Nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie

Encykliki

Franciszek – Lumen Fidei

św. Jan Paweł II – Evangelium vitae

św. Paweł VI – Humanae vitae

Pius XI – Divini Illius Magistri

Pius XI – Casti Connubi

Leon XIII – Arcanum Divinae Sapientiae

 

Adhortacje

Franciszek – Evangelii Gaudium

Franciszek – Amoris Laetitia

św. Jan Paweł II – Familiaris consortio

św. Jan Paweł II –  Christifideles Laici

św. Jan Paweł II – Redemptoris Custos

 

Listy apostolskie

Św. Jan Paweł II – List do rodzin Gratissimam Sane

Św. Jan Paweł II – List do dzieci w Roku Rodziny

Św. Jan Paweł II – List do kobiet Mulieris Dignitatem

 

Synod o Rodzinie – dokument końcowy

Karta Praw Rodziny

 

Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary

Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia Donum Vitae

Instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych Dignitas Personae

Deklaracja o eutanazji Iura et bona

Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona humana

Dokument dotyczący sterylizacji Quaecumque sterilizatio

Deklaracja o przerywaniu ciąży Quaestio De Abortu Procurato

Dekret o impotencji, która powoduje nieważność małżeństwa Sacra congregatio (Utrum Impotenta)

Instrukcja o rozwiązaniu małżeństwa na mocy przywileju wiary Ut Notum Est

Instrukcja o małżeństwach mieszanych Matrimonii sacramentum

List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie

List o nierozerwalności Małżeństwa

 

Dokumenty Kongregacji Wychowania Katolickiego

Wskazania dla formacji alumnów dotyczące zagadnień małżeństwa i rodziny

 

Dokumenty Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia (d. Papieska Rada ds. Rodziny)

Ludzka płciowość: prawda i znaczenie

Deklaracja w sprawie tzw. redukcji embrionów

Małżeństwo, rodzina, a wolne związki

Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa 13.05. 1996

 

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym

Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie

Służyć prawdzie – o małżeństwie i rodzinie

Sól ziemi – powołanie i posłannictwo świeckich

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zwarcia małżeństwa w Kościele katolickim (05.09.1986)

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin

Wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris Laetitia

 

 

Listy pasterskie i komunikaty

List Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, 2018 r.

Apel Prezydium Episkopatu ws. zatrzymania aborcji eugenicznej, 2018 r.

Słowo Prezydium KEP na Niedzielę Świętej Rodziny “Kochać, nie zabijać”, 2017 r. 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. ochrony życia ludzkiego, 2016 r.

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 2015 r.

List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XV Dnia Papieskiego, 2015 r.

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 2014 r.

List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny, 2013 r.

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 2012 r.

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 2010 r.