DZIEŃ SKUPIENIA DORADCÓW ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ W MARKOWEJ

Opublikowano: 4 października 2021 r.

Markowa to szczególne miejsce w Archidiecezji Przemyskiej, miejsce wyjątkowe dla wielu rodzin, nie tylko z Polski, ale i całego świata.  4 września br., w roku poświęconym rodzinie, rodziny naszej diecezji gromadziły się w Markowej – miejscowości życia  i męczeńskiej śmierci Sług Bożych Rodziny Ulmów.

We wspólnocie rodzin, doradców życia rodzinnego, specjalistów służących pomocą rodzinom, wraz z naszymi kapłanami, na czele z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. Markiem Machałą, modliliśmy się o rychłą beatyfikację Rodziny Ulmów.

Wyjątkowość procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów polega na tym, że kandydatami na ołtarze – oprócz rodziców Józefa i Wiktorii – są także wszystkie ich dzieci: sześcioro żyjących, w wieku od 8 do 1,5 roku –  Stanisława, Barbara, Władysław, Franciszek, Antoni i Maria, a także nienarodzone, noszone pod sercem przez  mamę Wiktorię.

Przewodnikiem duchowym w historii i pięknie życia Rodziny Ulmów był postulator procesu beatyfikacyjnego ks. dr Witold Burda. Zwiedzając muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej oraz skansen w Markowej, a także nawiedzając grób Rodziny Ulmów, poznaliśmy historię życia pełnego wiary, nadziei i miłości Sług Bożych – Samarytan z Markowej.

Centrum naszego spotkania stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Krzysztofa Chudzio. Ksiądz Biskup podczas homilii wyraził wsparcie dla doradców posługujących narzeczonym i małżonkom w poradniach oraz zapewnił o modlitwie w intencji rodzin.

Na zakończenie Eucharystii został odczytany list do Papieża Franciszka, jako wyraz naszej jedności z Kościołem Powszechnym. Jako doradcy życia rodzinnego naszej archidiecezji chcieliśmy podziękować Ojcu Świętemu za modlitwę, za ojcowską troskę  o rodziny całego świata, za radość i miłość do nas oraz za towarzyszenie nam na drodze wzrastania w miłości i świętości małżeńskiej i rodzinnej.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną Agape w markowskim skansenie.

Za wstawiennictwem Sług Bożych Rodziny Ulmów w naszych modlitwach osobistych, małżeńskich i rodzinnych polecamy nas samych i naszych bliskich oraz wszystkie rodziny, a szczególnie, te które przeżywają różne trudności i zagrożone są rozbiciem. Pamiętamy również o kapłanach, osobach życia konsekrowanego, a także o wszystkich niosących pomoc małżeństwom i rodzinom.

Doradcy życia rodzinnego archidiecezji przemyskiej.