5. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia: Bycie na zawsze i piękno miłości

Opublikowano: 1 sierpnia 2021 r.

 

Materiał do pobrania TUTAJ

 

Bycie na zawsze i piękno miłości

Miłość to proces dynamiczny

 

Ojciec Święty

„Małżeństwo jest drogocennym znakiem. To ikona Bożej miłości ku nam. Nie oznacza to, że miłość, jaką darzą się małżonkowie musi być doskonała… Nikt nie jest doskonały, ale wzajemna miłość małżonków jest dynamicznym procesem, który pogłębia się i wydoskonala w czasie. Dlatego też małżeństwo wymaga wierności. Miłość trwa na zawsze.”

Konieczne jest „by zaakceptować małżeństwo jako wyzwanie, które wymaga walki, odradzania się na nowo i zaczynania stale od nowa, aż do śmierci. (…)Aby taka miłość mogła przejść przez 123wszystkie próby i pozostać wierną mimo wszystko, potrzebny jest dar łaski, który by ją umocnił i uwznioślił.” AL 124

Stąd w małżeństwie chrześcijańskim „Duch, którego Pan użycza, daje nowe serce i uzdalnia mężczyznę i kobietę do miłowania się tak, jak Chrystus nas umiłował. AL 120

Donato:
„Bóg jest wierny swojemu planowi Miłości. On ufa i polega na chrześcijańskich małżeństwach! Dar Jego Miłości sprawia, że „na zawsze” staje się możliwe dla dwóch delikatnych, ograniczonych i zranionych stworzeń uczynionych na „Jego obraz i podobieństwo” i dlatego przeznaczonych do wieczności, tej wieczności, która jest Bożym ‘na zawsze’”.

„Przyrzeczenie miłości na zawsze staje się możliwe, gdy odkrywamy większy od naszych projektów plan, który nas wspiera i pozwala nam ofiarować ukochanej osobie całą przyszłość”. AL  124

” Miłość, jaką sobie przyrzekamy, wyrasta ponad wszelkie emocje, uczucia czy stan ducha. (…) Każdego dnia utrzymuje się decyzja o miłości, przynależności, o dzieleniu całego swego życia oraz o dalszym miłowaniu siebie i przebaczaniu sobie nawzajem. Każde z dwojga przebywa drogę osobistego rozwoju i przemiany.” AL 163

 

Zaproszenie do refleksji:

Czy rzeczywiście jestem świadomy/a, że miłość pomiędzy mężem i żoną to coś o wiele więcej niż uczucie? Że miłość wymaga mojego oddania, mojej woli?

Dynamika rodziny:

Podzielmy się tym, co za każdym razem odczuwamy, gdy jesteśmy w stanie przezwyciężyć relacyjne wyzwanie w rodzinie.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Przygotujmy kilka modlitw, które można przeczytać w czasie Mszy Świętej niedzielnej, by podziękować w nich Panu za dar każdego małżeństwa sakramentalnego, będącego darem dla całej społeczności.

 

Modlitwa

Dziękujemy Ci, Panie, za dar rodziny.
Dziękujemy Co również wtedy,
gdy staje się on wyzwaniem,
Gdy wymaga walki,
a my potrzebujemy zaczynać znów od nowa.
Zawsze jesteś przy nas.
Dziękujemy Ci, ponieważ kochasz nas takimi,
jakimi jesteśmy z naszymi niedoskonałościami.
Dziękujemy Ci, ponieważ Twoje miłosierne spojrzenie
dodaje nam odwagi w stawaniu się Iepszymi dzień po dniu.
Modlimy się, byś prowadził nasze kroki,
tak abyśmy zawsze mogli podążać za Tobą,
gdziekolwiek nas będzie prowadził,
by dotrzeć do wyżyn miłości.
Umocnij nas, abyśmy nie ulegli myślom o poddaniu się.
I daj nam łaskę poznania,
jak cieszyć się z małych zwycięstw na drodze miłowania.
Amen.

 

Małżeństwo chroni miłość.

Ojciec Święty:

„Małżeństwo przedstawia powagę zobowiązania pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy się kochają. Nie pobrać się to nie uczynić publicznym zobowiązania, może są troski, może ktoś nie jest przekonany, nie jest pewny. Kto wie?”

„Chcę powiedzieć ludziom młodym, że (…)małżeństwo jako instytucja społeczna stanowi ochronę i narzędzie wzajemnego zobowiązania dla dojrzewania miłości.” AL 131

„Miłość skonkretyzowana w związku małżeńskim, w obecności innych osób, ze wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z tej instytucjonalizacji, jest przejawem i ochroną owego „tak”, które wypowiada się bez zastrzeżeń i bez ograniczeń. To „tak” oznacza powiedzenie drugiej osobie, że zawsze może ufać, iż nie zostanie porzucona.”AL 132

 

Francesca:

“Nasze ‘na zawsze’ jest przede wszystkim darem. Jako małżeństwo jesteśmy szczególnie świadomi tego, gdy wkładamy trud w budowanie naszej relacji miłości, naszej i intymności i dialogu. Lecz właśnie dokładnie w tym miejscu widzimy interwencję Łaski. Czasem zdarza się na przykład, że jedno z naszych serc mięknie i szuka przebaczenia u drugiego, albo że uśmiech wystarcza, by odgonić oziębłość, która wślizgnęła się w naszą relację. Czasem jedno z naszych dzieci mówi coś, żartuje, przytula się, co osłabia napięcie pomiędzy nami. W tym upatrujemy działania Łaski, a my możemy ponownie podjąć naszą drogę.”

Dlatego nigdy nie należy kończyć dnia bez pojednania w rodzinie. „A jak mam się jednać? Na kolanach? Nie! Wystarczy mały gest, mała rzecz, i wraca zgoda w rodzinie. Wystarczy pieszczota, bez słów. Lecz niech nigdy dzień rodziny nie kończy się bez pogodzenia się”. AL 104

„W rodzinie: „trzeba używać trzech słów. Chcę to powtórzyć. Trzy słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Są to trzy słowa klucze!”. „Kiedy w rodzinie nie jesteśmy natrętni i prosimy o 132«pozwolenie», kiedy w rodzinie nie jesteśmy egoistami i uczymy się mówić «dziękuję» i kiedy w rodzinie ktoś zdaje sobie sprawę, że uczynił coś złego, i umie «przeprosić», to w takiej rodzinie jest pokój i jest radość”. AL 113

 

Zaproszenie do refleksji:

Czy potrafię przezwyciężyć moją potrzebę milczenia? Czy potrafię, z drugiej strony, nie zmuszać innych, gdy oni potrzebują pomilczeć?

Dynamika rodziny:

Napiszmy na trzech odrębnych karteczkach słowa: „dziękuję”, „przepraszam” i ”proszę” (dzieci mogą również pomóc przygotowując ilustracje). Wybierzmy wspólnie miejsce w domu, gdzie powiesimy karteczki.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Zorganizujmy celebrację odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Modlitwa

Panie Jezu,
naucz nas nie być apodyktycznymi,
abyśmy wiedzieli, jak prosić słowem „proszę”.
Zabierz egoizm z naszych serc,
abyśmy wiedzieli, jak mówić „dziękuję”.
Obdarz nas pokorą rozpoznania naszych błędów,
byśmy wiedzieli, jak mówić „przepraszam”.
Amen.

Miłość stawia czoła wyzwaniom.

 

Ojciec Święty:

„Nie bójcie się upadków: strach jest największą przeszkodą w przyjęciu Chrystusa i Jego planu do naszego życia! Uważajcie na lęk!”.

 „Nie ma rodzin doskonałych. (…) Zdrowsza jest realistyczna akceptacja ograniczeń, wyzwań i niedoskonałości oraz usłyszenie wezwania, aby razem się rozwijać, aby dojrzewała miłość i pielęgnowano solidność związku, niezależnie od tego, co by się działo.” AL 135

 

Donato i Francesca

Donato: “Uważny dialog uwzględniający słuchanie, dzielenie się, komunię a nawet chwile milczenia pozwala Duchowi pouczać nasze relacje, nasze instynkty, emocje, pragnienia i uczucia. A wszystko to pozwala Miłości rozwijać się!”

Francesca: “Nasze codzienne duże i małe niewierności w stosunku do siebie nawzajem i naszej miłości małżeńskiej pokazują wyraźnie, kim jesteśmy i jak iluzoryczne jest myślenie, że tylko my dwoje jesteśmy zdolni zbudować coś, co będzie trwało wiecznie, „na zawsze”. Tutaj jedyną możliwością, jaką mamy jako małżeństwo jest pozwolić kształtować nas Łasce Bożej!”.

„Dialog jest sposobem uprzywilejowanym i niezbędnym, by żyć, rozwijać i wyrażać miłość w małżeństwie i życiu rodzinnym. Wymaga on jednak długiej i mozolnej praktyki.” AL 136

„Wiele kłótni małżeńskich nie dotyczy bardzo poważnych problemów. Czasami chodzi o drobne sprawy, niewiele znaczące, ale nastawienie lub postawa przyjęta w dialogu zmienia sposób ich wyrażania.” AL 139

Zaproszenie do refleksji:

Podejmijmy refleksję nad naszą zdolnością dialogu i słuchania. Jakie trudności napotykamy? Jakie są nasze mocne punkty?

Dynamika rodziny:

Znajdźmy czas na rodzinny dialog na drogi nam temat. Każdy powinien z uwagą wysłuchać innych, milcząc nawet wewnętrznie, aby słuchać bez jakiegokolwiek zakłócenia w sercu i w umyśle. (Zob. AL 137)

Dynamika grupy/wspólnoty:

Zorganizujmy wydarzenie dla młodych ludzi i zaręczonych par, zapraszając na nie małżonków, by dali świadectwo o tym, jak ich wiara pomaga im mierzyć się i przezwyciężać konkretne lęki lub sprawy.

 

Modlitwa:

Panie, zabierz wszystkie lęki z naszych serc.
Pomóż nam zaufać Twoim planom pełnym miłości,
planom, jakie masz dla nas, dla naszej rodziny, naszej wspólnoty.
Spraw, aby każda rodzina doświadczyła radości obecności Chrystusa
w murach swoich domów.
Pomóż nam być wiernymi chwilom związanym z dialogiem i słuchaniem.
Daj nam cierpliwość, by przyjmować
każde codzienne, duże i małe, niewierności w miłości.
Niech nasze świadectwo o tym, jak wiara może pomagać w życiu
pomoże młodym ludziom przezwyciężyć lęk oraz da im siłę,
by przetrwać wszelkie trudności na drodze do lepszego jutra.
Amen.

 

Miłość musi być chroniona.

 

Ojciec Święty:

„Kościół rzeczywiście potrzebuje mężnej wierności małżeństw wobec łaski sakramentu. Każde małżeństwo winno świadczyć o pięknie małżeństwa chrześcijańskiego, nawet wśród trudności i wyzwań, jakie przynosi każdy dzień.”

 „Niewiele jest tak głębokich i świątecznych ludzkich radości, jak wówczas, kiedy dwoje ludzi, którzy kochają siebie nawzajem, razem zdobyło coś, co ich kosztowało wiele wspólnego wysiłku.” AL 130

Miłość małżeńska nie jest chroniona zasadniczo przez przedstawianie nierozerwalności jako obowiązku, ale raczej przez pomoc, by umacniała się pod działaniem łaski. Miłość jedynie wtedy wzrasta, kiedy odpowiadamy na Bożą łaskę poprzez nieustanne akty miłości, akty życzliwości stające się coraz częstszymi, intensywnymi, hojniejszymi, czułymi i serdecznymi. (Zob. AL 134)

Rodzina Leopoldich:

Rodzina jest dla nas ‘pełnią życia’!

„Miłość (…) pozwala nam doświadczyć radości z dawania, szlachetności i wspaniałości dania siebie w darze obficie, bez miary, bez żądania zapłaty, tylko dla przyjemności dawania i służenia.” AL 94

„Prawdziwa miłość docenia osiągnięcia innych, nie odczuwa ich jako zagrożenia i uwalnia się od gorzkiego smaku zazdrości. Akceptuje fakt, że każdy ma różne dary i różne drogi życiowe. Zatem dąży do odkrycia własnej drogi do szczęścia, pozwalając innym, aby znaleźli swoje szczęście.” AL 95

Zaproszenie do refleksji:

Pomyślmy o wybranych momentach, w których doświadczyliśmy szczęścia z powodu oddania siebie w pełni, kierując się jedynie miłością, zrzekając się naszego własnego pragnienia samoafirmacji.

Dynamika rodziny:

Uczyńmy w rodzinie coś, co będzie mówiło o bezwarunkowej miłości, jaką otrzymaliśmy i co odczuwaliśmy z tego powodu.

Dynamika grupy/wspólnoty:

“Rodzina jest dla nas …”. Każdy jest zaproszony, aby pisemnie (lub rysując swoje dopowiedzenie) dokończyć zdanie na dużym plakacie, który będzie wisiał we wspólnej dla wszystkich przestrzeni.

 

Modlitwa:

Jezu, pomóż nam doświadczyć tego,
że miłość przynosi pełnię życia,
nawet kiedy związana jest z trudem.
Na podobieństwo Twojej Świętej Rodziny z Nazaretu,
tak i naszą rodzinę, i wszystkie rodziny na świecie
obdarz „radością z dawania,
szlachetnością i wspaniałością dania siebie w darze
obficie, bez miary,
bez żądania zapłaty,
tylko dla przyjemności dawania i służenia”
. (AL 94)
Niech nasza radość będzie zaraźliwa,
a my obyśmy świadczyli wobec innych o tym,
że akty miłość zawsze są możliwe.

Amen.

 

Zaproszenie do przeczytania Amoris leatitia.

 Bycie na zawsze i piękno miłości

Amoris leatitia, numery 120 – 164

 

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin
22-26 czerwca 2022

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, konsultor Rady ds. Rodziny KEP