Papież: powinniście edukować dorosłych jak żyć po bratersku

Opublikowano: 12 lipca 2022 r.
Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników Europejskiej Konferencji Młodzieży, która spotyka się w Pradze. W wydarzeniu uczestniczy kilka tysięcy młodych ze Starego Kontynentu i całego świata. Ich pomysły podsumuje specjalne sprawozdanie, które następnie zostanie zaprezentowane we właściwych komisjach Parlamentu Europejskiego. Spotkanie potrwa do środy.

 

Ojciec Święty wezwał młodzież do przekształcania Starego Kontynentu w nowy. Podkreślił, że jest to możliwe tylko przy udziale młodych ludzi, ponieważ mają oni liczne atuty: „Jesteście bardzo spostrzegawczy, mniej zideologizowani, przyzwyczajeni do studiowania w obcych krajach, otwarci na wolontariat i wrażliwi na destrukcję środowiska naturalnego. Dlatego czuję, że jest nadzieja” – napisał Papież.

Podkreślił, że jednym z największych atutów współczesnej młodzieży jest umiejętność życia w braterstwie. „Uruchomiliśmy Globalny Pakt Edukacyjny, który ma wychowywać młode pokolenia do braterstwa. Jednak widząc, jak ten świat jest prowadzony przez dorosłych, myślę sobie, że to może wy powinniście edukować starszych w zakresie braterstwa i pokojowego współżycia” – zauważył Ojciec Święty.

Franciszek wezwał młodych, by nie pozwolili się uciszać. „Jeśli cię nie słuchają, krzycz jeszcze głośniej, rób raban, masz pełne prawo wypowiedzieć się na temat tego, co dotyczy Twojej przyszłości” – napisał Ojciec Święty i dodał: „zachęcam was do przedsiębiorczości, kreatywności i krytycyzmu: pamiętajcie, że kiedy nauczyciel ma w klasie wymagających, krytycznych i uważnych uczniów, musi ciężej pracować i lepiej przygotowywać się do lekcji”.

Papież zachęcił młodzież do otwartości na drugiego człowieka. „Otwórzcie się na przyjęcie Innych, nie dajcie się wciągać w krótkowzroczne ideologie, które chcą pokazać Innego, jako wroga” – apelował Franciszek. Podkreślił, że drugi jest zawsze atutem. Pokazują to doświadczenia milionów europejskich studentów, którzy wzięli udział w programie Erasmus. Spotkanie z Innymi pomogło im otworzyć oczy, umysły i serca. „Miejcie szerokie spojrzenie, nie dyskryminujcie nikogo z jakiegokolwiek powodu. Bądźcie solidarni ze wszystkimi, a nie tylko z tymi, którzy wyglądają jak wy; ze wszystkimi, którzy cierpią, niezależnie od ich narodowości czy statusu społecznego” – napisał Papież.

Zaznaczył, że głównym celem Paktu Edukacyjnego jest wychowywanie wszystkich do życia opartego na solidarności, nie na konkurencyjności. „To właśnie solidarność zmienia świat, a nie ekskluzywne, czyli wykluczające doświadczenia elitarnych szkół. Wysoka jakość – jak najbardziej, ale dla wszystkich, nie tylko dla wybranych” – podkreślił Franciszek.

Ojciec Święty wyraził także swoje nadzieje związane z udziałem młodzieży w ratowaniu planety. „Z przyjemnością zauważyłem, że podczas gdy poprzednie pokolenia dużo mówiły na temat ochrony środowiska, ale niewiele robiły, to wy potraficie podejmować konkretne inicjatywy. Dlatego uważam, że nadszedł właściwy czas, aby odwrócić autodestrukcyjny trend niszczący Ziemię. Jeśli nie uda się tego zrobić z wami, będzie to w przyszłości bardzo trudne” – napisał Papież. Wezwał młodych, by nie dali się uwieść życiu w luksusie, zarezerwowanemu dla garstki osób, ale by mieli szerokie spojrzenie, obejmujące całą ludzkość, niezredukowaną do samej Europy, by dążyli do godnego życia dla wszystkich, bez luksusu i marnotrawstwa.

Na koniec Ojciec Święty nawiązał do wojny na Ukrainie. Zauważył, że biorąc pod uwagę ten i inne konflikty, które toczą się na świecie, tym bardziej konieczne wydaje się wychowanie do braterstwa. „Wszyscy musicie zaangażować się w położenie kresu temu spustoszeniu, jakim jest wojna, w której – jak zwykle – decyduje kilku potężnych ludzi, wysyłając tysiące młodych na śmierć. W takich przypadkach jak ten, bunt jest jak najbardziej uzasadniony!” – napisał Papież.

www.vaticannews.va