Pielgrzymka kobiet do Sanktuarium Królowej Rodzin w Rajgrodzie

Rodzaj:
Rekolekcje
Data rozpoczęcia:
15.07.2023 10:30
Data zakończenia:
15.07.2023 16:00
Diecezja:
Ełcka
Miejscowość
Rajgród
Uczestnicy:
Kobiety
Od 18 lat, w trzecią sobotę miesiąca lipca, do Matki Bożej Królowej Rodzin w Rajgrodzie pielgrzymują Kobiety Katolickie z diecezji ełckiej. Swoje intencje składają stóp Matki Bożej Królowej Rodzin w sanktuarium maryjnym.
Rajgrodzka Pielgrzymka Kobiet Katolickich łączy ludzi i pokolenia, dlatego można spotkać w tym wyjątkowym dniu kobiety w każdym wieku – matki, żony i młode dziewczęta. Często towarzyszą im rodziny.

W tym roku, 15 lipca 2023 r., tematem pielgrzymki będą słowa: życie warte jest rozmowy.
Konferencję pt. „Jak rozpoznać kryzys i pomóc osobie w kryzysie?” wygłosi Jolanta Palma, suicydolog, konsultant i interwent kryzysowy, współorganizator kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”. Absolwentka studiów podyplomowych „Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa”, ukończyła kurs „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” oraz szkolenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach II stopnia. Jest członkiem prezydium Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego. Jest również ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Podczas Mszy świętej homilię wygłosi ks. Tomasz Marek Trzaska – kapłan diecezji łomżyńskiej, suicydolog, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, twórca działań profilaktyki rówieśniczej w ramach programu KGP „Profilaktyka a Ty”, wieloletni zastępca dyrektora CEM SpesMediaGroup (grupa medialna diecezji łomżyńskiej), członek zespołu platformy pomocowo- edukacyjnej „Życie warte jest rozmowy”, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy kobiety! Do zobaczenia w Rajgrodzie!