Gdzie szukać pomocy w kryzysach małżeńskich i rodzinnych?

Bezdzietność, niepłodność

Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara”

Stowarzyszenie niosące pomoc osobom zmagającym się z niepłodnością. Formy pomocy:

  • Działalność doradcza i informacyjna
  • Telefon wsparcia
  • Pomoc psychologiczna
  • Prowadzenie portalu, forum, blogów
  • Współpracę z lekarzami i ośrodkami medycznymi
  • Popularyzację metod leczenia bezpiecznych dla życia

Siedziba:
ul. Nowosądecka 41
30-683 Kraków
e-mail: stowarzyszenie@abrahamisara.pl
http://www.abrahamisara.pl/

Duszpasterstwo Małżeństw Bezdzietnych Archidiecezji Lubelskiej

Misją duszpasterstwa małżeństw bezdzietnych jest objęcie duszpasterską troską rodzin doświadczających głębokich problemów duchowych wynikających z braku potomstwa. Budzenia w środowisku wiernych zrozumienia dla małżonków borykających się z problemem bezdzietności. Udzielanie chrześcijańskiej pomocy i solidarności małżonkom, którzy nie mogą doczekać się własnego potomstwa.

Siedziba:
ul. Podwale 15
20-117 Lublin
e-mail: bezdzietni@diecezja.lublin.pl

Diecezjalny Duszpasterz Małżeństw Bezdzietnych ks. dr Grzegorz Trąbka
ul. Bp Mariana Fulmana 9
20-492 Lublin
tel. 603-198-214
e-mail: g.trabka@diecezja.lublin.pl
http://www.bezdzietni.kuria.lublin.pl/strona/index.php

NaProTechnology – Ogólnopolskie Centrum Troski o Płodność

NaProTechnology (z ang. Natural Procreative Technology) – formuła diagnozy oraz terapii lekarskiej, której celem jest monitorowanie, podtrzymywanie i ocena zdrowia pacjentki, a także w przypadku zaburzeń zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego – adekwatne leczenie. W NaProTechnologii wykorzystuje się wszystkie znane i dostępne we współczesnej medycynie metody leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, które w pełni współpracują z układem rozrodczym kobiety.
Na stronie Centrum www.fccp.pl znajdują się dane kontaktowe do instruktorów modelu Creightona jak i do lekarzy – konsultanótów medycznych w całej Polsce.

Strata dziecka przed narodzeniem

Dlaczego. Serwis dla Rodziców po Stracie Dziecka

Organizacja Dlaczego skupia rodziców zranionych utratą dziecka oraz rodziców dzieci nieoperacyjnie chorych. W organizacji są zarówno rodzice dzieci, które odeszły przed narodzeniem, tacy, których dzieci zmarły w trakcie porodu, rodzice dzieci starszych odchodzących w wyniku choroby bądź nieszczęśliwego wypadku, jak i rodzice dzieci z nieoperacyjnymi wadami.

Strona www.dlaczego.org.pl także oferuje wsparcie i pomoc, w szczególności zakładki o grupach wsparcia, spotkaniach i rekolekcjach dla rodziców przeżywających śmierć dziecka i głęboką żałobę. Serwis nie jest poradnikiem medycznym ani psychologicznym.

Kontakt:
Małgorzata Omiecińska, Warszawa
terminacja@wp.pl

Jolanta Zielińska, Warszawa
julka-zielińska@wp.pl

Anna Banasiak, Warszawa
dlaczego@dlaczego.org.pl

Agnieszka Kaluga, Poznań
kalugowie@poczta.onet.pl

strona internetowa: http://www.dlaczego.org.pl/

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu.

Serwis poświęcony tematyce poronienia. Na stronie można znaleźć dużo pomocnych tekstów i informacji.

Dyżur telefoniczny (pomoc prawna): 692 006 778
Kontakt w sprawach poronienia: 609 199 992
Kontakt mailowy: poczta@poronienie.pl
Strona internetowa: http://www.poronienie.pl/

Bezpłatna infolinia Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia: 0 800 190 590.

Przemoc wobec członków rodziny

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 – 18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 16.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Siedziba:
ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121
adres e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
tel. 22 824-25-01 (sekretariat)
tel. 22 823-96-64 (faks)
tel. 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”)
Strona internetowa: http://www.niebieskalinia.pl/

Kryzysy małżeńskie

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych.

Kontakt:
Ks. Paweł Dubowik
Krajowy Opiekun Duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR
48-300 Nysa ul. Emili Gierczak 2
tel. 503 373 271
e-mail: pdubowik@wp.pl
http://sychar.org/

Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie miłości małżeńskiej. Podstawową formą pracy są dwudniowe spotkania o charakterze rekolekcji zamkniętych, które prowadzone są w duchu dialogu męża i żony. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński.

Rzecznik Prasowy: Anna Krzemińska tel. 781 774 781
e-mail: sekretariat@spotkaniamalzenskie.pl
http://spotkaniamalzenskie.pl/