O nas

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin mieści się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie i jest biurem Rady ds. Rodziny KEP. Pracami KODR kieruje Dyrektor we współpracy z Krajowym Doradą Życia Rodzinnego. Dyrektora, Krajowego Doradcę, jak też innych pracowników Biura, w miarę potrzeby, powołuje Przewodniczący Rady.

Do zadań Biura należy:

  • wykonywać zadania zlecone mu przez Radę i jej Przewodniczącego;
  • współpracować z Diecezjalnymi Wydziałami Duszpasterstwa Rodzin;
  • służyć informacją i pomocą osobom i instytucjom zaangażowanym w troskę o rodziny;
  • organizować codzienne dyżury w siedzibie Ośrodka;
  • redagować, wydawać i udostępniać diecezjom wg zamówień biuletyn „Sprawy Rodziny”;
  • troszczyć się o wydawanie podstawowych publikacji z zakresu: – papieskiego nauczania o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu (Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Evangelium Vitae, Karta Praw Rodziny, List do Rodzin, List do Kobiet itp.), – teologii, pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny, – naturalnego planowania rodziny itp.; prowadzić dokumentację własnej działalności i gromadzić sprawozdania z Diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

ks. Robert Wielądek

Jest księdzem diecezji warszawsko-praskiej. Przyjął święcenia w czerwcu 2006 roku. W latach 2007-2012 odbył studia doktoranckie w Instytucie Teologii Praktycznej i Katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone obroną pracy pt. „Znaczenie chrztu w życiu chrześcijanina”. Odbył również studia podyplomowe z poradnictwa i psychoterapii. W czerwcu 2015 r. został diecezjalnym duszpasterzem rodzin. W lutym 2016 roku ustanowiony przez papieża Franciszka misjonarzem miłosierdzia. Jest wykładowcą teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prowadzi rekolekcje, dni skupienia oraz kierownictwo duchowe małżonków i rodzin. Od 11 lat jest opiekunem wspólnoty dla małżeństw „Radość Miłości”, którą aktualnie tworzy ponad 50 par małżeńskich. Kieruje pracami KODR od 1 lipca 2022 r.

Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego Beata  Chojnacka

Jest żoną i mamą czwórki dzieci. Ukończyła Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie oraz studia podyplomowe z katechetyki. Odbyła również studia z Profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży na Ignatianum w Krakowie. Od 2004 r. pracuje w strukturach duszpasterstwa rodzin archidiecezji warszawskiej. We wrześniu 2012 r. została diecezjalną doradczynią życia rodzinnego archidiecezji warszawskiej. Od 2019 r. jest delegatem biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży archidiecezji warszawskiej. Jest nauczycielem wychowania do życia w rodzinie oraz instruktorem metody rozpoznawania płodności prof. dr med. Josefa Rötzera. Prowadzi spotkania z narzeczonymi oraz kursy rozpoznawania płodności. 

Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

Przewodniczący

                                               bp Wiesław Śmigiel

Biskup toruński. Urodził się w Świeciu. Ukończył Seminarium Duchowne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1994 r. W latach 1996-1998 był sekretarzem i kapelanem biskupa pelplińskiego Jana Szlagi. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym w 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. W 2012 r. papież Benedykt XVI mianował ks. Wiesława Śmigla biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Natomiast w 2017 r. papież Franciszek mianował go biskupem toruńskim. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Stawszy się wszystkim dla wszystkich” (Omnibus omnia factus). Na tarczy jego herbu biskupiego znajduje się miecz, który symbolizuje Słowo Boże.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady stałej, Komisji duszpasterstwa, Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Jest przewodniczącym Komitetu ds. dialogu z niewierzącymi  oraz Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej troski o Radio Maryja. Od 7 czerwca 2018 r. przewodniczący Rady ds. Rodziny.

Członkowie:

 • Abp Andrzej DZIĘGA
 • Abp Grzegorz RYŚ
 • Bp Damian BRYL
 • Bp Romuald KAMIŃSKI
 • Bp Grzegorz KASZAK
 • Bp Jan WĄTROBA
 • Bp Adam WODARCZYK
 • Bp Józef WRÓBEL

Konsultorzy:

 • Ks. Sławomir AŁASZEWSKI
 • Ks. Przemysław DRĄG
 • Ks. Paweł GAŁUSZKA
 • Ks. Jacek GOLEŃ
 • Bożena BASSA
 • Irena GRZYBOWSKA
 • Jerzy GRZYBOWSKI
 • Mieczysław GUZEWICZ
 • Kazimierz KAPERA
 • Katarzyna MACIEJEWSKA
 • Paweł MACIEJEWSKI
 • Paulina MICHALSKA
 • Michał MICHALSKI
 • Maria SMERECZYŃSKA
 • Anna WARDAK
 • Janusz WARDAK
 • Barbara WIATER
 • Marta WIERZBICKA-KUCZAJ
 • Henryk KUCZAJ
 • Paweł WOSICKI