Szkolenie dla osób zainteresowanych nauczaniem Modelu Creighton

Opublikowano: 7 grudnia 2022 r.

W kwietniu 2023 roku we współpracy z American Academy of FertilityCare™ Professionals planowane jest kolejne szkolenie dla osób zainteresowanych nauczaniem Modelu Creighton. Szkolenie będzie miało charakter międzynarodowy i odbędzie się w języku angielskim, zgodnie ze standardami American Academy of FertilityCare Professionals.

Szkolenie trwa 13 miesięcy i składa się z dwóch zjazdów stacjonarnych odbywających się w Krakowie oraz rocznej pracy z parami pod opieką Supervisora.

Kończy się egzaminem, po zdaniu którego uzyskuje się tytuł Instruktora Modelu Creighton (Fertility Care Practitioner).

Na pytania odpowiada mgr Ewa Jurczyk CFCP, e-mail: pl.students.fcpi@gmail.com

Zapisy i szczegółowe informacje: https://zdrowieprokreacyjne.pl/konferencja/kurs-instruktor-modelu-creighton/