Papież: w rodzinie dziedziczymy życiową mądrość

Opublikowano: 1 września 2022 r.
„Tajemnica naszego odkupienia jest ściśle związana z przeżywanym doświadczeniem miłości w rodzinach” – powiedział Papież w przemówieniu do uczestników kapituły generalnej wspólnoty kapłańskiej Ojców Szensztackich Franciszek zaznaczył, że wykonują oni piękną posługę dla Kościoła i dla świata poprzez towarzyszenie rodzinom w różnych problemach i wydarzeniach, głosząc wszystkim piękno „Przymierza miłości”, które Bóg ustanowił ze swoim ludem.

Działają oni w ramach Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. Szczególnym zadaniem Ojców Szensztackich jest bezpośrednia, kapłańska służba na rzecz Ruchu i jego poszczególnych wspólnot. Wspólnota Ojców, jako instytytut świecki na prawie papieskim, powstała w roku 1965.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że dzisiaj wiele małżeństw przeżywa kryzys, młodzi są kuszeni, starsi zapominają, a dzieci cierpią. Wezwał uczestników kapituły, aby pozostawali nosicielami przesłania nadziei w różnych mrocznych sytuacjach, które dotykają każdego etapu życia.

Papież: przymierze pokoleń może uratować świat

„Świat coraz częściej wymaga od was odpowiedzi na pytania i niepokoje mężczyzn i kobiet naszych czasów. Często widzimy, że sama natura rodziny jest atakowana przez różne ideologie, które wstrząsają fundamentami podtrzymującymi osobowość człowieka i ogólnie całe społeczeństwo – podkreślił Papież. Ponadto w rodzinach wielokrotnie obserwujemy dystans zrozumienia między starszymi a młodymi. Niedawno w katechezach środowych stwierdziłem, że przymierze pokoleń, czyli osób starszych z dziećmi, jest tym, co może uratować ludzkość (por. Katecheza z audiencji generalnej, 17 sierpnia 2022 r.), ponieważ w ten sposób zachowuje się tożsamość osobową i rodzinną; nie przejmuje się tylko dziedzictwa genetycznego czy nazwiska, ale także i przede wszystkim dziedziczy się mądrość tego, co znaczy być człowiekiem, zgodnie z Bożym planem.“

Ojciec Święty zawrócił uwagę, że to Najświętsza Maryja Panna, która jest czczona z wielką miłością przez każdego członka wspólnoty Schönstatt pod tytułem „Matka po Trzykroć Przedziwna”, jest podstawowym wzorem i przynagla do budowania mostów opartych na braterskiej miłości oraz komunii dóbr z najbardziej potrzebującymi. Ona daje jednocześnie mądrość i odwagę, aby dotrzeć do tych, którzy oddalili się od przyjaźni z Panem, aby odzyskać ich świadectwem nowego życia w Chrystusie, nacechowanego miłosierdziem.

www.vaticannews.va