Fundacja "Radość Miłości"

Działania Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin wspiera Fundacja „Radość Miłości”. Celem fundacji jest m. in. współfinansowanie działań i funkcjonowania siedziby KODR, promowanie i wspieranie działalności duszpasterskiej na rzecz rodzin, propagowanie poszanowania prawa do życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, propagowanie i ochrona modelu rodziny opartego na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny oraz wspieranie wszelkich inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, ekonomicznym, które sprzyjają ochronie życia, trwałości małżeństwa, stabilności rodziny oraz motywują do posiadania dzieci.

Fundacja „Radość Miłości” skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

Prezes Zarządu: ks. Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

Numer konta: 82 1020 1042 0000 8302 0527 7894

NIP 5273033053