Podpisz petycję w sprawie zwiększenia uprawnień rodziców nad treściami przekazywanymi w trakcie zajęć dodatkowych!

Fundacja Mamy i Taty apeluje o podpisywanie petycji skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Zbigniewa Ziobry w sprawie poprawy standardów edukacyjnych. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci także w kontekście ofensywy środowisk LGBT:

Petycja:

Premier Mateusz Morawiecki

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,

Polska rodzina stoi przed coraz nowszymi wyzwaniami. Jednym z nich jest wychowanie dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i światopoglądem.

Na przeszkodzie tego kluczowego zadania rodzicielskiego stoją organizacje, które czasem nieświadomie, a czasem podstępnie, kwestionują autorytet Rodziców i Rodziny, przekazując treści znacząco odległe od tego, jak wychowywane są dzieci w domu.

Zaniepokojeni sygnałami od Rodziców, przygotowaliśmy projekt poprawy standardów zajęć dodatkowych i rozszerzonych.

Zmiana dotyczy zwiększenia kontroli Rodziców nad przekazywanymi podczas zajęć dodatkowych treściami. Jednocześnie zmiana ta nie spowalnia procesu edukacyjnego dzieci, ani nie wyklucza z tegoż procesu tych dzieci, których Rodzice nie interesują się przekazywanymi treściami.

Apelujemy do Rządu o pilne przyjęcie zgłoszonych propozycji, tak aby Rodzice i Dzieci mieli pełniejszą ochronę prawną już od najbliższego roku szkolnego 2019/2020.

Załączamy wyrazy szacunku,

Marek Grabowski Prezes Fundacji Mamy i Taty

Barbara Socha Prezes Ruchu 4 Marca

Fundacja Mamy i Taty podkreśla, że wraz z najlepszymi prawnikami-legislatorami przygotowała projekt poprawy standardów edukacyjnych.

Proponujemy, aby rodzice mieli pełny wgląd w treści zajęć dodatkowych realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie szkoły.

Zgodnie z polską Konstytucją rodzice mają prawo kształtować swoje dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Nie dopuszczalne są sytuacje, gdy rodzice są dezinformowani jaki będzie charakter zajęć, ani jakie treści będą podczas tychże zajęć przekazywane ich dzieciom.

Zachęcamy Państwa do podpisania i przekazania Waszej rodzinie, przyjaciołom i znajomym petycji skierowanej do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Ministra Zbigniewa Ziobry w sprawie podniesienia standardów oświatowych w polskich szkołach.

Nasza inicjatywa ma szerokie poparcie pro-rodzinnych organizacji pozarządowych, bardzo pozytywne recenzje prawników.

Apelujemy, aby ta prosta, lecz skuteczna zmiana Prawa Oświatowego, obowiązywała już od 1 września 2019 roku.

Petycję można podpisać TU.

www.wpolityce.pl