Dla narzeczonych

Zasady przygotowania do małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa i do życia w rodzinie dobywa się na trzech etapach:

 • przygotowanie dalsze,
 • przygotowanie bliższe,
 • przygotowanie bezpośrednie.

Przygotowanie dalsze polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i na osiąganiu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym. Proces ten należy rozpocząć już w dzieciństwie, a następnie kontynuować na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. Składa się na nie przygotowanie w rodzinie, w szkole, przez katechizację oraz w grupach rówieśniczych.

Przygotowanie bliższe dotyczy młodzieży ponadgimnazjalnej. Ma to być dla niej rodzaj katechumenatu przed narzeczeństwem i przed zawarciem małżeństwa. Jego zadaniem jest:

 • pogłębienie nauk o małżeństwie i rodzinie;
 • uwrażliwienie na fałszywe teorie w tych dziedzinach;
 • przysposobienie do międzyosobowego życia w małżeństwie i w rodzinie;
 • pogłębienie życia wspólnotowo-liturgicznego.

Przygotowanie bezpośrednie obejmuje:

 • spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, przynajmniej na trzy miesiące przed ślubem, podczas którego ustalone zostaną terminy katechez przedślubnych, spotkań w poradni rodzinnej, udziału w dniu skupienia i rozmowy sprawdzającej wiedzę narzeczonych dotyczącą małżeństwa i rodziny;
 • trzy katechezy przedślubne z zakresu: teologii małżeństwa, etyki życia małżeńskiego i liturgii sakramentu małżeństwa;
 • co najmniej trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego;
 • spowiedź przedślubną;
 • rozmowę dotyczącą wiedzy religijnej narzeczonych.

Katechezy przedmałżeńskie

– Informacje dostępne na stronach diecezjalnych duszpasterstw rodzin oraz w parafiach.

Katechezy przedmałżeńskie dla niepolskojęzycznych

Język angielski

St Paul’s English Speaking Catholic Parish of Warsaw
Ojciec Wiesław Dawidowski
tel. 600-384-916
http://warsawcatholics.pl
http://www.augustianie.pl/dzialalnosc/duszpasterstwo/duszpasterstwo-anglojezyczne/

Polscy augustianie zajmują się duszpasterstwem wśród cudzoziemców anglojęzycznych w Warszawie. Duszpasterstwo nie jest parafią, ale posiada pewną specyfikę zbliżającą je do parafii. Udzielane są chrzty i śluby. Przygotowuje się dzieci do I Komunii i młodzież do bierzmowania. Co tydzień jest okazja do spowiedzi. Organizowane są akcje charytatywne i rekolekcje. Prowadzone są zajęcia przygotowujące młodych narzeczonych do małżeństwa.

Duszpasterstwo Katolików Języka Angielskiego
O. dr Krzysztof KUKUŁKA OFM Conv.
ul. Krucza 58 53-411 Wrocław
tel. 71 361-52-65 fax 71 338-06-14
http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1540&Itemid=301

Język niemiecki

Duszpasterstwo Katolików Języka Niemieckiego
O. dr Marian ARNDT OFM
al. Jana Kasprowicza 26 51-161 Wrocław
tel./fax 71/372-66-52

Język hiszpański

Duszpasterstwo Katolików Języka Hiszpańskiego
O. Robert PYRKA CMF
Duszpasterz Katolików języka hiszpańskiego
ul. Bujwida 51
50-345 Wrocław tel. 71/328-06-61