Spotkali się diecezjalni duszpasterze rodzin i diecezjalni doradcy życia rodzinnego. Tematem spotkania było towarzyszenie młodym małżeństwom i rodzinom

W dniach 21-22 maja odbyła się w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie Wiosenna Sesja Duszpasterstwa Rodzin.
Pierwszego dnia Eucharystii przewodniczył ks. bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. rodziny KEP.
Po wprowadzeniu przez ks. Roberta Wielądka, dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Rodzin, wśród prelegentów byli: ks. dr Przemysław Kwiatkowski (Gniezno) – O towarzyszeniu młodym małżeństwom , ks. Jan Cieślak, Wspólnota Młodych Małżeństw (Poznań), ks. Jarosław Szymczak (Warszawa) – Programy na miłość i życie, o. Ksawery Kontz OFMCap (Kraków) – Szkoła dla młodych małżeństwa oraz Agata i Andrzej Mleczko – Misterogrande – odkryj małżeństwo (Gniezno).
Drugiego dnia ogólnopolskiego spotkania wystąpili: s. Edyta Frankowska ISSM, Agnieszka Rogalska – Szensztat na drodze formacji małżeńskiej w Kościele, o. dr Wit Chlondowski OFM – Towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnym i ich rodzinom , Anna Stephan – Warsztaty wychowania chrześcijańskiego , Ewa i Andrzej Dolny – Misja Kana i Luiza Organek ISKK – Badanie socjologiczne narzeczonych . Obecni byli również ks. bp Krzysztof Chudzio, ks. bp Józef Wróbel i bp Romuald Kamiński, członkowie Rady ds. Rodziny KEP.