Modlitwa dzieci

Opublikowano: 8 kwietnia 2022 r.

 „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!” – Matka Boża w objawieniach z Fatimy

Celem inicjatywy “Modlitwa Dzieci” jest realizacja prośby Matki Bożej skierowanej do dzieci w  Gietrzwałdzie i Fatimie, aby odmawiać codziennie różaniec w intencji nawrócenia grzeszników i pokoju na świecie.

Wobec zmieniającej się sytuacji na świecie i tak wielu cierpień, wierzymy, że prosta i ufna modlitwą dzieci może przemienić świat. Święty Ojciec Pio mówił, że „różaniec jest najpotężniejszą bronią”, dlatego szczególnie zachęcamy dzieci do modlitwy różańcowej.

Znane są nam objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, trwające od 27 czerwca do 16 września 1877 roku, gdzie Maryja wybrała 13-letnia Justynę Szafryńską oraz i dwunastoletnią Barbarę Samulowską, aby przekazać ważne orędzie dla świata. Matka Boża objawiła się pierwszy raz Justynie, kiedy powracała z matką z egzaminu przed przystąpieniem do I Komunii świętej. Następnego dnia „Jasną Panią” w postaci siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów nad klonem przed kościołem w czasie odmawiania różańca zobaczyła też Barbara Samulowska. Na zapytanie dziewczynek: “Kto Ty Jesteś?”, odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!”. Na pytanie: “Czego żądasz Matko Boża?”, padła odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”.

Najświętsza Maryja Panna objawiała się również w Fatimie – trójce dzieci, Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, którzy mieli wtedy po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Maryja wybrała właśnie dzieci, aby objawić światu moc modlitwy. Podczas drugiego objawienia, na pytanie dzieci, czego Maryja od nich oczekuje, Fatimska Pani odpowiedziała: „Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec”. Kiedy Łucja prosiła Matkę Najświętszą o konkretne łaski, Maryja zwracała uwagę, że żeby je otrzymać, trzeba odmawiać różaniec.

Znamienne są również słowa Matki Bożej, wypowiedziane podczas pierwszego objawienia w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!”. Natomiast, 13 października 1917 r., podczas ostatniego objawienia, Maryja oznajmiła: „Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu”. To pokazuje nam, jak wielką wartość ma modlitwa i ile od niej zależy.

To właśnie dzieci są szczególnie umiłowane i wybrane przez Maryję na apostołów, którzy niosą Jej orędzie. Maryja zdecydowanie zaprasza nas na całym świecie do tej szczególnej i prostej modlitwy – różańca. Możemy się w nią włączyć całymi rodzinami i parafiami. Zapraszamy wszystkie dzieci do zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i do codziennej modlitwy różańcowej. Na tej drodze dzieci mogą poznać treść orędzia z Fatimy oraz wypowiedziane tam prośby Matki Bożej. Uczą one odnosić się do Maryi jako do swej niebieskiej Matki, a idąc za przykładem trojga małych pastuszków, poświęcają się Matce Bożej.
Poza dziełem Modlitwy Dzieci istnieją również inne inicjatywy:
Zapraszamy Cię serdecznie do włączenia się do tego dzieła!
www.modlitwadzieci.pl