Konferencja ekumeniczna „Odeszły, aby żyć wiecznie”

Opublikowano: 13 września 2021 r.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP jest współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Odeszły, aby żyć wiecznie… Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej”, która odbędzie się w dniach 28–29 września 2021 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Patronat honorowy nad konferencją sprawuje JE ks. bp prof. KUL dr hab. Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

Konferencję współorganizują: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański i Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne. Komitet organizacyjny konferencji tworzą: ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF (Prodziekan Wydziału Teologicznego UAM i Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego), Piotr Guzdek (Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie) oraz Beata Choroszewska (Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin).

W trakcie konferencji zostanie wygłoszonych 18 referatów. Wystąpienia prelegentów będą koncentrowały się wokół czterech tematów: statusu embrionu i płodu ludzkiego, liturgicznego pochówku dziecka zmarłego przed narodzeniem, pośmiertnego losu dzieci umierających bez chrztu w okresie prenatalnym oraz towarzyszenia pastoralnego rodzicom po poronieniu samoistnym. Wskazane zagadnienia zostaną rozpatrzone z perspektywy tradycji dogmatycznej, liturgicznej i pastoralnej Cerkwi Prawosławnej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Greckokatolickiego, Kościoła Anglii, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościołów Starokatolickich. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie naukowe i ekumeniczne w Polsce.

Z racji ograniczeń epidemicznych w dwudniowych obradach stacjonarnych wezmą udział wyłącznie prelegenci. Całość konferencji będzie transmitowana na kanałach YouTube i profilach FB Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie, Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i Wydziału Teologicznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Program konferencji TUTAJ

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Odeszły, aby żyć wiecznie” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie i Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, którego celem jest popularyzacja „Kompendium pastoralnego o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie”.

Owocem konferencji będzie monografia wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.