Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego w Laskach

Opublikowano: 1 czerwca 2022 r.

W dniach 2-5 czerwca br. odbędzie się Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego w Laskach, k. Warszawy. W tym roku podczas spotkania zostanie zaproponowany temat posługi osób świeckich w środowiskach lokalnych.

Sesję otworzy wykład bpa Wiesława Śmigla „Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie”. W części warsztatowej, którą poprowadzi Maciej Wiśniewski, specjalista w zakresie przywództwa, zarządzania, skutecznej komunikacji i organizacji, odpowiemy sobie na pytanie jak stawać się autentycznym liderem. Uczestnicy otrzymają szereg materiałów oraz narzędzi, które staną się pomocne w kształtowaniu postawy lidera oraz zarządzana ludźmi. Umiejętności te są niezbędne w posłudze Diecezjalnego Doradcy Życia Rodzinnego. W swojej diecezji jest on odpowiedzialny m. in. za zespół doradców przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz za organizację poradnictwa rodzinnego. Prowadzone warsztaty oparte są na teorii pięciu poziomów bycia liderem Johna Maxwella oraz Non-Violent Communication (Porozumienie Bez Przemocy).

Omówimy sposoby budowania relacji, komunikacji i zarządzania, przećwiczymy zasady prowadzenia trudnych rozmów. John Maxwell mówi, że nie trzeba urodzić się liderem, aby nim być, ponieważ liderem stajemy się. Podczas czterodniowych warsztatów uczestnicy poznają konkretne kroki na drodze kształtowania w sobie postawy lidera.

Warsztaty zakończą się wyjazdem na grób Teresy Strzembosz, prekursorki poradnictwa rodzinnego w Polsce. Całość spotkania przeplatana będzie modlitwą i elementami formacji metodą Lectio Divina. W centrum dnia będzie sprawowana Eucharystia, ponieważ posługa doradcy życia rodzinnego powinna czerpać swoje źródło z Boga.

Opieką duchową Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego otoczy ks. Maciej Dalibor SDS z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, koordynator inicjatywy „Tak Na Serio”, czyli Tygodnia Modlitw za Powołanych do Małżeństwa.