Adoracja Najświętszego Sakramentu umacnia rodzinę

Opublikowano: 22 marca 2022 r.

Nie ma idealnego małżeństwa, bo nie ma idealnych ludzi. Jednak w momencie sakramentu małżeństwa, które jest fundamentem chrześcijańskiej rodziny, małżonkowie rozpoczynają wspólną drogę do świętości. Jest to proces radosny, twórczy, kreatywny. To jest proces odkrywania siebie w wielkiej pokorze i bycie przy Chrystusie dzień po dniu – powiedział ks. dr Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin, w rozmowie z Małgorzatą Bochenek z „Naszego Dziennika”.

Nasz Dziennik: Przed X Światowym Spotkaniem Rodzin, które odbędzie się w czerwcu w Rzymie, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przygotował specjalne materiały duszpasterskie.

Ks. dr Przemysław Drąg: Skierowane są one do małżeństw i rodzin z prośbą, aby w ramach przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin podejmowały adorację Najświętszego Sakramentu.

Przygotowaliśmy materiały służące do przeprowadzenia adoracji. Zachęcamy do korzystania z gotowego scenariusza na comiesięczne adoracje podejmowane od stycznia do czerwca. Oczywiście schemat adoracji może być dostosowany do możliwości parafii.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin chce w ten sposób zaprosić wszystkich małżonków i rodziny do adoracji czy to indywidualnej, czy to organizowanej wspólnotowo przez kapłanów, grupy, stowarzyszenia. Chcemy zaprosić małżonków, by razem poświęcili czas Jezusowi, odkrywając, jak bardzo jest On bliski – na wyciągnięcie ręki.

Czas adoracji Najświętszego Sakramentu jest też okazją, aby Jezusowi powierzyć rodziny, dzieci, oddać wszelkie radości i troski. Jestem przekonany, że systematyczna rodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu pomoże odbudować właściwe relacje w rodzinie.

Materiał zawiera wiele podpowiedzi, jak można uroczyście przeprowadzić adorację, dostępny jest na stronie www.kodr.pl.

Na zakończenie adoracji jest propozycja, by odbywało się błogosławieństwo na sposób ludzki. Czego wyrazem jest przyjęcie przez małżonków, rodziny takiego indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem?

Na adorację oraz przyjęcie błogosławieństwa zaproszone są rodziny, małżonkowie, narzeczeni i osoby indywidualne. Bardzo często, gdy prowadzę rekolekcje dla małżeństw, praktykuję błogosławieństwo na sposób ludzki. W zasadzie zawsze, gdy ma ono miejsce, małżonkowie z wielkim wzruszeniem przeżywają ten moment, przypominając sobie dzień, w którym zawarli sakramentalne małżeństwo.

Indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem daje poczucie bliskości Jezusa, że On naprawdę troszczy się o nas. Takim świadectwem dzielą się małżonkowie. Przyjęcie takiego błogosławieństwa to wyraz tego, że pragniemy, by Jezus był Panem w naszym małżeństwie, by był zawsze na pierwszym miejscu w rodzinie, którą budujemy.

Chcemy, aby rodziny wykorzystały czas przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin z pożytkiem dla duchowego wzrostu.

Czy małżonkowie zdają sobie sprawę z tego, jak ważne dla budowania więzi z Jezusem, obok życia sakramentalnego, jest adorowanie Go w Najświętszym Sakramencie?

Jestem przekonany, że zwłaszcza jeżeli chodzi o małżeństwa zaangażowane w różne ruchy i stowarzyszenia o charyzmacie rodzinnym, ta świadomość jest bardzo silna. One już odkryły wagę spotkania z Jezusem na adoracji i pragną z niej czerpać bardzo często. Niestety, w wielu przypadkach, co obserwuję też w czasie prowadzonych rekolekcji w różnych parafiach, zdecydowana większa część małżeństw nie zna jeszcze znaczenia adoracji, nie docenia tej bliskości Pana Boga.

Jest spora grupa małżonków, którzy chodzą razem na Mszę św. w niedzielę, jednak wciąż bardzo mało z nich, co jest wielkim bólem wielu kapłanów, razem udaje się na adorację Najświętszego Sakramentu.

Jak zatem zachęcać małżonków do udziału w adoracjach?

Najskuteczniejsza forma to organizacja ich w parafiach i nieustanne zapraszanie do udziału w nich. Niezwykle istotne jest też świadectwo małżeństw, które ten skarb odkryły. One stają się apostołami tego daru.

X Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się nie tylko w Rzymie, ale też w całym Kościele powszechnym w dniach 22-26 czerwca br. Co to znaczy, że w całym Kościele?

Wiemy już z oficjalnych informacji przekazanych przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, że w spotkaniu w Rzymie będą mogły uczestniczyć tylko delegacje reprezentujące dany kraj.

Jednak w duchowej łączności z Watykanem Światowe Spotkanie Rodzin ma odbywać się też w lokalnych wspólnotach, czyli również w każdej diecezji. Dlatego wszyscy jesteśmy zachęcani do organizowania w jego ramach różnych wydarzeń.

Jakie wydarzenia na przykład będą miały miejsce w Polsce?

Podczas ostatniego spotkania plenarnego biskupów na Jasnej Górze w listopadzie przekazana została prośba z watykańskiej dykasterii. Wskazania Stolicy Apostolskiej są bardzo konkretne. Kierowana zachęta dotyczy tego, by w łączności z wydarzeniami, które będą miały miejsce w Rzymie, także w diecezjach odbywały się nabożeństwa, spotkania małżeństw i rodzin w oparciu o adorację Najświętszego Sakramentu, z pogłębieniem tematyki „Amoris laetitia” – adhortacji Papieża Franciszka o miłości w rodzinie.

Jest też zachęta, aby w diecezjach, gdzie będzie taka możliwość, stanęły w wybranych miejscach telebimy transmitujące uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem Papieża na zakończenie X Światowego Spotkania Rodzin. Pod koniec stycznia jako Krajowe Duszpasterstwo Rodzin zaczynamy spotkania regionalne, by w całej Polsce dana została konkretna odpowiedź na zaproszenie Papieża do włączenia się w Światowe Spotkanie Rodzin.

Nie możemy zmarnować tego czasu, ma on służyć umocnieniu małżonków, rodziców, co jest konieczne zwłaszcza wobec wielu współczesnych zagrożeń i ataków wymierzonych w chrześcijańską rodzinę, gdy podważane są jej fundamenty. Światowe Spotkanie Rodzin przeżywane w wymiarze powszechnym ma stać się czasem wsparcia dla tych, którzy są głęboko wierzący, ale także szansą odnalezienia drogi powrotu do Kościoła dla tych, którzy wiarę utracili.

W czasie spotkań rejonowych będziemy zdobywać informacje, jakie są propozycje inicjatyw w konkretnych diecezjach.

W archidiecezji krakowskiej trwa już peregrynacja ikony Świętej Rodziny. Zakończy się ona w dniach X Światowego Spotkania Rodzin.

Dochodzą do nas sygnały, że niektóre diecezje szukają podobnych rozwiązań jak peregrynacje obrazów, myślą o organizowaniu w tym czasie pielgrzymek do lokalnych sanktuariów. Jestem przekonany, że podjęte zostaną przeróżne działania na szczeblach diecezji.

„Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości”. O czym przypomina hasło Światowego Spotkania Rodzin?

Nie ma idealnego małżeństwa, bo nie ma idealnych ludzi. Jednak w momencie sakramentu małżeństwa, które jest fundamentem chrześcijańskiej rodziny, małżonkowie rozpoczynają wspólną drogę do świętości. Jest to proces radosny, twórczy, kreatywny. To jest proces odkrywania siebie w wielkiej pokorze i bycie przy Chrystusie dzień po dniu.

Skąd zatem kryzysy w małżeństwach? Mówi się nawet o pladze rozwodów. Dlaczego młodzi nie chcą zawierać sakramentalnego małżeństwa?

Niestety, ludzie odchodzą od życia sakramentalnego, zamykają się na Bożą łaskę, nie wierzą w to, że poprzez sakrament małżeństwa w ich życiu działa Bóg. Przyczyny takiej sytuacji są złożone, jednak ich podstawą jest brak autentycznej wiary, co ma swoje przełożenie na czyny. Papież Benedykt XVI z okazji Roku Wiary mówił o wielkim pragnieniu, by małżeństwa chrześcijańskie odkryły obecność Chrystusa w swoim życiu, aby ją wewnętrznie przeżyły i dzieliły się doświadczeniem obecności Chrystusa z innymi.

Katolickie rodziny mają – wobec wielu współczesnych zagrożeń i wyzwań – realizować osobiste powołanie do świętości, ale też głosić Chrystusa innym.

Ich świadectwo dzielenia się tym, jak w wierności Ewangelii udaje się pokonywać trudności, mierzyć z problemami wychowawczymi dzieci, jest zaczynem do odkrywania przez innych obecności Jezusa w ich życiu. Jestem przekonany, że wspólne spotkanie wszystkich na adoracji przybliży małżonków, narzeczonych, dzieci, młodzież, polskie rodziny do Jezusa.

Więcej: www.radiomaryja.pl