7. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia: Wezwani do eklezjalnej misji

Opublikowano: 20 października 2021 r.

 

Materiał do pobrania: TUTAJ

Radosny świadek Ewangelii rodziny 

Stella Josiane (córka)

„Bycie świadkami wobec siebie nawzajem jest najlepszym sposobem, by żyć Ewangelią w rodzinie. Dawać innym radość naśladowania siebie.”

„Musimy znaleźć słowa, motywacje i świadectwa, które by nam pomogły w poruszeniu najgłębszych zakamarków serc ludzi młodych, gdzie są najobfitsze źródła ich zdolności do wielkoduszności, zaangażowania, miłości, a nawet heroizmu, aby ich zachęcić do zaakceptowania z entuzjazmem i męstwem wyzwania małżeństwa. AL 40

 

OJCIEC ŚWIĘTY

„Jakie wyzwania pastoralne stoją przed Kościołem w kwestii towarzyszenia rodzinom? Rodziny chrześcijańskie są głównym podmiotem duszpasterstwa rodzin, dzięki sakramentowi małżeństwa. Każda rodzina może być pierwszym świadkiem radości Ewangelii!”

„Ojcowie synodalni podkreślali, że rodziny chrześcijańskie, z uwagi na łaskę sakramentu małżeństwa są głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, zapewniając nade wszystko „radosne świadectwo małżeństw i rodzin, Kościołów domowych”.”


Ewangelia rodziny jest radością, która «napełnia serce i całe życie», ponieważ w Chrystusie jesteśmy «wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji».” AL 200
„Aby rodziny mogły stać się coraz bardziej aktywnymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, konieczny jest „wysiłek ewangelizacyjny i katechetyczny skierowany do wnętrza rodziny”, który dawałby im wskazówki w tej dziedzinie.” AL 200

Zaproszenie do refleksji:

„Ewangelia rodziny jest radością”: czy doświadczyłem/am, że ta właśnie radość może być obecna, nawet kiedy w życiu są obecne trudności? Przywołajcie taki moment w życiu, gdy zaistniała trudność ujawniła się jako pozytywna przyczyna radości i nadziei.

Dynamika rodziny:

Jakie są wartości będące podstawą naszego rodzinnego życia? Porozmawiajcie wspólnie o nich i zapiszcie je. Można je następnie rozwiesić po całym domu.

Dynamika grupy/wspólnoty:

W jaki sposób nasza wspólnota może odpowiedzieć na zaproszenie papieża Franciszka, aby formować rodziny chrześcijańskie do stawania się radosnymi i ewangelizującymi rodzinami?

 

Modlitwa

Panie,
Ty począłeś i stworzyłeś rodzinę jako miejsce radości.

Naucz nas cieszyć się Twoimi darami,
nawet w najtrudniejszych dniach,
aby zawsze ofiarować uśmiech, przytulić,
posłuchać kogoś, kto potrzebuje zrzucić ciężar z siebie,
pocieszyć kogoś w jego bólu.

Dziękujemy Ci, Panie, za tak wiele sytuacji,
kiedy to my byliśmy objęci,
pocieszeni i wysłuchani.

Amen.

 

Rodziny są konieczne, aby ukazać młodym Ewangelię miłości

Josée Christiane (mama)

„Głoszenie Ewangelii oznacza, że nasze serce i całe nasze życie powinno wypełnić się radością z powodu usłyszanej Dobrej Nowiny.”

OJCIEC ŚWIĘTY

„W dużych projektach duszpasterskich ogólna troska o rodzinę nie wystarcza. Potrzebujemy nowego misyjnego zrywu: nie możemy zatrzymać się na teorii, lecz potrzeba nam uchwycić konkretne ludzkie problemy. Przygotowanie młodych ludzi do małżeństwa stanowi podstawę ewangelizacji rodzin.”

„Zachęcam wspólnoty chrześcijańskie, by uznały, że towarzyszenie narzeczonym na drodze ich miłości jest dobrem dla nich samych. (…) osoby zawierające małżeństwo są dla wspólnoty chrześcijańskiej „cennym bogactwem”, ponieważ mogą przyczynić się do odnowy całej tkanki organizmu kościelnego. Szczególna forma przyjaźni, jaką oni żyją, może udzielać się innym i przyczyniać się do rozwoju przyjaźni i braterstwa wspólnoty chrześcijańskiej, do której należą”. AL 207

„Prawdopodobnie tymi, którzy przychodzą przygotowani najlepiej do zawarcia związku małżeńskiego, są osoby, które nauczyły się od własnych rodziców, czym jest małżeństwo chrześcijańskie, w którym obydwoje wybrali siebie bezwarunkowo i stale ponawiają tę decyzję.” AL 208

 

Giorgiana (córka)

 „Żyć Ewangelią oznacza znaleźć czas na dobre życie ze sobą w miłości poprzez dzielenie się i jedność.”

„Wszystkie działania duszpasterskie zmierzające do pomocy małżonkom, by wzrastali w miłości i przeżywaniu Ewangelii w rodzinie są bezcenne, aby ich dzieci przygotowały się do swego przyszłego życia małżeńskiego.” AL 208

Miłość potrzebuje czasu dyspozycyjnego i bezinteresownego, który inne rzeczy stawia na drugim planie. Potrzebny jest czas, aby rozmawiać, aby objąć siebie nawzajem bez pospiechu, aby dzielić się swoimi planami, ażeby wysłuchać się nawzajem, spojrzeć sobie w oczy, docenić, aby umocnić relację. Czasami problemem jest szalone tempo społeczeństwa lub czas narzucony przez zobowiązania w pracy. Innym razem problem polega na tym, że czas spędzany razem jest byle jaki.” AL 224

 

Zaproszenie do refleksji:

„Jesteśmy wezwani, by pomagać siać; reszta należy do Boga.” (zob. AL 200). Możemy zastanowić się, co czynimy, aby dobrze żyć razem. Czy to się nam udaje? Czy jest coś, co chcielibyśmy zmienić? Od czego możemy zacząć tę zmianę?

Dynamika rodziny:

Możemy podjąć refleksję, aby zadecydować, czy jest coś, co możemy uznać za mniej ważne po to, aby uzyskać przez to więcej wartościowego czasu dla siebie w rodzinie.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Zaplanujcie romantyczny wieczór dla par narzeczonych w waszej wspólnocie przygotowując dla nich poczęstunek. Poproście pary o wyłączenie telefonów i zaproście do spędzenia tego wieczoru
w formie dialogu między sobą. Pod koniec wieczoru, zaproście narzeczonych do krótkiej modlitwy, aby każda para miała okazję pomodlić się za inne obecne pary narzeczonych.

 

Modlitwa

Panie,
pobłogosław nasz dom rodzinny,
aby mógł być miejscem miłości i przyjmowania.

Obdarz nas świadomością,
że ofiarowanie innym ciepła naszej rodziny
nie jest  obowiązkiem, lecz radosną odpowiedzią
na Twoje pragnienie, aby Dobra Nowina o rodzinie
była głoszona każdemu na świecie.
Amen.
 

Przygotowanie młodych do życia małżeńskiego

 

OJCIEC ŚWIĘTY

„Istnieje katechizacja przygotowująca nie tylko do samej celebracji Sakramentu Małżeństwa, ale też do życia małżeńskiego. Musimy ponownie przypatrzeć się przygotowaniu do małżeństwa, tak aby pomóc młodym ludziom już od ich dzieciństwa odkrywać małżeństwo jako powołanie”.

 

„Ponadto należy znaleźć sposoby, poprzez rodziny misyjne (…) i różne środki duszpasterskie, by zaoferować przygotowanie dalsze, które spowodowałoby dojrzewanie ich miłości poprzez towarzyszenie wypełnione bliskością i świadectwem. (…) Uczenie się miłości, nie jest czymś, co może być improwizowane ani nie może być celem krótkiego kursu poprzedzającego małżeństwo. Właściwie każdy przygotowuje się do małżeństwa od chwili swego urodzenia. To wszystko, czym go obdarzyła jego rodzina, powinno mu pozwolić na nauczenie się z własnej historii i uczynić go zdolnym do pełnego i ostatecznego zobowiązania.” AL 208

„‹‹Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę››. Jest to rodzaj „inicjacji” do sakramentu małżeństwa, który zapewni im niezbędne elementy, aby mogli go przyjąć z najlepszą dyspozycją i rozpocząć życie rodzinne z pewną solidnością.”AL 207

 

Jules José (tato)

„Tak więc pożądane jest, aby duszpasterze byli formowani w świadomości ogromnych zmian, jakie dziś zachodzą oraz w rozumieniu ważnych kwestii dotyczących obecnie rodziny; aby ich formacja odpowiadała konkretnie na te kwestie i zachodzące zmiany.”

 „Dostrzegamy także potrzebę „bardziej odpowiedniej formacji kapłanów, diakonów, zakonników i zakonnic, katechetów oraz innych pracowników duszpasterskich”. (…) Klerycy powinni mieć dostęp do szerszej interdyscyplinarnej formacji dotyczącej narzeczeństwa i małżeństwa, a nie tylko doktryny. (…) Zbawienne znaczenie ma połączenie pewnego okresu życia w seminarium z innymi przeżywanymi w parafiach, pozwalającymi na nawiązanie większego kontaktu z konkretną rzeczywistością rodzin.” .Zob. AL 202-203

Specjaliści, zwłaszcza ci posiadający doświadczenie towarzyszenia, pomagają we wdrażaniu propozycji duszpasterskich w realne sytuacje i konkretne troski rodzin. „Programy i kursy formacyjne przeznaczone dla osób pracujących w duszpasterstwie powinny uczynić je zdolnymi do włączenia samego programu przygotowania do małżeństwa w szerszą dynamikę życia kościelnego”. Dobre przygotowanie duszpasterskie jest ważne „zwłaszcza w świetle szczególnych sytuacji nadzwyczajnych, wynikających z przypadków przemocy domowej i nadużyć seksualnych”. Wszystko to w żaden sposób nie pomniejsza, a wręcz dopełnia podstawową wartość kierownictwa duchowego, z bezcennym bogactwem duchowym Kościoła i sakramentalnego pojednania”. AL 204

Zaproszenie do refleksji:

Pomyślcie o osobach w waszym życiu, które dały pozytywne świadectwo życia małżeńskiego i podziękujcie Bogu za to, że mogliście otrzymać takie doświadczenie.

Dynamika rodziny:

Przeczytajcie wspólnie część adhortacji apostolskiej Christus Vivit (numery 44, 257 i 264) dotyczącą głoszenia Ewangelii młodym osobom i porozmawiajcie wspólnie o tych treściach.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Zaproponujcie czas modlitwy za młode osoby i ich powołanie. Chętne osoby mogą zapisać swoją intencję modlitwy na karteczce i położyć ją w koszyku. Osoby wchodzące do Kościoła mogą wziąć z koszyka jedną z karteczek i pomodlić się w zapisanej intencji  do Boga Ojca.

 

Modlitwa:

Panie Jezu,
modlimy się za młode osoby,
aby mogły doświadczyć w swoich rodzinach
mocy Twojej miłości.

Modlimy się za narzeczonych,
aby zrozumieli,
że małżeństwo wymaga twórczej pracy
podejmowanej dzień po dniu.

Modlimy się za rodziny w naszej społeczności.
Oby mogli zobaczyć miłość silną, trwałą i radosną.

Amen.

 

Docieranie do każdej rodziny

 OJCIEC ŚWIĘTY

„Droga formacyjne powinna być kontynuowana co najmniej przez pierwsze dziesięć lat małżeństwa, aby rodziny mogły liczyć na towarzyszenie im ze strony ich kapłanów – oraz innych rodzin – by stawić czoła radościom i trudnościom ich codziennego życia i nie zniechęcić się. Warto zawsze pamiętać, że każdy kryzys może być momentem odnowienia w swoim sercu zupełnie nowego „tak”, które przyczynia się do dojrzewania miłości”.

„Z drugiej strony pragnę podkreślić, że wyzwaniem duszpasterstwa rodzin jest dopomożenie w odkryciu, że małżeństwa nie można pojmować jako coś zakończonego. (…)  Spojrzenie skierowane jest ku przyszłości, którą trzeba budować dzień po dniu z pomocą Bożej łaski, i właśnie dlatego nie wymaga się od małżonka, aby był doskonały. Musimy odłożyć na bok złudzenia i zaakceptować go takim, jakim jest: niedoskonałym, wezwanym do rozwoju, w drodze. (…) Nowym małżonkom trzeba przedstawiać to od samego początku z realistyczną jasnością, aby uświadomili sobie fakt, że „dopiero zaczynają”. Wzajemne wypowiedzenie „tak” jest początkiem wspólnej drogi, której cel może przewyższać to, co mogą narzucać okoliczności i mogące pojawić się przeszkody.” AL 218

 

Jules José (tato)

„Dziś małżeństwa potrzebują czuć bliskość Kościoła poprzez jego osoby zaangażowane w działalność pastoralną: bliskość, która daje poczucie bezpieczeństwa, bliskość, która oznacza umiejętność odpowiadania na ludzkie troski.”

Josée Christiane (mama)

„Potrzebujemy usłyszeć słowa, które umocnią nas w czasie niepewności”.

„Pierwsze lata małżeństwa są okresem niezmiernie istotnym i ważnym, podczas którego małżonkowie wzrastają w świadomości wyzwań i znaczenia małżeństwa. Stąd wynika potrzeba towarzyszenia duszpasterskiego, które trwałoby po celebracji sakramentu (…) Parafia jest uważana za miejsce, w którym doświadczone pary mogą służyć młodszym. (…) Trzeba zachęcać małżonków do fundamentalnej postawy przyjęcia wielkiego daru dzieci. Trzeba podkreślić znaczenie duchowości rodziny, modlitwy i uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, zachęcając pary do regularnego spotykania się w celu krzewienia rozwoju życia duchowego i solidarności w konkretnych potrzebach życiowych.” AL 223

OJCIEC ŚWIĘTY

„Jako Kościół chcemy dotrzeć do każdej rodziny i towarzyszyć im w odkrywaniu lepszej drogi w pokonywaniu trudności, jakie napotkają”.

 

Zaproszenie do refleksji:

Jakie propozycje przedstawilibyście zaręczonym, młodym małżeństwo lub parom w kryzysie? Czy jesteście chętni, by w pierwszym rzędzie kierować je do siebie?

Dynamika rodziny:

Zaproście parę nowożeńców lub parę zaręczonych na wspólny obiad, aby rozwijać z nimi przyjaźń.

Dynamika grupy/wspólnoty:

W jaki sposób moglibyście zorganizować  spotkanie nastawione na słuchanie, na którym małżonkowie lub zaręczeni będą mogli spotkać się ze specjalistą lub mogliby być ugoszczonymi przez rodzinę otwartą na przyjęcie ich i wysłuchanie?

 

Modlitwa:

Panie Jezu,
obdarz naszą wspólnotę
darem Twojego Świętego Ducha,
abyśmy mogli znaleźć sposoby
na „dotarcie do każdej rodziny
i towarzyszenie jej w odkrywaniu lepszej drogi
w pokonywaniu trudności, jakie napotkają.”
Niech drzwi naszego domu
będą zawsze otwarte na dzielenie się radosnymi chwilami,
otwarte na udzielanie wsparcia w trudnych chwilach,
otwarte na modlitwę do Ojca z innymi rodzinami.

Amen.

 

Zaproszenie do przeczytania Amoris laetitia.

 „Niektóre perspektywy pastoralne” Amoris laetitia, numery 199 – 258

 

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

 

Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin
22-26 czerwca 2022

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, Konsultor Rady ds. Rodziny KEP