O nas

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin mieści się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie i jest biurem Rady ds. Rodziny KEP. Pracami KODR kieruje Dyrektor we współpracy z Krajowym Doradą Życia Rodzinnego. Dyrektora, Krajowego Doradcę, jak też innych pracowników Biura, w miarę potrzeby, powołuje Przewodniczący Rady.

Do zadań Biura należy:

  • wykonywać zadania zlecone mu przez Radę i jej Przewodniczącego;
  • współpracować z Diecezjalnymi Wydziałami Duszpasterstwa Rodzin;
  • służyć informacją i pomocą osobom i instytucjom zaangażowanym w troskę o rodziny;
  • organizować codzienne dyżury w siedzibie Ośrodka;
  • redagować, wydawać i udostępniać diecezjom wg zamówień biuletyn „Sprawy Rodziny”;
  • troszczyć się o wydawanie podstawowych publikacji z zakresu: – papieskiego nauczania o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu (Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Evangelium Vitae, Karta Praw Rodziny, List do Rodzin, List do Kobiet itp.), – teologii, pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny, – naturalnego planowania rodziny itp.; prowadzić dokumentację własnej działalności i gromadzić sprawozdania z Diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

ks. dr Przemysław Drąg

Kapłan diecezji rzeszowskiej. Studiował prawo na uniwersytecie w Pampelunie, gdzie obronił doktorat. Jest absolwentem Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w Rzymie. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin Diecezji Rzeszowskiej. Wykładał prawo kanoniczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w latach 2007-2013, a od 2015 również duszpasterstwo rodzin. Prowadzi rekolekcje, dni skupienia oraz kierownictwo duchowe małżonków i rodzin. Kieruje pracami KODR od 2011 roku.

Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego

Beata Choroszewska

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunkach: nauki o rodzinie, psychologia (specjalność psychologia kliniczna i osobowości) oraz pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika – studia podyplomowe. Posiada doświadczenie pracy z małżeństwami starającymi się o adopcję, dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną oraz rodzinami osób chorych terminalnie. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej dziecka i rodziny oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Pracuje w KODR od 14 maja 2018 roku.

 

Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

Przewodniczący

bp Wiesław Śmigiel

Biskup toruński. Urodził się w Świeciu. Ukończył Seminarium Duchowne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1994 r. W latach 1996-1998 był sekretarzem i kapelanem biskupa pelplińskiego Jana Szlagi. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym w 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. W 2012 r. papież Benedykt XVI mianował ks. Wiesława Śmigla biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Natomiast w 2017 r. papież Franciszek mianował go biskupem toruńskim. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Stawszy się wszystkim dla wszystkich” (Omnibus omnia factus). Na tarczy jego herbu biskupiego znajduje się miecz, który symbolizuje Słowo Boże.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady stałej, Komisji duszpasterstwa, Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Jest przewodniczącym Komitetu ds. dialogu z niewierzącymi  oraz Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej troski o Radio Maryja. Od 7 czerwca 2018 r. przewodniczący Rady ds. Rodziny.

Członkowie:

 • Abp Andrzej DZIĘGA
 • Abp Grzegorz RYŚ
 • Bp Damian BRYL
 • Bp Romuald KAMIŃSKI
 • Bp Grzegorz KASZAK
 • Bp Jan WĄTROBA
 • Bp Adam WODARCZYK
 • Bp Józef WRÓBEL

Konsultorzy:

 • Ks. Sławomir AŁASZEWSKI
 • Ks. Przemysław DRĄG
 • Ks. Paweł GAŁUSZKA
 • Ks. Jacek GOLEŃ
 • Bożena BASSA
 • Irena GRZYBOWSKA
 • Jerzy GRZYBOWSKI
 • Mieczysław GUZEWICZ
 • Kazimierz KAPERA
 • Katarzyna MACIEJEWSKA
 • Paweł MACIEJEWSKI
 • Paulina MICHALSKA
 • Michał MICHALSKI
 • Maria SMERECZYŃSKA
 • Anna WARDAK
 • Janusz WARDAK
 • Barbara WIATER
 • Marta WIERZBICKA-KUCZAJ
 • Henryk KUCZAJ
 • Paweł WOSICKI

Fundacja „Razem w Rodzinie”

Działania Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin wspiera Fundacja „Razem w Rodzinie”. Celem fundacji jest m. in. współfinansowanie działań i funkcjonowania siedziby KODR, promowanie i wspieranie działalności duszpasterskiej na rzecz rodzin, propagowanie poszanowania prawa do życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, propagowanie i ochrona modelu rodziny opartego na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny oraz wspieranie wszelkich inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, ekonomicznym i politycznym, które sprzyjają ochronie życia, trwałości małżeństwa, stabilności rodziny oraz motywują do posiadania dzieci.

Fundacja „Razem w Rodzinie” skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa tel. 510 114 164 Numer konta ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495