23. Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne pt. "Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie"

Opublikowano: 2 lutego 2023 r.

Przedmiotem analizy 23. Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego będą wieloczynnikowo uwarunkowane procesy towarzyszenia małżeństwu i rodzinie, dokonujące się w zróżnicowanych sytuacjach i kontekstach. Prelegenci rozpatrzą problematykę zmiany paradygmatu współczesnej rodziny, sakramentalności i tożsamości antropologicznej małżeństwa, dynamiki i zagrożeń miłości małżeńskiej, realizacji zadań prokreacyjnych i wychowawczych. Starannej analizie zostanie poddana specyfika towarzyszenia rodzinie w warunkach rodzicielstwa zastępczego, niesakramentalności związku rodziców, pracy penitencjarnej z osadzonym członkiem rodziny, udziału żołnierza w misji zagranicznej, opieki sprawowanej nad seniorami czy śmierci samobójczej dziecka.

Organizatorem 23. Sympozjum Teologiczno- Familiologicznego jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Polskim Stowarzyszeniem Familiologicznym, Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Poznański”, Akademią Katolicką w Warszawie i Gminą Kazimierz Biskupi. Obrady przyjmują formę hybrydową i będą realizowane stacjonarnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz za pośrednictwem transmisji internetowej  na kanale YT Blogpressportal.

Termin: 15-16 lutego 2023 r. w Kazimierzu Biskupim

Transmisja konferencji:

Część I – 15.02.2023: https://youtu.be/kwvJgBhBveM
Część II – 16.02.2023: https://youtu.be/7Mu1l40j60s

Program: Program konferencji