6. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia: Miłość płodna

Opublikowano: 4 października 2021 r.

 

Materiał do pobrania: TUTAJ

Miłość rozjaśnia ciemność świata

 OJCIEC ŚWIĘTY

„Miłość zawsze daje życie. Miłość małżeńska nie wyczerpuje się w samym małżeństwie, ale stwarza rodzinę”.

„Każde nowe życie „pozwala nam odkryć najbardziej bezinteresowny wymiar miłości, nieustannie nas zadziwiający. To piękno bycia kochanymi najpierw: dzieci są kochane, zanim przyjdą na świat”. Odzwierciedla to prymat miłości Boga, który zawsze podejmuje inicjatywę.” AL 166

„Swoim świadectwem, a także i słowem, rodziny mówią innym o Jezusie, przekazują wiarę, wzbudzają pragnienie Boga i ukazują piękno Ewangelii i stylu życia, jaki nam ona proponuje. W ten sposób małżeństwa chrześcijańskie kolorują szarość, wypełniając przestrzeń publiczną barwami braterstwa, wrażliwości społecznej, obrony osób słabych oraz jaśniejącej wiary i czynnej nadziei. Ich płodność rozszerza się i przekłada na tysiące sposobów, aby uobecniać miłość Boga w społeczeństwie. AL 184

Enrico i Francesca:
Enrico: „Jesteśmy Enrico i Francesca. Jesteśmy małżeństwem od 28 lat i mamy 7 dzieci. Pochodzimy z Wenecji, ale obecnie przebywamy w Bridgeport , USA, jako świeccy misjonarze.”

Francesca: „Kiedy byliśmy krótko po ślubie, mając za sobą dwie utraty ciąż i dwa zabiegi ginekologiczne usłyszeliśmy od lekarzy, że jestem niepłodna. Dzięki siedmiu latom naszych cierpień, ale też wsparcia przez Kościół poprzez wspólnotę neokatechumenalną i naszych katechistów, odczuliśmy, że Bóg wzywa nas do płodności, do otwierania się na życie, na Jego plan względem nas. I tak zaadoptowaliśmy naszego pierwszego syna Emanuele z Rosji.”

Wiele par małżeńskich nie może mieć dzieci. Wiemy, jak wiele wiąże się z tym cierpienia. Z drugiej strony wiemy również, że „małżeństwo nie zostało ustanowione jedynie w celu zrodzenia dzieci […]. Dlatego, choćby brakowało tak często upragnionego potomstwa, małżeństwo trwa jako związek i wspólnota całego życia, zachowując znaczenie i nierozerwalność. Ponadto, „macierzyństwo jest nie tylko rzeczywistością biologiczną, lecz przejawia się na różne sposoby”.” AL 178

 „Należy również pamiętać, że prokreacja lub adopcja nie są jedynymi sposobami przeżywania płodności miłości. Także rodziny wielodzietne są wezwane do naznaczenia swą obecnością społeczeństwa, w którym żyją, aby rozwijały się inne formy płodności, które są jakby przedłużeniem miłości, która je wspiera”. AL 181

Zaproszenie do refleksji:

Podejmujemy refleksję nad prymatem miłości Boga, który zawsze wychodzi z miłością jako pierwszy  i nie oczekuje niczego od nas. Raczej z radością przyjmuje wszystkie akty miłości, nawet te najmniejsze. Pomyślmy o tym, jak jest to widoczne w naszym życiu.

Dynamika rodziny:

Niech każdy pomyśli o prostych aktach braterstwa i napisze je na kartkach różnego koloru, a następnie przyczepi je w jednym miejscu. Rano niech każdy wybierze sobie spośród nich jedną, oderwie i nosi ze sobą jako przypomnienie uczynku do spełnienia.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Każda chętna osoba jest zaproszona, aby podzielić się uczynkiem solidarności, jaki otrzymała od innych. Przy pomocy koloru wyjaśnia jego znaczenie dla niej (np.: Ktoś w pracy uczynił coś miłego dla mnie – wybieram żółty kolor, ponieważ ten miły gest oświetlił mój dzień).

Modlitwa

Dziękuję Ci, Panie, za to,
że każde rodzące się dziecko jest darem;
Dziękuję Ci, że ja też jestem darem.

Dziękuję Ci, za miłość,
która może pomalować świat wspaniałymi kolorami
oraz za każdego, kto zdolny jest do aktów miłości.

Dziękuję Ci za to, że wezwałeś nas,
byśmy doceniali różne odcienie tego samego koloru,
które każdy z nas może dawać,
dodając tym samym barw światu.

Uczyń z nas Twoje narzędzia, o Panie,
aby Twoja miłość we wszystkich odcieniach,
mogła dosięgnąć każdego z Twoich synów i córek na ziemi.

Amen.

 

Każde dziecko jest darem

OJCIEC ŚWIĘTY:

„Życie przekazywane jest i przyjmowane w rodzinie. Każde dziecko, które pojawia się, jest darem Boga! Każde dziecko, w każdym przypadku i w jakiejkolwiek sytuacji, musi być przyjęte, ponieważ on czy ona jest dzieckiem. Rodzicielska miłość jest środkiem, poprzez który Bóg ukazuje Swoją miłość. On oczekuje narodzin każdego dziecka. On przyjmuje i wita każde dziecko – takie, jakie jest. Chcę powiedzieć każdej kobiecie oczekującej dziecka: jesteś narzędziem Boga, aby nowe życie mogło przyjść na świat.”

Dzieci są darem. Każde jest wyjątkowe i niepowtarzalne […]. Kocha się dziecko, ponieważ jest dzieckiem: nie dlatego, że jest ładne, czy dlatego, że jest takie a takie; nie, dlatego że jest dzieckiem!’ Miłość rodziców jest narzędziem miłości Boga Ojca, który czule oczekuje na narodziny każdego dziecka, bezwarunkowo je akceptuje i przyjmuje je bezinteresownie.” AL 170

 

Francesca: “Przyjęcie dziecka uleczyło i odbudowało nas. Poczuliśmy, że Bóg nas kocha i wybacza nam. To, co stało się potem, jest czystą łaską. Kilka miesięcy po adopcji zaszłam w ciążę i urodził się Giosue, następnie Miriam, Benedetta, Israel, Simon Pietro oraz Natanaele, równocześnie pięciokrotnie poroniłam. Te są aniołami czekającymi na nas w Niebie. Pełni wdzięczności i radości zgłosiliśmy się jako wolontariusze i zostaliśmy posłani na misje w roku 2005 przez papieża Benedykta XVI.”

Rodzicom powierzony jest drogocenny dar: „Bóg pozwala im w istocie, by wybrali imię, jakim powoła On każde ze swych dzieci do wieczności”. AL 166

„Akty miłości wyrażają się w darze własnego imienia, mówienia tym samym językiem, w intencjach spojrzeń, w promiennych uśmiechach. Uczą się one tym samym, że piękno więzi między istotami ludzkimi kształtuje naszą duszę, zmierza do naszej wolności, akceptuje inność drugiego, uznaje go i szanuje jako rozmówcę. […] To jest miłość zawierająca iskrę miłości Boga!”. AL 172

 Zaproszenie do refleksji:

Przeczytajcie ponownie fragmenty z Amoris laetitia i podkreślcie to, co wywarło na was największe wrażenie, a następnie podzielcie się tym, jeśli będziecie chcieli.

Dynamika rodziny:

Rodzicie mogą opowiedzieć dzieciom, w jaki sposób wybrali ich imiona – imiona, które Bóg już zna i używa, i których będzie używał w wieczności.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Stwórzcie mały ołtarzyk z Biblią, zapaloną świecą i kwiatami. Powieście tam również arkusz papieru. Na arkuszu niech każdy zapisze swoje imię dużymi literami. Niech wszystkie imiona, które znajdą się na arkuszu papieru przypominają, że Bóg zna każdego po imieniu i zawsze tak już będzie. Imiona można zapisać w trakcie modlitwy, przy muzyce lub psalmach.

Modlitwa

Psalm 139

Panie, Ty mnie stworzyłeś.
Znasz mnie: Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
Wiem o tym doskonale.
Amen.

 

„Nigdy o Tobie nie zapomnę”

 OJCIEC ŚWIĘTY

„Adopcja jest chrześcijańskim wyborem. Adoptowanie i obdarzenie rodziną kogoś, kto jest nie ma jest aktem miłości, poprzez który mężczyzna i kobieta stają się pośrednikami miłości Boga. Bóg mówi poprzez nich: ‘Nawet, jeśli matka zapomni o Tobie, ja nie zapomnę o Tobie’”.

 „Decyzja o adopcji oraz podjęciu się opieki zastępczej wyraża szczególną płodność doświadczenia małżeńskiego, daleko wykraczającą poza przypadki, gdzie jest boleśnie naznaczona niepłodnością […]. Właściwie rozumiana adopcja i opieka zastępcza ukazują ważny aspekt rodzicielstwa i posiadania potomstwa, ponieważ pomagają uznać, że dzieci, czy to rodzone, czy adopcyjne lub powierzone w opiekę, są kimś innym od nas i trzeba je przyjąć, kochać, troszczyć się o nie, a nie tylko wydać je na świat. Decyzje w sprawie adopcji i opieki zastępczej zawsze powinny kierować się dobrem dziecka.” AL 180

Enrico:

„Będąc na misjach z dziećmi żyjemy jak normalna rodzina, świadcząc o Bożej miłości wobec ludzi, których spotykamy na naszej drodze, głosząc naszym życiem, że Chrystus zmartwychwstał i pokonał śmierć.”

 „Żadna rodzina nie może być płodna, jeśli postrzega siebie jako zbyt odmienną lub „oddzieloną”. „Rodzina Jezusa, pełna łaski i mądrości, nie była postrzegana jako rodzina „dziwna”, jako dom obcy i daleki od ludu. Była to rodzina prosta, bliska wobec wszystkich, normalnie włączona w lud.” Zob. AL 182

„Poza małym kręgiem, jaki tworzą małżonkowie ze swymi dziećmi, istnieje także wielka rodzina, której nie można pomijać”. ” Ta poszerzona rodzina powinna przyjąć z wielką miłością nastoletnie matki, dzieci porzucone przez rodziców, samotne kobiety, które muszą prowadzić edukację swoich dzieci, osoby niepełnosprawne, które wymagają wiele uczucia i bliskości, ludzi młodych zmagających się z jakimś uzależnieniem, osoby niezamężne, żyjące w separacji lub owdowiałe, które doświadczają samotności, osoby starsze i chore, które nie otrzymują wsparcia od swoich dzieci”. AL 196-197

Zaproszenie do refleksji:

Pomyślcie o osobie spośród waszych znajomych, która w tym czasie potrzebuje ‘adopcji’, to znaczy o kimś, kto potrzebuje otrzymać ojcowską i matczyną miłość Boga poprzez was.

Dynamika rodziny:

Rodzice mogę wytłumaczyć swoim dzieciom wartość adopcji oraz to, w jaki sposób każda rodzina wezwana jest do ‘adopcji’, to jest bycia otwartym na przyjęcie i obdarowanie miłością wszystkich dzieci Boga, które nas otaczają.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Jako społeczność możecie zorganizować spotkanie na temat płodności miłości rodzinnej i wartości adopcji, rodziny zastępczej oraz bycia rodziną otwartą na przyjęcie i obdarowanie miłością wszystkich dzieci Boga.

Modlitwa:

Psalm 8

O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Amen.

Zaproszenie do przeczytania Amoris laetitia.

 „Miłość uczyniona płodną”

Amoris laetitia, numery 165 – 198

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin
22-26 czerwca 2022

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, konsultor Rady ds. Rodziny KEP