Spotkała się Rada ds. Rodziny KEP

Opublikowano: 24 stycznia 2022 r.

Sprawy małżeństwa i rodziny powinny być jeszcze bardziej obecne w duszpasterstwie – powiedział bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP. Jej spotkanie miało miejsce w piątek, 21 stycznia, w Warszawie. Głównymi tematami było m.in. przygotowanie do zakończenia Roku „Rodzina Amoris Laetitia” i towarzyszenie osobom w sytuacjach nieuregulowanych. 

Bp Śmigiel po obradach Rady ds. Rodziny podkreślił znaczenie duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Zauważył, że jakiekolwiek tematy są podejmowane w Kościele, dotykają one małżeństwa i rodziny. Jako przykład podał katechezę. „Jeżeli mówimy o katechezie, to trudno mówić o niej  w oderwaniu od życia małżeńskiego i rodzinnego. Taka katecheza, która będzie  tylko w szkole lub tylko w środowisku parafialnym, albo w szkole i w środowisku parafialnym, a nie będzie jej w takim wymiarze podstawowym, naturalnym – w małżeństwie i rodzinie, ona przyniesie mniejsze owoce, niż katechizacja, która wychodzi ze środowiska rodzinnego” – powiedział. Dodał, że parafia i szkoła pełnią tylko funkcję pomocniczą w realizacji zadań wychowawczych, które są charakterystyczne dla małżeństwa i rodziny.

Episkopat News · Bp Wiesław Śmigiel podsumowuje spotkanie Rady ds. Rodziny KEP

Spotkanie Rady ds. Rodziny pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla odbyło się w centrum konferencyjnym Caritas Polska przy ul. Okopowej w Warszawie. Jednym z głównych tematów obrad były przygotowania do zakończenia Roku „Rodzina Amoris Laetitia”, które będzie miało miejsce od 22 do 26 czerwca br. Jak poinformował bp Śmigiel, do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym uda się specjalna delegacja składająca się z biskupów i kapłanów, ale przede wszystkim z małżeństw. Równolegle zakończenie Roku Rodziny będzie przeżywane w diecezjach. „Ma to być w diecezjach święto małżeństw i rodzin” – powiedział przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.

Bp Śmigiel poinformował, że członkowie Rady, rozmawiali o materiałach pomocnych w przeżywaniu zakończenia Roku Rodziny, a także o przygotowaniu materiałów na kolejny rok duszpasterski pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, które byłyby skierowane nie tylko do księży, ale również do rodzin.

Uczestnicy spotkania Rady wysłuchali też dwóch referatów. Pierwszy z nich zatytułowany „Towarzyszenie osobom w sytuacjach nieuregulowanych – od Familiaris Consortio do Amoris Laetitia” wygłosił ks. dr hab. Jacek Goleń, profesor KUL. „Zarówno Jan Paweł II jak i Franciszek z całą mocą podkreślają, że duszpasterstwo Kościoła powinno być poszerzone aż do horyzontów serca Jezusowego czyli otwarte dla ludzi z problemami przede wszystkim” – podkreślił ks. Goleń, odnosząc się do dokumentów obu papieży. Mówił też m.in. o tym, że  Kościół jako czuła i dobra matka powinien tak towarzyszyć osobom w trudnych sytuacjach, by czuły się one przyjęte, właśnie w takiej sytuacji, w której są. Treść referatu ks. Golenia odwoływała się m.in. do książki „Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji Amoris laetitia” wydanej w 2021 roku przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Drugie z wystąpień dotyczyło trudnych zagadnień bioetycznych życia małżeńskiego i rodzinnego. Omówił je ks. dr hab. Andrzej Muszala, kierownik poradni bioetycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Podkreślił on, że nie ma łatwych rozwiązań, jeżeli chodzi o kwestie bioetyczne, szczególnie, jeśli zdania małżonków na dany temat są odmienne. „Najważniejsza jest pomoc człowiekowi” – podkreślił. Przyznał, że choć normy są jasne, to często trzeba wielu rozmów i cierpliwego towarzyszenia, aby pomóc małżonkom w tym, żeby byli razem.

Episkopat News · Ks. Andrzej Muszala: jak postępować wobec trudnych zagadnień bioetycznych życia małżeńskiego

 

W spotkaniu Rady ds. Rodziny KEP udział wzięli bp Wiesław Śmigiel, bp Damian Bryl, bp Romuald Kamiński, bp Józef Wróbel oraz konsultorzy Rady.

Zadaniem Rady ds. Rodziny KEP jest „troska o rodzinę i o jej prawa, promocja godności rodziny i kobiety, troska o dzieci, obrona życia poczętego” i związane z tym sprawy. „Rada, w ramach określonych przez Zebranie Plenarne KEP, studiuje należące do zakresu jej działania problemy, podejmuje inicjatywy i opracowuje materiały duszpasterskie oraz projekty dokumentów. W razie potrzeby Rada opiniuje sprawy związane z jej kompetencją przesłane przez przewodniczącego KEP lub Sekretariat Episkopatu i pomaga im w ich rozwiązaniu”.

BP KEP

Zobacz też:
Materiały przygotowawcze do X Światowego Spotkania Rodzin 
Strona internetowa Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin: www.kodr.pl

 

 

www.episkopat.pl