Jason Evert "Teologia ciała w godzinę" wyd. W drodze

Opublikowano: 15 maja 2023 r.

Zwięźle i klarownie przedstawił nauczanie zawarte w ponad stu katechezach – które stanowiły owoc rozważań Karola Wojtyły z czasów, gdy był jeszcze polskim kardynałem – i osadził je w kontekście kulturowym współczesności.

W skrócie:

  • zwięzłe wprowadzenie w tematykę teologii ciała;
  • opracowanie bazujące na zbiorze 135 katechez Jana Pawła II nt. ludzkiej płciowości;
  • dwie części zawierające sześć rozdziałów;
  • odniesienia do współczesnych problemów związanych z seksualnością;
  • pomoc w budowaniu relacji małżeńskich;
  • liczne przypisy, które prowadzą do oryginalnych źródeł myśli autora;
  • książka w szczególności dla: duszpasterzy, katechetów, rekolekcjonistów, rodziców, studentów;
  • prosty, pozytywny i bezpośredni język;
  • autor, Jason Evert – amerykański teolog, katolicki pisarz i mówca.