24 lutego 2017
Modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny

Zapraszamy do propagowania i odmawiania w rodzinach i parafiach modlitwy, którą zostawił Ojciec Święty Jan Paweł II. To wezwanie do Boga Ojca, od którego…

24 lutego 2017
Modlitwa papieża Jana Pawła II do Świętej Rodziny

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze każdej rodziny chrześcijańskiej, cześć najgłębszą Ci składamy. Poświęcamy się Tobie prosząc pokornie, by nasze…

24 lutego 2017
Modlitwa małżonków za siebie

Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij nas swoją radością, błogosław nam i naszym dzieciom. Jednorodzony Synu Boży,…

24 lutego 2017
Modlitwa w kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się do Ciebie z pokorą i modlitwą. Ty połączyłeś nas nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, byśmy pozostali sobie wierni…

24 lutego 2017
Modlitwa papieża Franciszka za rodziny

Święta Rodzino z Nazaretu, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze…

24 lutego 2017
Modlitwa papieża Franciszka do Maryi Niepokalanej

Papież Franciszek udał się 8 grudnia przed posąg Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Jak co roku Ojciec Święty…