Zaproś Boga do porodu

Rodzaj:
Warsztaty
Data rozpoczęcia:
24.01.2024 06:00
Data zakończenia:
21.02.2024 06:00
Diecezja:
Łódzka
Miejscowość
Online cała Polska
Miejsce:
Platforma zoom
Koordynator:
Weronika Kosińska
Telefon:
791761455
Koszt:
300
Uczestnicy:
Kobiety, Małżeństwa
Zapraszam małżeństwa które oczekują na narodziny dziecka na spotkania przygotowujące do porodu, połogu i rodzicielstwa.
Czyżbym Ja, który otwieram łono matki, nie sprawił urodzenia dziecka? – mówi Pan. Czyżbym Ja, który sprawiam poród, zamykał łono? – mówi twój Bóg. Iz 66,9
Ten cytat z księgi Izajasza jest dla mnie potwierdzeniem że Ten który jest dawcą życia che być zaproszony do czasu noszenia naszych dzieci pod sercem, do porodu na każdym jego etapie, dla mnie to niezwykła pomoc bo wtedy kiedy po ludzku siły się kończą przychodzi On.

Jako położna przygotowuje do porodu od strony medycznej, dostarczając wiedzę potrzebne narzędzia i umiejętości alby przybliżyć czas porodu, podkreśliłam ważny duchowy aspekt tego czasu.