Prof. Stanisław Grygiel doktorem honoris causa UKSW

Opublikowano: 1 lipca 2021 r.

„Nowożytność mówi dużo o nowym człowieku, ale nie pyta o to, kim on jest i kim ma być, aby mógł być sobą. Zostawia ugorem jego człowieczeństwo, a troszczy się o coś, co sama wymyśla i sama nazywa człowiekiem” – powiedział prof. Stanisław Grygiel, filozof, specjalista w zakresie studiów nad rodziną, który 30 czerwca otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uroczystość wręczenia doktoratu miała miejsce w Auli Schumana UKSW. Laudację wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, który przypomniał drogę naukową laureata i podstawowe przesłania jego filozoficznych i społecznych badań.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski powiedział podczas uroczystości, że w dzisiejszym świecie profesor Grygiel daje nam wielkie przesłanie o człowieku, które wyrasta z jego osobistego doświadczenia myśli, ale przede wszystkim z serca i wiary. „Pan profesor jest kimś, kto związał swój los z Chrystusem, a nas wszystkich uczy jak rozumieć siebie przez Chrystusa i przez całe wielkie bogactwo europejskiej kultury” – zakończył metropolita.

Prof. Stanisław Grygiel w podziękowaniu powiedział, że odbiera ten tytuł jako głos wzywający do usilniejszego pielgrzymowania – na finiszu drogi życiowej – do prawdy, której pełnią jest Chrystus i w jakiś uczestniczący sposób każdy z nas. Zwrócił uwagę, że nowożytność mówi dużo o nowym człowieku, ale nie pyta o to, kim on jest i kim ma być, aby mógł być sobą. Zostawia ugorem jego człowieczeństwo, a troszczy się o coś, co sama wymyśla i sama nazywa człowiekiem.

Doktor honoris caus UKSW stwierdził, że nowożytna marksistowska mentalność przekształciła miłość i wolność najpierw w walkę klas, a następnie w walkę płci, od której ma nas uwolnić negacja dwóch fundamentalnych różnic (ontologicznej i seksualnej) i uzasadnione tą negacją prawo do wyboru płci dla siebie według modnych opinii. „Nie zdziwiłbym się, gdyby znalazł się jakiś teolog, który, uwiedziony przez tego rodzaju opinie, tłumaczyłby trynitarne życie w Bogu walką klas i płci” – dodał uczony.

Profesor ocenił, iż nie ma przesady w słowach siostry Łucji z Fatimy napisanych do kardynała Carla Caffarry, że ostateczna bitwa złego z prawdą i dobrem toczyć się będzie w małżeństwie i w rodzinie. „Dzisiaj zły, uderzając w małżeństwo ustanowione w akcie stwarzania człowieka mężczyzną i kobietą, burzy prasakramentalną szkołę miłości i wolności. On wie, że, jeżeli udałoby mu się zniszczyć małżeństwo, a w
konsekwencji także społeczeństwo, pokonałby Słowo Boga żywego” – stwierdził prof. Grygiel.

– Społeczeństwa marnieją w neomarksistowskiej walce klas i płci. Odchodzą z domu ojca i matki w „daleką krainę” najemników wymyślających ciągle nowe i zawsze konfliktowe sposoby współżycia ze sobą. Wymyślili ich już więcej niż pięćdziesiąt (LGBT+), a będą je wymyślali w nieskończoność – mówił prof. Grygiel.

Prof. Stanisław Grygiel (ur. 10 grudnia 1934 w Zembrzycach) – profesor emerytowany Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Urodził się w 1934 r. w Zembrzycach koło Suchej Beskidzkiej, studia filozoficzne ukończył na Papieskim Fakultecie Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w 1956 r., a studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. Doktorat z filozofii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1965 r. (kierownikiem jego pracy doktorskiej był biskup Karol Wojtyła).

W latach 1966–1967 był stypendystą w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie w Louvain w Belgii. Od 1962 do 1980 r. był redaktorem katolickiego miesięcznika „Znak” i wykładowcą filozofii na Papieskim Wydziale Teologii w Krakowie. Od 1980 r. mieszka w Rzymie, gdzie w 1981 r. założył Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji im. Jana Pawła II. Od 1981 r. wykładał antropologię filozoficzną w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, w którym ponadto sprawuje nieprzerwanie od 2003 r. aż do dzisiaj funkcję dyrektora Katedry Badawczej im. Karola Wojtyły (fundacja prywatna). Wykładał filozofię człowieka przez ponad 20 lat w Papieskim Instytucie im. Jana Pawła II w Waszyngtonie. Przez okres pięciu lat w latach 90. wykładał filozofię w Lugano (Szwajcaria) na Akademii Teologicznej.

Jest współzałożycielem i długoletnim dyrektorem kwartalnika „Il Nuovo Areopago”, wychodzącego od 1982 r. aż do dziś. Uczestniczył w pracach dwóch Synodów Biskupów Europejskich. Ukazało się kilka jego książek – w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Opublikował też wiele esejów i artykułów w kilku językach w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji.

www.ekai.pl