżywa się to i udoskonala w życiu, jakie małżonkowie dzielą codziennie ze sobą i ze swoimi dziećmi. Z tego względu warto zatrzymać się i wyjaśnić znaczenie wyrażeń tego tekstu, aby spróbować je zastosować do konkretnego życia każdej rodziny.” AL 90

Miłowanie oznacza także chęć bycia miłowanym przez innych (…) miłość nie działa brutalnie, nie działa w sposób niegrzeczny, nie traktuje szorstko. Jej sposób bycia, jej słowa, jej gesty są sympatyczne, a nie grubiańskie lub sztywne. Nie lubi ranić innych. [Uprzejmość] nie jest stylem, który chrześcijanin może wybrać lub odrzucić. W ramach podstawowych wymogów miłości „każdy człowiek jest zobowiązany, by uczynić uprzejmymi swoje relacje z innymi”. AL 99

Julie i Gérard

Julie: „W 17. rocznicę naszego ślubu, odczuliśmy potrzebę, by poświęcić czas na oświetlenie obszarów naszego życia, które będą wyzwaniem dla nas jako małżeństwa. Dzięki prowadzeniu kapłana wyszliśmy z tego doświadczenia bardzo ubogaceni. Na koniec, kapłan poprosił nas nawet o modlitwę”.

Gérard: „Ten krok pozwolił nam rzucić światło na wiele trudnych obszarów. Pewnego dnia było mi ciężko w związku z nieporozumieniem pomiędzy nami, a kiedy takie nieporozumienie pojawia się, obrażam się i niewiele mówię. I wtedy jednego rana po przebudzeniu zobaczyłem prezent w mojej szafie i przypomniałem sobie wówczas, że dziś są moje urodziny. Pamiętam, że prezent bardzo mi się spodobał i że pokazałem go dzieciom. Byłem szczęśliwy, a nieporozumienie zniknęło.”

”Jeśli nie dbamy o cierpliwość, to zawsze będziemy mieli wymówki, aby reagować gniewem i w końcu staniemy się ludźmi, którzy nie potrafią żyć z innymi, typami aspołecznymi, niezdolnymi do opanowania impulsów, a rodzina stanie się polem bitwy.” AL 92

” Każdego dnia, „wchodzenie w życie drugiego, również kiedy należy on do naszego życia, wymaga delikatności postępowania w sposób nieinwazyjny, co odnawia zaufanie i szacunek”.” AL 99

Zaproszenie do refleksji:

Kochać oznacza wykonywać gesty miłości w kierunku kogoś, a jednocześnie sprawiać, by nas kochano poprzez myślenie o naszym postępowaniu oraz ułatwianie innym miłość do nas.

Dynamika rodziny:

„Miłość to…”. Papież Franciszek podkreśla kilka cech miłości. Wybieramy jedną i zobowiązujemy się do próby realizowania jej w naszej rodzinie.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Dajmy rodzinom czas na ‘wgląd’, aby można było jej poprowadzić poprzez ponowne przyjrzenie się ich relacjom w świetle Hymnu o miłości (1 Kor 13, 4 -7).

Modlitwa

Panie, miłość jest cierpliwa;
Pomóż mi być cierpliwym wobec innych.
Panie, miłość jest łaskawa;
Pomóż mi, bym zawsze pragnął dobra innych przed własnym, nawet jeśli to kosztuje.
Panie, miłość nie jest zazdrosna;
naucz mnie cieszyć się sukcesem innych.
Panie, miłość nie unosi się pychą;
daj mi pokorę, abym umiał rozpoznawać Twoje dary.
Panie, miłość nie szuka poklasku;
pomóż mi stawiać innych w centrum mojej troski.
Miłość nie jest bezwstydna;
pomóż mi ujrzeć Twoją twarz w innych.
Panie, miłość nie szuka swego;
pozwól mi smakować radości dawania w wolności.
Amen.

Miłość to więcej niż uczucie

Ojciec Święty:

„Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystko pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Wszystko! Cokolwiek by to nie było! To miłość pomimo wszystko. Kochać oznacza cieszyć się z innymi, z ich powodzenia. Jak to jest ważne, by uczyć dzieci cieszyć się radością innych! Z urodzin, z osiągnięcia! Dobrze jest, gdy rodzina jest miejscem, w którym celebruje się radość!”

W całym tekście widać, że św. Paweł pragnie podkreślić, iż miłość to nie tylko uczucie, ale należy ją rozumieć w tym sensie, jaki słowo „miłość” ma w języku hebrajskim, to znaczy „czynienie dobra”. Jak powiedział św. Ignacy Loyola: „Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.” AL 94

Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7), a nasz Pan docenia szczególnie tego, kto cieszy się ze szczęścia innych. Jeśli nie umacniamy naszej zdolności do cieszenia się z dobra innych, a skupiamy się przede wszystkim na naszych własnych potrzebach, to jesteśmy skazani na życie z niewielką radością (…). Rodzina powinna być zawsze miejscem, o którym każdy, kto uczyni w życiu coś dobrego, wie, że tam będą się z tego cieszyć wraz z nim.” AL 110.

Julie i Gérard

Julie: “Był również inny epizod. Co rano, tuż po obudzeniu, przychodziły do nas dzieci, by nam powiedzieć ‘dzień dobry’. Pewnego ranka, nasze najmłodsze dziecko mające wówczas sześć lat było świadkiem następującej sceny: naciskałam, aby tato powiedział ‘do widzenia’ przed pracą. On nie chciał powiedzieć, ponieważ był w złym nastroju. Wtedy dziecko spojrzało na nas przez chwilę i powiedziało mi: “Mamo, tato, zrozumcie, że musicie iść do pracy”. Dostrzegając mądrość syna, posłuchałam i pogodziliśmy się ze sobą.”

Gérard: “Tak, nasze dzieci znaczą dla nas wiele. Każdego dnia po powrocie z pracy witam się z każdym z osobna i każde całuję, wszystkie czworo.”

Bez względu na to, czy jest dla mnie przeszkodą, czy zmienia moje plany, czy denerwuje mnie jej sposób bycia lub jej idee, czy jeśli nie jest całkiem taka, jak się spodziewałem. Miłość zawsze ma poczucie głębokiego współczucia, które prowadzi do zaakceptowania drugiej osoby jako części tego świata, nawet gdy działa w inny sposób, niżbym sobie tego życzył. AL 92

Małżonkowie, którzy się kochają i należą do siebie, mówią dobrze jedno o drugim, starają się pokazać dobrą stronę współmałżonka, a nie tylko jego słabości i błędy… Nie wymagam, aby jego miłość była idealna, aby go docenić… Miłość współistnieje z niedoskonałością, wybaczeniem i potrafi zamilczeć w obliczu ograniczeń umiłowanej osoby.” AL 113

Zaproszenie do refleksji:

Myślę o różnorodności, jaka istnieje pomiędzy członkami naszej rodziny, o tym, że każdy ma wyjątkowe dary i odrębną ścieżkę w życiu.

Dynamika rodziny:

Podejmę wysiłki, aby cieszyć się powodzeniami innych i dostrzegać je z radością. Dzielę się z innymi tym, czym chcę się dzisiaj ucieszyć.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Chętne osoby mogą podzielić się z innymi cechą miłości, opisaną w Hymnie o miłości, która najbardziej je poruszyła i która szczególnie przemawia do nich lub jest szczególnie trudna.

Modlitwa

Panie, miłość nie jest porywcza;
zabierz z moich ust słowa, które mogą ranić.
Panie, miłość nie rozpamiętuje krzywdy;
daj mi miłujące spojrzenie.
Panie, miłość nie cieszy się z czynienia zła;
otwórz moje serce na potrzeby braci i sióstr.
Panie, miłość współweseli się z prawdą;
prowadź nas ku Tobie.
Panie, daj nam radość odczuwania Twojej miłości do nas, która wszystko przebacza, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma.
Tylko w ten sposób zapragniemy dawać Twoją miłość każdemu bratu i każdej siostrze.
Amen

Moc miłości

Ojciec Święty:

„To moc miłości przezwycięża każdą zagrożenie, pomaga nam odeprzeć je oraz pozostać silnym i niezawodnym. Miłość pozwala dzieciom mówić o swoich rodzicach: Wiem, że mama i tata zawsze będą przy mnie, mogę na nich liczyć i mogę ufać ich miłości!”

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. W ten sposób mocno podkreślono kontrkulturowy dynamizm miłości zdolnej do stawienia czoła wszystkiemu, co mogłoby jej zagrozić.” AL 111

Kiedy ktoś wie, że inni jemu ufają i doceniają jego podstawową dobroć, to wówczas ukazuje się takim, jakim jest, bez ukrywania (…). Natomiast rodzina, w której panuje solidne i miłujące zaufanie, i gdzie zawsze powraca zaufanie mimo wszystko, pozwala, aby ujawniała się prawdziwa tożsamość jej członków i sprawia, że spontanicznie odrzucane jest oszustwo, fałsz i kłamstwo.” AL 115

Zaproszenie do refleksji:

Podejmijmy wspólnie refleksję nad tym, w jaki sposób w moim życiu i życiu mojej rodziny Pan jest stałą i niezawodną obecnością.

Dynamika rodziny:

Przypomnijmy sobie wspólnie czas, gdy ufaliśmy sobie nawzajem, kiedy byliśmy w stanie przyznać się do własnych trudności lub gdy zrozumieć z miłością trudności innych.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Pomyślmy o czymś, co możemy uczynić jako wspólnota podczas niedzielnej Mszy Świętej, aby każdy czuł się przyjęty, gdy przybędzie oraz będzie pożegnany z chwilą powrotu do domu.

Modlitwa:

Błogosławiona rodzina, która idzie w obecności Pana.
Błogosławiona rodzina umocowana na miłości,
która myśli, mówi i działa z miłością.
Błogosławiona rodzina, która modli się razem,
by chwalić Pana, by dziękować Mu,
by powierzać Mu każdą troskę,
by prosić Go o prowadzenie w małych i dużych wyborach.
Błogosławiona rodzina, w której niezgoda nie staje się kryzysem,
ale sposobnością do wzrastania w dialogu, w szacunku, w otwartości, w słuchaniu, w przebaczeniu.
Amen

Zaproszenie do przeczytania Amoris leatitia.

Miłość w małżeństwie

Amoris leatitia, numery 89 – 119

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

(Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin,

Rzym, 22-26 czerwca 2022)

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, konsultor Rady ds. Rodziny KEP