O nas

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin mieści się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie i jest biurem Rady ds. Rodziny KEP. Pracami KODR kieruje Dyrektor we współpracy z Krajowym Doradą Życia Rodzinnego. Dyrektora, Krajowego Doradcę, jak też innych pracowników Biura, w miarę potrzeby, powołuje Przewodniczący Rady.

Do zadań Biura należy:

  • wykonywać zadania zlecone mu przez Radę i jej Przewodniczącego;
  • współpracować z Diecezjalnymi Wydziałami Duszpasterstwa Rodzin;
  • służyć informacją i pomocą osobom i instytucjom zaangażowanym w troskę o rodziny;
  • organizować codzienne dyżury w siedzibie Ośrodka;
  • redagować, wydawać i udostępniać diecezjom wg zamówień biuletyn „Sprawy Rodziny”;
  • troszczyć się o wydawanie podstawowych publikacji z zakresu: – papieskiego nauczania o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu (Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Evangelium Vitae, Karta Praw Rodziny, List do Rodzin, List do Kobiet itp.), – teologii, pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny, – naturalnego planowania rodziny itp.; prowadzić dokumentację własnej działalności i gromadzić sprawozdania z Diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

ks. Robert Wielądek

Jest księdzem diecezji warszawsko-praskiej. Przyjął święcenia w czerwcu 2006 roku. W latach 2007-2012 odbył studia doktoranckie w Instytucie Teologii Praktycznej i Katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone obroną pracy pt. „Znaczenie chrztu w życiu chrześcijanina”. Odbył również studia podyplomowe z poradnictwa i psychoterapii. W czerwcu 2015 r. został diecezjalnym duszpasterzem rodzin. W lutym 2016 roku ustanowiony przez papieża Franciszka misjonarzem miłosierdzia. Jest wykładowcą teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prowadzi rekolekcje, dni skupienia oraz kierownictwo duchowe małżonków i rodzin. Od 11 lat jest opiekunem wspólnoty dla małżeństw „Radość Miłości”, którą aktualnie tworzy ponad 50 par małżeńskich. Kieruje pracami KODR od 1 lipca 2022 r.

 

Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego

Beata Chojnacka

Żona i mama. Absolwentka Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Podyplomowych Studiów Katechetycznych, Akademii Dziennikarstwa na Akademii Katolickiej w Warszawie, Profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży na Ignatianum w Krakowie. Jest nauczycielem wychowania do życia w rodzinie, instruktorem i nauczycielem rozpoznawania płodności według metody prof. dr med. J. Rötzera. Od 2012 roku pracuje w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej jako diecezjalna doradczyni życia rodzinnego. Tam też jest w zespole Delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży archidiecezji warszawskiej.

Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

Przewodniczący

                                               bp Wiesław Śmigiel

Biskup toruński. Urodził się w Świeciu. Ukończył Seminarium Duchowne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1994 r. W latach 1996-1998 był sekretarzem i kapelanem biskupa pelplińskiego Jana Szlagi. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym w 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. W 2012 r. papież Benedykt XVI mianował ks. Wiesława Śmigla biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Natomiast w 2017 r. papież Franciszek mianował go biskupem toruńskim. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Stawszy się wszystkim dla wszystkich” (Omnibus omnia factus). Na tarczy jego herbu biskupiego znajduje się miecz, który symbolizuje Słowo Boże.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady stałej, Komisji duszpasterstwa, Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Jest przewodniczącym Komitetu ds. dialogu z niewierzącymi  oraz Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej troski o Radio Maryja. Od 7 czerwca 2018 r. przewodniczący Rady ds. Rodziny.

Członkowie:

kard. Grzegorz RYŚ

bp Damian BRYL

bp Krzysztof CHUDZIO

bp Romuald KAMIŃSKI

bp Piotr PRZYBOREK

bp Krzysztof WŁODARCZYK

bp Adam WODARCZYK

bp Józef WRÓBEL SCJ

Konsultorzy:

o. Wit CHLONDOWSKI OFM

Beata CHOJNACKA

Andrzej CWYNAR

Roksana CWYNAR

ks. Jacek GOLEŃ

Tomasz KASPROWICZ

Małgorzata KASPROWICZ

Magdalena KLECZYŃSKA

Weronika KOSTRZEWA

Michał KOT

ks. Przemysław KWIATKOWSKI

ks. Jarosław SZYMCZAK

ks. Robert WIELĄDEK

Wojciech ZIĘBA