Powstał Zespół ds. Młodzieży KODR

Opublikowano: 10 marca 2022 r.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin powołał  Zespół ds. Młodzieży. W styczniu odbyło się pierwsze spotkanie, koordynowane przez Beatę Choroszewską, Krajową Doradczynię Życia Rodzinnego.

Zespół tworzą diecezjalne doradczynie życia małżeńskiego i rodzinnego  z 4 ośrodków: archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji: kaliskiej, świdnickiej oraz włocławskiej. Praca Zespołu będzie bazować na analizie społeczno-wychowawczej, dokonanej przez prof. WSB w Gdańsku, Tomasza Biernata. Celami głównymi Zespołu są m.in.: wzmocnienie  pozytywnego stosunku do rodziny jako podstawowej formy życia człowieka; uświadomienie młodzieży potrzeby dojrzewania do odpowiedzialnej miłości, czystości odpowiedzialnego  rodzicielstwa; pomoc w przyjęciu postawy szacunku dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci; rozumienie znaczenia okresu narzeczeństwa jako czasu weryfikacji i rozeznania, który może uchronić młodych przed życiowymi dramatami. Zespół przygotuje i wskaże istniejące opracowania, materiały i programy ogólnopolskie,  którymi  doradca czy inna osoba może posłużyć się w pracy z młodymi ludźmi, np.  przygotowującymi się do bierzmowania, uczestniczącymi w różnych ruchach czy organizacjach. Program kierujemy także do rodziców młodzieży bierzmowanej, by być dla nich wsparciem w wychowaniu katolickim swoich dzieci. Nauczyciele WDŻ, nasi współpracownicy, będą mogli liczyć na pomoc merytoryczną i metodyczną doradców życia rodzinnego. Celem Zespołu jest również opracowanie sposobów realizacji zamierzonych celów.

Od jakiegoś czasu zauważamy, że czas zawierania małżeństw znacznie się przesunął, że po drodze tracimy młodych, którzy nie chcą zawrzeć sakramentalnego małżeństwa. Widzimy jako Duszpasterstwo Rodzin, ogromną potrzebę spotkania się z młodzieżą, by wykorzystać wiedzę naszych doradców, aby stworzy przestrzeń do rozmów i spotkań oraz budowanie relacji osobowej z młodymi.

Chcemy też nasz program skierować do rodziców młodzieży bierzmowanej, aby być dla nich wsparciem w wychowaniu katolickim swoich dzieci. Jako rodzice często zmagają się z odchodzeniem dzieci od kościoła, buntu, itp.  niepokoją nas alarmujące statystyki ukazujące znaczny spadek liczby młodych, uczęszczających w lekcjach religii.

“Edukacja seksualna”, „wychowanie seksualne”, „wychowanie do życia w rodzinie” – w Polsce mamy do czynienia ze sporem, który wywołany został  w związku z przekazywania wiedzy o seksualności  chcemy być grupą wsparcia dla Nauczycieli wychowania do życia w rodzinie.

Chcemy stworzyć przestrzeń, gdzie będzie można rozmawiać o czystości, narzeczeństwie, małżeństwie.

Chcemy towarzyszyć rodzicom, ale także młodzieży uświadamiając potrzebę stworzenia w Poradniach Specjalistycznych, porad, warsztatów dla młodzieży i rodziców.