38. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Podsumowanie

Opublikowano: 6 października 2022 r.
W dniach 24-25 września 2022 r. małżeństwa i rodziny spotkały się na Jasnej Górze w Częstochowie w ramach corocznej pielgrzymki, która w tym roku przebiegła pod hasłem „Rodzina wspólnotą pokoju”.
Co roku, pielgrzymkę rodzin poprzedza jesienna Sesja Duszpasterstwa Rodzin, na której spotykają się diecezjalni duszpasterze rodzin oraz diecezjalni doradcy życia rodzinnego.
W sobotę, 24 września przywitaliśmy nowego dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Roberta Wielądka, który zapytał nas, czego dzisiaj potrzebuje duszpasterstwo rodzin w Polsce. Podziękowaliśmy ks. Przemysławowi Drągowi za 11 lat pracy w KODR.
Podziękowaliśmy za posługę również diecezjalnym doradcom życia rodzinnego. Byli to: Barbara i Józef Nowak (diecezja świdnicka), Urszula Miernik (archidiecezja krakowska), Paulina Michalska (archidiecezja poznańska), ks. Robert Klemens (archidiecezja poznańska).

Przywitaliśmy nowych diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego oraz pracowników wydziałów duszpasterskich: Są to: Ewelina i Adrian Syndłak (diecezja świdnicka), ks. Kazimierz Musioł (wicedyrektor archidiecezja katowicka), Magdalena Dej (archidiecezja krakowska), ks. Mateusz Misiak- przewodniczący referatu duszpasterstwa małżeństw i rodzin (archidiecezja poznańska), ks. Jurand Żelisławski – zastępca przewodniczącego referatu duszpasterstwa małżeństw i rodzin (archidiecezja poznańska), Dorota Kliks – diecezjalna doradczyni życia rodzinnego (archidiecezja poznańska), Zofia Góra – referent duszpasterstwa rodzin (archidiecezja poznańska).

W niedzielę, 25 września małżeństwa spotkały się w auli o. Kordeckiego. Tematem spotkania był „Dialog drogą miłości” w narzeczeństwie, małżeństwie oraz związkach nieregularnych. Spotkanie prowadziły małżeństwa ze stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”. Przedstawili wypracowane przez siebie zasady dialogu, których uczą już od 40 lat.

„Aby naprawdę spotkać się z samym sobą, z Panem Bogiem, z mężem, żoną, dziećmi i z innymi ludźmi trzeba: bardziej słuchać niż mówić, rozumieć niż oceniać, dzielić się sobą niż dyskutować, a nade wszystko przebaczać”.
Więcej o dialogu na: www.spotkaniamalzenskie.pl
Punktem najważniejszym Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – ślubowania miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, w łączności z parafiami w Polsce, gdzie również małżeństwa odnawiały swoje ślubowanie.
Podczas homilii ks. bp Romuald Kamiński powiedział: „Ta pielgrzymka jest najważniejszą dla Jasnej Góry, gdyż rodzina jest fundamentem każdej cywilizacji. Jeśli młody człowiek będzie miał dobre doświadczenie domu rodzinnego, będzie to miało dalszy, owocny ciąg w jego życiu”.
Na Jasnej Górze mało również swoje ślubowanie 60. nowych pracowników duszpasterstwa rodzin – diecezjalni oraz parafialni doradcy życia rodzinnego.
W akcie zawierzenia oddawali swoją posługę Matce Bożej, mówili m.in: „Przychodzę do Ciebie Matko polskich rodzin, aby u początku mojej pracy apostolskiej powiedzieć Tobie: jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.
oprac. b.chojnacka/kodr